720 Câu hỏi trắc nghiệm phương trình lượng giác lớp 11

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
1
TOÁN 11
MỘT SỐ PHƯƠNG TRÌNH THƯỜNG GẶP
BÀI 3
MỤC LỤC
PHẦN A. CÂU HỎI
.....................................................................................................................................................
2
Dạng 1. Giải biện luận Phương trình bậc hai đối với một hàm số lượng giác
..........................................
2
Dạng 1.1 Không cần biết đổi
.....................................................................................................................................
2
Dạng 1.2 Biến đổi quy về phương trình bậc hai
.....................................................................................................
3
Dạng 1.3 Có điều kiện của nghiệm
..........................................................................................................................
5
Dạng 2. Giải biện luận Phương trình bậc nhất đối với sin cos
................................................................
7
Dạng 2.1 Không cần biến đổi
....................................................................................................................................
7
Dạng 2.2 Cần biến đổi
................................................................................................................................................
8
Dạng 2.3 Có điều kiện của nghiệm
..........................................................................................................................
9
Dạng 2.3.1 Điều kiện nghiệm
................................................................................................................................
9
Dạng 2.3.2 Định m để phương trình có nghiệm
...............................................................................................
11
Dạng 2.3.3 Sử dụng điều kiện có nghiệm để tìm Min-Max
............................................................................
12
Dạng 3. Giải biện luận Phương trình đẳng cấp
.............................................................................................
13
Dạng 3.1 Không có điều kiện của nghiệm
............................................................................................................
13
Dạng 3.3 Có điều kiện của nghiệm
........................................................................................................................
15
Dạng 3.3 Định m để phương trình có nghiệm
......................................................................................................
16
Dạng 4. Giải biện luận Phương trình đối xứng
..............................................................................................
16
Dạng 4.1 Không có điều kiện của nghiệm
............................................................................................................
16
Dạng 4.2 Có điều kiện của nghiệm
........................................................................................................................
17
Dạng 5. Biến đổi đưa về phương trình tích
...........................................................................................................
19
Dạng 5.1 Không có điều kiện của nghiệm
............................................................................................................
19
Dạng 5.2 Có điều kiện của nghiệm
........................................................................................................................
19
Dạng 6. Giải biện luận phương trình lượng giác chứa ẩn mẫu
..............................................................
21
Dạng 7. Giải biện luận Một số bài toán về phương trình lượng giác khác
..............................................
23
Dạng 8. Giải biện luận Phương trình lượng giác chứa tham số
.................................................................
24
PHẦN B. LỜI GIẢI THAM KHẢO
......................................................................................................................
26
Dạng 1. Giải biện luận Phương trình bậc hai đối với một hàm số lượng giác
........................................
26
Dạng 1.1 Không cần biết đổi
...................................................................................................................................
26
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
2
Dạng 1.2 Biến đổi quy về phương trình bậc hai
...................................................................................................
27
Dạng 1.3 Có điều kiện của nghiệm
........................................................................................................................
29
Dạng 2. Giải biện luận Phương trình bậc nhất đối với sin cos
..............................................................
33
Dạng 2.1 Không cần biến đổi
..................................................................................................................................
33
Dạng 2.2 Cần biến đổi
..............................................................................................................................................
34
Dạng 2.3 Có điều kiện của nghiệm
........................................................................................................................
36
Dạng 2.3.1 Điều kiện nghiệm
.............................................................................................................................
36
Dạng 2.3.2 Định m để phương trình có nghiệm
...............................................................................................
39
Dạng 2.3.3 Sử dụng điều kiện có nghiệm để tìm Min-Max
............................................................................
42
Dạng 3. Giải biện luận Phương trình đẳng cấp
.............................................................................................
43
Dạng 3.1 Không có điều kiện của nghiệm
............................................................................................................
43
Dạng 3.3 Có điều kiện của nghiệm
........................................................................................................................
46
Dạng 3.3 Định m để phương trình có nghiệm
......................................................................................................
48
Dạng 4. Giải biện luận Phương trình đối xứng
..............................................................................................
49
Dạng 4.1 Không có điều kiện của nghiệm
............................................................................................................
49
Dạng 4.2 Có điều kiện của nghiệm
........................................................................................................................
51
Dạng 5. Biến đổi đưa về phương trình tích
...........................................................................................................
55
Dạng 5.1 Không có điều kiện của nghiệm
............................................................................................................
55
Dạng 5.2 Có điều kiện của nghiệm
........................................................................................................................
56
Dạng 6. Giải biện luận phương trình lượng giác chứa ẩn mẫu
..............................................................
62
Dạng 7. Giải biện luận Một số bài toán về phương trình lượng giác khác
..............................................
66
Dạng 8. Giải biện luận Phương trình lượng giác chứa tham số
.................................................................
70
Toán lớp 11
PHẦN A. CÂU HỎI
Dạng 1. Giải biện luận Phương trình bậc hai đối với một hàm số lượng giác
Dạng 1.1 Không cần biết đổi
Câu 1. (HỒNG QUANG - HẢI DƯƠNG - LẦN 1 - 2018) Số vị trí biểu diễn c nghiệm của phương
trình
2
4cos 4cos 3 0x x
trên đường tròn lượng giác là?
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
3
A.
2
. B.
0
. C.
1
. D.
4
.
Câu 2. Phương trình
2
3
cos 2 cos 2 0
4
x x
có nghiệm là:
A.
. B.
2
6
x k
. C.
2
3
x k
. D.
.
Câu 3. Nghiệm của phương trình
2
2sin 5sin 3 0x x
là:
A.
; 2
2
x k x k
. B.
5
2 ; 2
4 4
x k x k
.
C.
7
2 ; 2
6 6
x k x k
. D.
5
2 ; 2
3 6
x k x k
.
Câu 4.
Nghiêm của phương trình
2
sisi 2n nx x
là:
A.
x k
. B.
2
2
x k
. C.
2
x k
. D.
2
2
x k
.
Câu 5.
Nghiệm của phương trình
2
2cos 3cos 1 0x x
là:
A.
2 ; 2
6
x k x k
. B.
2
2 ; 2
3
x k x k
.
C.
2 ; 2
2 6
x k x k
. D.
2 ; 2
3
x k x k
.
Câu 6. Nghiệm của phương trình
2
3cos 8cos 5 x x
là:
A.
2x k
. B.
2x k
. C.
2
2
x k
. D.
x k
.
Câu 7. [Sở GD ĐT Cần Thơ - 301 - 2017-2018-BTN] Nghiệm của phương trình
2
sin 4sin 3 0x x
A.
2 ,
x k k
B.
2 ,
2
x k k
.
C.
2 ,
x k k
. D.
2 ,
2
x k k
.
Câu 8. Nghiệm của phương trình lượng giác
2
sin 2sin 0x x
có nghiệm là:
A.
2x k
. B.
x k
. C.
2
x k
. D.
2
2
x k
.
Dạng 1.2 Biến đổi quy về phương trình bậc hai
Câu 9. (THPT CHUYÊN BẮC NINH LẦN 01 NĂM 2018-2019) Nghiệm của phương trình
4 4
3
sin cos cos sin 3 0
4 4 2
x x x x

Bộ Câu hỏi trắc nghiệm phương trình lượng giác

720 Câu hỏi trắc nghiệm phương trình lượng giác lớp 11 được VnDoc sưu tầm và đăng tải. Hy vọng với tài liệu này sẽ giúp ích cho các bạn học tốt môn toán lớp 11, chuẩn bị tốt cho kì thi cuối kì 1 sắp tới

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THPT miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 11. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Trên đây VnDoc đã chia sẻ tới các bạn học sinh 720 Câu hỏi trắc nghiệm phương trình lượng giác lớp 11. Hy vọng với tài liệu này sẽ giúp các bạn học sinh nắm chắc kiến thức môn Toán đồng thời chuẩn bị tốt cho kì thi cuối HK1 lớp 11 sắp tới

.......................................................................

Ngoài 720 Câu hỏi trắc nghiệm phương trình lượng giác lớp 11. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học học kì 1 lớp 11, đề thi học học kì 2 lớp 11 các Sinh học lớp 11 môn Toán, Văn, Anh, Hóa, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với đề thi học kì lớp 11 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn thi tốt

Đánh giá bài viết
1 79
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán lớp 11 Xem thêm