Trọn bộ giáo án môn Hoạt động trải nghiệm lớp 5 học kì 2

Thư viện Đề thi - Trc nghim - Tài liu hc tp min phí
Trang ch: https://vndoc.com/ | Email h tr: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
Th .......... ngày ................
HOẠT ĐỘNG TRI NGHIM
CH ĐỀ 6: ĐẾN THĂM ỦY BAN NHÂN DÂN
A. Mc tiêu:
- HS hiểu được sơ lược v cơ cấu t chc vai trò ca y ban nhân dân cấp cơ sở (
xã/ phường)
- HS bước đầu hiu được mi quan h giữa nhà nước công dân, t đó có ý thc
sâu sc v quyn lợi và nghĩa vụ ca bn thân.
- GD: HS ý thc công dân.
B. Đồ dùng, địa điểm, phương tiện:
- Bút, giy.
C. Các họat động dạy – học:
I Ổn định tổ chức:
II. KTBC:
III. Bài mới:
1. Giới thiệu bài:
2. Nội dung
TIẾT 1:
Hoạt động ca thy
Hoạt động ca trò
* Hoạt động 1: K cho bn bè nghe nhng điều em biết v UBND xã nơi em
sinh sng.
- GV hướng dẫn HS suy nghĩ
nhng điu em biết v UBND xã
ca mình
- HS quan sát tranh trong SGK trang
6,7 và da vào vn hiu biết ca mình
ghi ra giy nhng điều mình biết v
UBND xã
Thư viện Đề thi - Trc nghim - Tài liu hc tp min phí
Trang ch: https://vndoc.com/ | Email h tr: [email protected]c.com | Hotline: 024 2242 6188
- Trình bày kết qu
- GV động viên khuyến khích HS,
ghi chép tóm tt lên bng
- GV tng hp li các ý kiến ca
HS
- Trình bày nhng điều em biết v
UBND .Vài HS nêu
- HS đọc li
* Hoạt động 2: Tìm hiu v v trí
ca UBND
- Quan sát tranh trang 7 và da vào
thực địa
- GV gi ý HS: UBND xã gn các
công trình nào? T nhà em đến UBND
gần hay xa, …
- Yêu cu HS v sơ đ UBND xã?
-Ti sao UBND lại được xây dng
đó?
-GV cht, nhn mnh v v trí ca
UBND
- HS tho lun nêu v trí ca UBND xã
- V sơ đồ theo nhóm
- Mt s HS nêu v trí UBND xã da
vào sơ đồ va v.
- HS tr li
* Chun b tiết sau Đến thăm UBND xã, chun b các câu hi phng vn các
bác làm vic tại đây.
________________________________________________________________
Th ......... ngày ...................
HOẠT ĐỘNG TRI NGHIM
CH ĐỀ 6: ĐẾN THĂM ỦY BAN NHÂN DÂN(tiết 2)
* Hoạt động 3: Đến thăm UBND
- GV đề ra nội quy thăm quan và căn
dn HS thc hin tôt ni quy không
Thư viện Đề thi - Trc nghim - Tài liu hc tp min phí
Trang ch: https://vndoc.com/ | Email h tr: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
gây n ào và làm ảnh hưởng đến công
vic ca UBND
- GV hướng dn HS quan sát, tri
nghim.
-HD HS quan sát kĩ, ghi chép chi tiết,
đầy đủ…
- HS tiến hành tri nghim, quan sát
cơ cấu t chc ca UBND thông qua
tên gi các phòng làm vic và chc
năng của nó.
-HS quan sát kĩ, ghi chép chi tiết, đầy
đủ…
*Hot động 4: Phng vấn người làm
vic UBND
-GV chia nhóm HS, yêu cu mi nhóm
phng vn mt nhân vt
- Thc hin phng vn theo nhóm, ghi
chép li ni dung phng vn.
______________________________________________________________
Th........ ngày .................
HOẠT ĐỘNG TRI NGHIM
CH ĐỀ 6: ĐẾN THĂM ỦY BAN NHÂN DÂN
(TIT 3)
* Hoạt động 5: Viết báo cáo và trình bày trước lp kết qu tìm hiểu được
v UBND
- GV hướng dn HS viết báo cáo theo
nhóm
- Gv khen ngi nhóm có bài báo cáo
đúng, hay.
- Thc hành viết báo cáo.
- Đại diện nhóm trình bày trước lp

Giáo án môn Hoạt động trải nghiệm học kì 2 lớp 5

Trọn bộ giáo án môn Hoạt động trải nghiệm lớp 5 học kì 2 được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy. Sau đây mời các thầy cô tham khảo và tải về chi tiết toàn bộ nội dung giáo án.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 5, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 5 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 5. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM LỚP 5

CHỦ ĐỀ 6: ĐẾN THĂM ỦY BAN NHÂN DÂN

A. Mục tiêu:

- HS hiểu được sơ lược về cơ cấu tổ chức vai trò của ủy ban nhân dân cấp cơ sở (xã/ phường)

- HS bước đầu hiểu được mối quan hệ giữa nhà nước – công dân, từ đó có ý thức sâu sắc về quyền lợi và nghĩa vụ của bản thân.

- GD: HS ý thức công dân.

B. Đồ dùng, địa điểm, phương tiện:

- Bút, giấy.

C. Các họat động dạy – học:

I Ổn định tổ chức:

II. KTBC:

III. Bài mới:

1. Giới thiệu bài:

2. Nội dung

TIẾT 1:

Hoạt động của thầy

Hoạt động của trò

* Hoạt động 1: Kể cho bạn bè nghe những điều em biết về UBND xã nơi em sinh sống.

- GV hướng dẫn HS suy nghĩ những điều em biết về UBND xã của mình

- Trình bày kết quả

- GV động viên khuyến khích HS, ghi chép tóm tắt lên bảng

- GV tổng hợp lại các ý kiến của HS

- HS quan sát tranh trong SGK trang 6,7 và dựa vào vốn hiểu biết của mình

ghi ra giấy những điều mình biết về UBND xã

- Trình bày những điều em biết về UBND .Vài HS nêu

- HS đọc lại

* Hoạt động 2: Tìm hiểu về vị trí của UBND

- Quan sát tranh trang 7 và dựa vào thực địa

- GV gợi ý HS: UBND xã gần các công trình nào? Từ nhà em đến UBND gần hay xa, …

- Yêu cầu HS vẽ sơ đồ UBND xã?

- Tại sao UBND lại được xây dựng ở đó?

- GV chốt, nhấn mạnh về vị trí của UBND

- HS thảo luận nêu vị trí của UBND xã

- Vẽ sơ đồ theo nhóm

- Một số HS nêu vị trí UBND xã dựa vào sơ đồ vừa vẽ.

- HS trả lời

* Chuẩn bị tiết sau Đến thăm UBND xã, chuẩn bị các câu hỏi phỏng vấn các cô bác làm việc tại đây.

____________________________________________________________

Thứ ......... ngày ...................

HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM

CHỦ ĐỀ 6: ĐẾN THĂM ỦY BAN NHÂN DÂN(tiết 2)

* Hoạt động 3: Đến thăm UBND

- GV đề ra nội quy thăm quan và căn dặn HS thực hiện tôt nội quy không gây ồn ào và làm ảnh hưởng đến công việc của UBND

- GV hướng dẫn HS quan sát, trải nghiệm.

-HD HS quan sát kĩ, ghi chép chi tiết, đầy đủ…

- HS tiến hành trải nghiệm, quan sát kĩ cơ cấu tổ chức của UBND thông qua tên gọi các phòng làm việc và chức năng của nó.

-HS quan sát kĩ, ghi chép chi tiết, đầy đủ…

*Hoạt động 4: Phỏng vấn người làm việc ở UBND

- GV chia nhóm HS, yêu cầu mỗi nhóm phỏng vấn một nhân vật

- Thực hiện phỏng vấn theo nhóm, ghi chép lại nội dung phỏng vấn.

Thứ........ ngày .................

HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM

CHỦ ĐỀ 6: ĐẾN THĂM ỦY BAN NHÂN DÂN

(TIẾT 3)

* Hoạt động 5: Viết báo cáo và trình bày trước lớp kết quả tìm hiểu được về UBND

- GV hướng dẫn HS viết báo cáo theo nhóm

- Gv khen ngợi nhóm có bài báo cáo đúng, hay.

- Thực hành viết báo cáo.

- Đại diện nhóm trình bày trước lớp

IV- Củng cố - Dặn dò:

- Nêu cảm nghĩ của em về chuyến đi trải nghiệm vừa qua?

- Chuẩn bị bài Thực phẩm đến từ đâu nhỉ? (hỏi mẹ, bà… mình xem những lương thực, thực phẩm nhà mình dùng đến từ đâu, quan sát điều tra trên thực tế rồi ghi vào giấy)

- 2 HS nêu lại.

-------------------------

Trên đây chỉ là một phần của tài liệu, mời các bạn tải file ĐẦY ĐỦ về tham khảo.

Ngoài Trọn bộ giáo án môn Hoạt động trải nghiệm lớp 5 học kì 2, các bạn có thể tham khảo các tài liệu lớp 5 khác như Giáo án điện tử Tiếng Việt 5, Giáo án điện tử Tiếng Anh 5, Giáo án điện tử Toán 5, đề thi học kì 1 lớp 5 hay đề thi học kì 2 lớp 5 mà VnDoc.com đã sưu tầm và chọn lọc..

Đánh giá bài viết
3 2.142
Sắp xếp theo
    Giáo án lớp 5 môn khác Xem thêm