Trắc nghiệm Vật lý 8 bài 26

Trắc nghiệm môn Vật lý lớp 8 bài 26: Năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu được chúng tôi tổng hợp gồm các câu hỏi trắc nghiệm kèm theo đáp án sẽ giúp các bạn học sinh nắm chắc nội dung bài học Vật lý lớp 8.

Lưu ý: Nếu bạn muốn Tải bài viết này về máy tính hoặc điện thoại, vui lòng kéo xuống cuối bài viết

Câu hỏi trắc nghiệm môn Vật lý: Năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu

Câu 1: Trong các chất có thể làm chất đốt như: củi khô, than đá, than bùn, dầu hỏa, năng suất tỏa nhiệt của chúng được xếp từ lớn đến nhỏ như sau

 1. Dầu hỏa, than bùn, than đá, củi khô.
 2. Than bùn, củi khô, than đá, dầu hỏa.
 3. Dầu hỏa, than đá, than bùn, củi khô.
 4. Than đá, dầu hỏa, than bùn, củi khô.

Câu 2: Dùng một bếp củi đun nước thì thấy sau một thời gian nồi và nước nóng lên. Vật nào có năng suất tỏa nhiệt?

 1. Nước bị đun nóng
 2. Nồi bị đốt nóng
 3. Củi bị đốt cháy
 4. Cả ba đều có năng suất tỏa nhiệt

Câu 3: Khi nói năng suất tỏa nhiệt của than đá là 27.106 J/kg, điều đó có nghĩa là

 1. Khi đốt cháy 1 kg than đá tỏa ra nhiệt lượng là 27.106 J.
 2. Khi đốt cháy 1 g than đá tỏa ra nhiệt lượng là 27.106 J.
 3. Khi đốt cháy hoàn toàn 1 kg than đá tỏa ra nhiệt lượng là 27.106 J.
 4. Khi đốt cháy hoàn toàn 1 g than đá tỏa ra nhiệt lượng là 27.106 J.

Câu 4: Khi nói năng suất tỏa nhiệt của than đá là 27.106 J/kg, điều đó có nghĩa là:

 1. Khi đốt cháy 1 kg than đá tỏa ra nhiệt lượng là 27.106 J.
 2. Khi đốt cháy 1 g than đá tỏa ra nhiệt lượng là 27.106 J.
 3. Khi đốt cháy hoàn toàn 1 kg than đá tỏa ra nhiệt lượng là 27.106 J.
 4. Khi đốt cháy hoàn toàn 1 g than đá tỏa ra nhiệt lượng là 27.106 J.

Câu 5: Trong các mệnh đề có sử dụng cụm từ “năng suất tỏa nhiệt” sau đây, mệnh đề nào đúng?

 1. Năng suất tỏa nhiệt của động cơ nhiệt.
 2. Năng suất tỏa nhiệt của nguồn điện.
 3. Năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu.
 4. Năng suất tỏa nhiệt của một vật.

Câu 6: Biết năng suất tỏa nhiệt của than đá là q = 27.106 J/kg. Nhiệt lượng tỏa ra khi đốt cháy hoàn toàn 12 kg than đá là:

 1. 324 kJ
 2. 32,4.106 J
 3.  324.106 J
 4. 3,24.105 J

Câu 7: Tại sao dùng bếp than có lợi hơn bếp củi? Chọn câu trả lời đúng nhất.

 1. Vì than rẻ hơn củi.
 2. Vì than dễ đun hơn củi.
 3. Vì than có năng suất tỏa nhiệt lớn hơn củi.
 4. Vì than có nhiệt lượng lớn hơn củi.

Câu 8: Tính nhiệt lượng tỏa ra khi đốt cháy hoàn toàn 15 kg củi, 15 kg than đá. Để thu được nhiệt lượng trên cần đốt cháy hết bao nhiêu kg dầu hỏa? Biết năng suất tỏa nhiệt của củi, than đá và dầu hỏa lần lượt là 10.106 J/kg, 27.106 J/kg, 44.106 J/kg.

 1. 9,2 kg
 2. 12,61 kg
 3. 3,41 kg
 4. 5,79 kg

-----------------------------------------

Với nội dung bài Trắc nghiệm môn Vật lý lớp 8 bài 26: Năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu gồm có các câu hỏi trắc nghiệm giúp các bạn học sinh cùng quý thầy cô hiểu rõ về khái niệm, công thức tính năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu..

Như vậy VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Trắc nghiệm môn Vật lý lớp 8 bài 26: Năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu. Để có kết quả cao hơn trong học tập, các bạn học sinh có thể tham khảo thêm Trắc nghiệm Vật lý 8, Giải bài tập Vật Lí 8, Giải Vở BT Vật Lý 8, Lý thuyết Vật lí 8, Tài liệu học tập lớp 8

Đánh giá bài viết
1 123
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Trắc nghiệm Vật lý 8 Xem thêm