Bộ đề thi học kì 2 lớp 3 môn Toán năm 2021

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected]om | Hotline: 024 2242 6188
2
0
Đề kiểm tra học 2 n Toán lớp 3 - Đề 1
I. Trắc nghiệm: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng (3 điểm)
Câu 1: (0.5đ). Số liền sau của 87999 là:
A: 87989 B: 87990 C: 88000 D: 87998
Câu 2: (0.5đ). Ngày 28 tháng 4 thứ sáu. Ngày 4 tháng 5 thứ mấy? A: Thứ
B: Thứ sáu C: Thứ năm D: Chủ nht
Câu 3: (0.5đ). Đổi 5m 6dm = cm:
A: 5600cm B: 56cm C: 506cm D: 560cm
Câu 4: (0.5đ). Diện tích hình vuông 36 cm2, cạnh của hình vuông : A: 6
cm B: 9 cm C: 7 cm D: 8 cm
Câu 5: (0.5đ). của 124 là...... ?
A: 248 B: 72 C: 84 D: 62
Câu 6: (0.5đ). Giá trị biểu thức 700 : 5 x 4 là:
A: 35 B: 560 C: 7500 D: 150
II.
Tự luận (7đ)
Câu 1: Đặt tính rồi nh: (2đ)
6397 + 9518 9712 4258 3575 × 6 7236 : 9
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
Câu 2: Tìm x (1.5 đ)
a, x × 8 = 2864 b, x : 5 = 1232
................................................................................................................................
................................................................................................................................
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected]om | Hotline: 024 2242 6188
Trung tâm học toán cùng thủ khoa
Sđt: 0983093435 - 0964732288
2
1
Câu 3: (1đ) Tính diện tích hình chữ nhật có chiều dài 15 cm, chiều rộng 8cm?
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
Câu 4: (2đ) Mua 8 bút chì hết 40.000 đồng. Hỏi mua 5 bút chì như thế hết bao nhiêu
tiền?
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
Câu 5: (0.5đ) An nghĩ ra một số, nếu lấy số đó chia cho 7 thì được thương 5 số
số lớn nhất. Hãy tìm số đó?
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
Đề kiểm tra học 2 n Toán lớp 3 - Đề 2
I. Trắc nghiệm: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu tr lời đúng (3 điểm) Bài
1. Trong các số: 56789; 56879; 56798; 56759. Số lớn nhất là:
A. 56789 B. 56879 C. 56798 D. 56759
Bài 2. Giá trị của biểu thức: 4042 + 333 x 9 là:
A. 7093 B. 7390 C. 7309 D. 7039
Bài 3. Hình vuông cạnh 5cm. Diện tích hình vuông là:
A. 20 cm2 B. 20 cm C. 25 cm2 D. 25 cm
Bài 4. Mua 2 kg đường hết 22 000 đồng. Vậy mua 5 kg đường hết số tiền là:

Bộ 05 đề thi học kì 2 lớp 3 môn Toán

Bộ đề thi học kì 2 lớp 3 môn Toán có đáp án chi tiết là tài liệu tham khảo hay dành cho quý thầy cô và các vị phụ huynh lên kế hoạch ôn tập đề toán lớp 3 học kì 2 cho các em học sinh. Các em học sinh có thể luyện tập nhằm củng cố thêm kiến thức của mình, mời các em học sinh cùng các thầy cô tham khảo tải về chi tiết Đề thi học kì 2 lớp 3.

Ngoài Bộ đề thi học kì 2 lớp 3 môn Toán năm 2021, các em học sinh có thể tham khảo môn Toán lớp 3 nâng caobài tập môn Toán lớp 3 đầy đủ khác, để học tốt môn Toán hơn và chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao.

Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Toán Tải nhiều

Đánh giá bài viết
9 2.540
Sắp xếp theo
    Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Toán Xem thêm