400 Bài toán hình ôn thi vào lớp 10 có đáp án

TUYN TP
400 BÀI TOÁN HÌNH
TRONG ĐỀ THI VÀO 10
CÓ ĐÁP ÁN
PHẦN ĐỀ
Câu 1.(Thầy Nguyễn Chí Thành) Cho đường tròn
( )
O
đường kính
2 10AB R cm==
. Gi
C
trung
điểm
OA
, Qua
C
k dây
vuông góc vi
OA
ti
C
. Gi
K
là điểm tùy ý trên cung nh
MB
,
H
là giao điểm
AK
MN
. Chng minh:
a) T giác
BHCK
ni tiếp,
AMON
là hình thoi
b)
2
.AK AH R=
và tính din tích hình qut tao bi
OM
,
OB
và cung
MB
c) Trên
KN
ly
I
sao cho
KI KM=
, chng minh
NI KB=
d) Tìm v trí điểm
K
để chu vi tam giác
MKB
ln nht.
Câu 2.(Thầy Nguyễn Chí Thành) Cho nửa đường tròn
( )
,OR
đường kính
AB
. Bán kính
OC AB
.
Đim
E
thuộc đoạn
OC
. Tia
AE
ct nửa đường tròn
( )
O
ti
M
. Tiếp tuyến ca nửa đường tròn ti
M
ct
OC
ti
D
. Chng minh:
a)T giác
OEMB
ni tiếp và
MDE
cân
b)Gi
BM
ct
OC
ti
K
. Chng minh
.BM BK
không đi khi
E
di chuyn trên
OC
và tìm v trí ca
E
để
2MA MB=
c)Cho
0
30ABE =
tính
tqua
S MOB
và chng minh khi
E
di chuyn trên
OC
thì tâm đường tròn ngoi tiếp
CME
thuc một đường thng c định.
Câu 3.(Thầy Nguyễn Chí Thành) Cho
ABC
đều ni tiếp
( )
;OR
k đường kính
AD
ct
BC
ti
H
.
Gi
M
một điểm trên cung nh
AC
. H
BK AM
ti
K
,
BK
ct
CM
ti
E
,
6R cm=
. Chng
minh:
a)T giác
ABHK
ni tiếp và
MBE
cân
b)T giác
BOCD
là hình thoi và gi
BE
ct
( )
O
ti
N
và tính
quat
S MON
c)Tìm v trí ca
M
để chu vi
MBE
ln nht và tìm qu tích điểm
E
khi
M
di chuyn trên cung nh
AC
.
Câu 4.(Thầy Nguyễn Chí Thành) Cho
( )
,OR
đường kính
BC
,
A
điểm chính gia cung
BC
, ly
M
là trung điểm
BO
, k
ME AB
ti
E
, k
MF AC
ti
F
. Chng minh:
a) Năm điểm
, , , ,A E M O F
thuc một đường tròn và
..BE BA BO BM=
b) K tiếp tuyến ca
( )
O
ti
A
ct
MF
ti
K
chng minh
ME KF=
k đường kính
AD
, k
ME
ct
DC
ti
H
, tia
NM
ct
( )
O
ti
D
. Chng minh
MDH FEM =
c)K
MN
vuông góc
EF
ti
N
. Chng minh khi
M
di chuyn trên
BC
thì
MN
luôn đi qua một điểm
c định.
Câu 5.(Thầy Nguyễn Chí Thành) Cho đoạn thng
MP
, lấy điểm
N
bt kì nm gia
M
P
. V
( )
O
đường kính
NP
. Ly
H
trung điểm
MN
. Qua
H
k đường thng
d
vuông góc vi
MN
. K tiếp
tuyến
HQ
vi
( )
O
ti
Q
. Tia
PQ
ct
d
ti
K
. Chng minh:
a) T giác
KHNQ
ni tiếp và
NPQ HKN=
.
b)
90MKP =
..PQ PK PN PH=
.
c)
22
.HQ PQ PK PH+=
và cho
30HKN =
,
6R =
cm. Tính din tích hình qut
NOQ
.
d) Ly
I
là trung điểm
KN
. Chứng minh chu vi đường tròn ngoi tiếp
QOI
không đổi khi
N
di chuyn
trên
MP
.
Câu 6.(Thầy Nguyễn Chí Thành)
Cho
( )
;OR
vi dây
BC
c định (
BC
không đi qua
O
). Điểm
A
thuc cung ln
CB
. Đường phân giác
BAC
ct
( )
O
ti
D
, các tiếp tuyến ti
C
D
ca
( )
O
ct
nhau ti
E
, tia
CD
ct
AB
ti
K
, đường thng
AD
ct
CE
ti
I
. Gi
AD
ct
BC
ti
M
a) Chng minh:
//BC DE
và bốn điểm
, , ,A K I C
thuc một đường tròn.
b) Chng minh:
..AB AC AM AD=
và chng minh
2
..AB AC AM MB MC=+
c) Cho
3BC R=
,
6R cm=
tính
BC
l
cung nh
BC
.
Câu 7.(Thầy Nguyễn Chí Thành) Cho
( )
,OR
vi dây
BC
c định (
BC
không đi qua
O
). Gi
A
điểm chính gia cung nh
BC
. Điểm
E
thuc cung ln
BC
,
AE
ct
BC
ti
D
, k
CH AE
ti
H
,
gi
AO
ct
BC
ti
I
,
CH
ct
( )
O
ti
K
.
a) Chng minh: Bốn điểm
, , ,A H I C
thuc một đường tròn tích
.AD AE
không đổi khi
E
di chuyn
trên cung ln
BC
.
b) Chng minh
//IH BE
và cho sđ
100KE =
,
6R cm=
. Tính độ dài cung
BAC
.
c) Chng minh:
BA
là tiếp tuyến đường tròn ngoi tiếp
BED
.
Câu 8.(Thầy Nguyễn Chí Thành) Cho
( )
O
, dây cung
( )
BC O BC
. Điểm
A
thuc cung nh
BC
, (
A
khác
B
C
, độ dài
AB
khác
AC
). K đường kính
AA
ca
( )
O
,
D
chân đường vuông góc
k t
A
đến
BC
, Hai điểm
, EF
lần lượt là chân đường vuông góc k t
, BC
đến
AA
.
a) Chng minh: Bốn điểm
, , , A B D E
thuc một đường tròn và
. .BD AC AD AC=
.
b) Chng minh:
//DF BA
DE
vuông góc vi
AC
.
c) Cho
30 ; 6 .ACB R cm= =
Tính
quat
S BOA
chứng minh tâm đường tròn ngoi tiếp tam giác
DEF
một điểm c định.
Câu 9.(Thầy Nguyễn Chí Thành) Cho hai đường tròn
( )
;OR
( )
;OR

ct nhau ti
,AB
(
O
O
thuc hai na mt phng b
AB
). Đường thng
AO
ct
( )
O
tại điểm
C
cắt đường tròn
( )
O
ti
E
. Đường thng
AO
ct
( )
O
tại điểm
D
và cắt đường tròn
( )
O
ti
F
.
a) Chng minh:
,,C B F
thng hàng và t giác
CDEF
ni tiếp.
b) Chng minh:
..AD AF AE AC=
,,AB CD EF
đồng quy.

400 Bài toán hình ôn thi vào lớp 10

VnDoc xin chia sẻ 400 Bài toán hình ôn thi vào lớp 10 có đáp án được thầy giáo Nguyễn Chí Thành biên soạn. Hy vọng rằng với tài liệu này sẽ giúp ích cho các bạn học sinh trong việc ôn tập, rèn luyện ôn thi vào lớp 10 THPT. Mời các bạn tham khảo

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 9. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

.............................................

Ngoài 400 Bài toán hình ôn thi vào lớp 10 có đáp án. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học kì 2 lớp 9 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với đề Thi vào lớp 10 năm 2021 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn thi tốt

Đánh giá bài viết
3 5.064
Sắp xếp theo

Thi vào lớp 10 môn Toán

Xem thêm