Để phân biệt saccarozơ tinh bột xenlulozơ ở dạng bột nên dùng cách nào sau đây

Trắc nghiệm hóa 12

Để phân biệt saccarozơ tinh bột xenlulozơ ở dạng bột nên dùng cách nào sau đây được VnDoc biên soạn đáp án hướng dẫn giải, giúp các bạn học sinh thuận tiện trong quá trình làm bài. Mời các bạn tham khảo.

Câu hỏi: Để phân biệt saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ ở dạng bột nên dùng cách nào sau đây?

A. Cho từng chất tác dụng với dung dịch iot 

B. Cho từng chất tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3

C. Cho từng chất vào nước, đun nóng nhẹ và thử với dung dịch iot vào

D. Cho từng chất vào nước, thêm vài giọt dung dịch H2SO4 vào đun nóng nhẹ, thêm tiếp dung dịch AgNO3/NH3

Trả lời

Chọn đáp án C

Khi cho 3 chất trên vào nước và đun nóng nhẹ, thì chất nào không tan là xenlulozơ, hai chất còn lại tan tạo thành dung dịch trong suốt.

Cho dung dịch iot vào thử, chất nào tạo thành dung dịch màu xanh tím là tinh bột, chất còn lại không hiện tượng gì là saccarozơ.

Bài tập tương tự

Câu 1. Để phân biệt tinh bột, xenlulozơ và saccarozơ ở dạng bột nên lựa chọn cách nào sau đây?

A. Cho từng chất tác dụng với dung dịch Ca(OH)2

B. Cho từng chất hòa tan vào nước, đun nóng nhẹ rồi cho HCl vào

C. Cho từng chất hòa tan vào nước, đun nóng nhẹ rồi cho dung dịch iot vào

D. Cho từng chất tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3

→ Đáp án C

Câu 2: Cacbohiđrat nào sau đây thuộc loại đisaccarit?

A. Xenlulozơ.

B. Amilozơ.

C. Saccarozơ.

D. Glucozơ.

Đáp án hướng dẫn giải

Xenlulozơ, amilozơ là polisaccarit.

Glucozơ là monosaccarit.

Saccarozơ là đisaccarit

→ Đáp án C

Câu 3: Chất nào sau đây thuộc loại polisaccarit?

A. Glucozơ

B. Fructozơ

C. Saccarozơ

D. Xenlulozơ

Đáp án hướng dẫn giải

Xenlulozơ là polisaccarit

Saccarozơ là đissaccarit.

Glucozơ và fructozơ là monosaccrit.

→ Đáp án D

Câu 4: Chất nào sau đây thuộc loại monosaccarit?

A. Saccarozơ.

B. Glucozơ.

C. Tinh bột.

D. Xenlulozơ.

Đáp án hướng dẫn giải

Saccarozơ là đissaccarit.

Glucozơ là monosaccrit.

Tinh bột và xenlulozơ là polisaccarit

→ Đáp án B

Câu 5: Chất nào không bị thủy phân?

A. Amilozơ.

B. Glucozơ.

C. Saccarozơ.

D. Xelulozơ.

Đáp án hướng dẫn giải

Glucozơ là monosaccarit → Glucozơ là chất không bị thủy phân.

→ Đáp án B

Câu hỏi nằm trong bộ 100 câu hỏi trắc nghiệm Cacbohidrat mời các bạn tham khảo chi tiết tại: 100 câu trắc nghiệm Cacbohiđrat có lời giải chi tiết (Cơ bản - phần 1)

..........................................

Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết dưới đây của chúng tôi:
Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Để phân biệt saccarozơ tinh bột xenlulozơ ở dạng bột nên dùng cách nào sau đây. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài tập Hóa học lớp 12, Giải bài tập Vật Lí 12, Tài liệu học tập lớp 12VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu ôn tập THPT Quốc gia miễn phí trên Facebook: Quyết tâm đỗ Đại Học Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu, đề thi mới nhất.

Đánh giá bài viết
1 164
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Trắc nghiệm Hóa học 12 Xem thêm