Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Toán năm 2020 - 2021 - Đề 8

Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Toán có đáp án chi tiết là tài liệu tham khảo hay dành cho quý thầy cô và các vị phụ huynh lên kế hoạch ôn tập đề toán lớp 3 học kì 2 cho các em học sinh. Các em học sinh có thể luyện tập nhằm củng cố thêm kiến thức của mình, mời các em học sinh cùng các thầy cô tham khảo tải về chi tiết Đề thi học kì 2 lớp 3.

Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Toán

Phần I:

Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng ở các bài tập sau:

Câu 1. Ba số ở dòng nào được viết theo thứ tự từ bé đến lớn?

A. 2935; 3914; 2945;

B. 6840; 8640; 4860;

C. 8763; 8843; 8853;

D. 3689; 3699; 3698;

Câu 2. 7m 3cm = ? Số thích hợp để điền vào dấu ? là:

A. 73cm;

B. 703cm;

C. 730cm;

D. 7003cm;

Câu 3. Tìm y:

y - 37215 = 20305;

A. y = 58520;

B. y = 57620;

C. y = 57530;

D. y = 57520;

Phần II.

Câu 1. Đặt tính rồi tính:

58427 + 40753;

26883 - 7826;

6247 x 2 2568 : 6;

Câu 2: Một kho chứa có 2280kg thóc gồm nếp và thóc tẻ, số thóc nếp bằng \frac14 số thóc trong kho. Hỏi mỗi loại thóc có bao nhiêu kg?

Câu 3. Một hình chữ nhật và một hình vuông có cùng chu vi. Biết hình chữ nhật có chiều dài 60m, chiều rộng 40m. Tính độ dài cạnh hình vuông.

Đáp án Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Toán

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1. C. 8763; 8843; 8853;

Câu 2. B. 703cm;

Câu 3. D. y = 57520;

Phần 2: Tự luận

Câu 1. Mỗi câu đặt tính đúng được điểm tối đa

Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Toán năm 2020 - 2021 - Đề 8

Câu 2:

Số kilogam thóc nếp có là :

2280 : 4 = 570 (kg thóc)

Số kilogam thóc tẻ có là:

2280 - 570 =1710 (kg thóc)

Đáp số: thóc nếp: 570 kg ; thóc tẻ: 1710 kg

Câu 3:

Chu vi hình chữ nhật :

(60 + 40) x 2 = 200(m)

Vì chu vi hình vuông bằng chu vi hình chữ nhật nên chu vi hình vuông là 200m

Độ dài cạnh hình vuông là :

200 : 4 = 50(m)

Đáp số: 50 m

Ngoài Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Toán năm 2020 - 2021 - Đề 8, các em học sinh có thể tham khảo môn Toán lớp 3 nâng caobài tập môn Toán lớp 3 đầy đủ khác, để học tốt môn Toán hơn và chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao.

Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Toán Tải nhiều

Đánh giá bài viết
10 5.120
Sắp xếp theo

    Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Toán Kết nối tri thức

    Xem thêm