Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Toán năm 2020 - 2021 - Đề 9

Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Toán có đáp án chi tiết là tài liệu tham khảo hay dành cho quý thầy cô và các vị phụ huynh lên kế hoạch ôn tập đề toán lớp 3 học kì 2 cho các em học sinh. Các em học sinh có thể luyện tập nhằm củng cố thêm kiến thức của mình, mời các em học sinh cùng các thầy cô tham khảo tải về chi tiết Đề thi học kì 2 lớp 3.

Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Toán

I. Trắc nghiệm:

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng (3đ)

Câu 1: (0.5đ) Số liền sau của 78999 là:

a. 78901

b. 78991

c. 79000

d. 78100

Câu 2: (0.5đ) Ngày 28 tháng 4 là thứ sáu. Ngày 4 tháng 5 là thứ mấy?

a. Thứ tư

b. Thứ sáu

c. Thứ năm

d. Chủ nhật

Câu 3: (0.5đ) 9m 6dm = … cm:

a. 9600cm

b. 96cm

c. 906cm

d. 960cm

Câu 4: (0.5đ) Chu vi hình vuông là 96cm, cạnh của hình vuông là

a. 86cm

b. 43cm

c. 128cm

d. 32cm

Câu 5: (0.5đ) Cạnh hình vuông có chu vi 96cm là:

a. 48 cm

b. 8 cm

c. 6 cm

d. 24 cm

Câu 6: (0.5đ) Giá trị biểu thức 700 : 5 x 4 là:

a. 35

b. 560

c. 7500

d. 150

II. Tự luận (7đ)

Câu 1: Đặt tính rồi tính

7386 + 95486732 – 4528
4635 x 66336 : 9

Câu 2: Tìm X (1.5 đ)

a/. x x 8 = 2864b/. x : 5 = 1232

Câu 3: (1đ) Tính diện tích hình chữ nhật có chiều dài là 13 cm ,chiều rộng là 9cm.

Câu 4: (2đ) Mua 9 bút chì hết 5400 đồng.Hỏi mua 6 bút chì như thế hết bao nhiêu tiền?

Câu 5: (0.5đ) An nghĩ ra một số, nếu lấy số đó chia cho 5 thì được thương là 4 và số dư là số dư lớn nhất. Hãy tìm số đó.

Đáp án Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Toán

I. Trắc nghiệm: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng (3đ)

Câu 1: (0.5đ) Số liền sau của 78999 là:

c- 79000

Câu 2: (0.5đ) Ngày 28 tháng 4 là thứ sáu. Ngày 4 tháng 5 là thứ mấy?

c- Thứ năm

Câu 3: (0.5đ) 9m 6dm = … cm:

d- 960cm

Câu 4: (0.5đ) Tính chu vi hình chữ nhật có chiều dài 23cm, chiều rộng 20cm là:

a- 86cm

Câu 5: (0.5đ) Chu vi hình vuông là 96cm, cạnh của hình vuông là

d- 24 cm

Câu 6: (0.5đ) Giá trị biểu thức 700 : 5 x 4 là:

b- 560 .

II. Tự luận (7đ)

Câu 1: Đặt tính rồi tính (2đ)

Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Toán

Câu 2: Tìm X: (1.5 đ)

a/. X x 8 = 2864

X = 2864 : 8 (0.25đ)

X = 358 (0.5đ)

b/. X : 5 = 1232

X = 1232 x 5 (0.25đ)

X = 6160 (0.5đ)

Câu 3:(1đ)

Bài giải

Diện tích hình chữ nhật là:

(0.25đ) 13 x 9 = 117 (m2) (0.5đ)

Đáp số: 117 m2 (0.25đ)

Câu 4: (2đ) Mua 9 bút chì hết 5400 đồng. Hỏi mua 6 bút chì như thế hết bao nhiêu tiền?

Bài giải:

Giá tiền 1 bút chì:(0.25đ)

5400 : 9 = 600 (đồng) (0.5đ)

Mua 6 bút chì thì hết: (0.25đ)

600 x 6 = 3600 (đồng) (0.5đ)

Đáp số: 3600 đồng (0.5đ)

Câu 5: (0.5đ) nhất An nghĩ ra một số, nếu lấy số đó chia cho 5 thì được thương là 4 và số dư là số dư lớn

Bài giải:

Số dư của phép chia cho 5 lớn nhất sẽ là 4 (0.25đ)

Vậy số An nghĩ ra là:

5 x 4 + 4 = 24 (0.25đ)

Đáp số: 24

Ngoài Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Toán năm 2020 - 2021 - Đề 9, các em học sinh có thể tham khảo môn Toán lớp 3 nâng caobài tập môn Toán lớp 3 đầy đủ khác, để học tốt môn Toán hơn và chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao.

Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Toán Tải nhiều

Đánh giá bài viết
8 5.381
Sắp xếp theo

    Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Toán Kết nối tri thức

    Xem thêm