Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 5 trường Tiểu học Kế An, Sóc Trăng năm 2018 - 2019

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 5

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 5 trường Tiểu học Kế An, Sóc Trăng năm 2018 - 2019 được VnDoc sưu tầm, chọn lọc bao gồm đáp án kèm theo giúp các em học sinh ôn luyện củng cố kiến thức các dạng bài tập trọng tâm, chuẩn bị cho bài thi giữa học kì 2 lớp 5 đạt kết quả cao. Sau đây mời các em cùng tham khảo.

Đề bài: Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 5

Câu 1 (1 điểm): Diện tích hình tam giác có độ dài đáy 15m và chiều cao 9m là:

A. 68,6m2
B. 67,5m2
C. 58,3m2
D. 58,5m2

Câu 2 (1 điểm): 9m3 420dm3 = ............... m3

A. 9,042
B. 90,42
C. 9,42
D. 13,20

Câu 3 (1điểm): Số thích hợp để viết vào chỗ chấm của 4hm2 45m2 = .......... m2 là:

A. 4045
B. 40 450
C. 40 045
D. 445

Câu 4 (1 điểm): Số dân của một xã là 1450 người, trong đó số nữ chiếm 48%. Hỏi xã đó có bao nhiêu nam?

A. 696
B. 484
C. 745
D. 754

Câu 5 (1 điểm): Đổi 23 000 000m2 ra ki-lô-mét vuông ta được:

A. 23 000km2
B. 2300km2
C. 230km2
D. 23km2

Câu 6 (1 điểm): Diện tích của hình tam giác là 25,3cm2, chiều cao là 5,5cm. Tính độ dài đáy của hình tam giác đó.

A. 4,6cm
B. 2,9cm
C. 9,2cm
D. 6,4cm

Câu 7 (1 điểm): 2. Quan sát biểu đồ hình quạt dưới đây và trả lời câu hỏi:

- Biểu đồ bên cho em biết gì?..................................

……………………………………………………..

- Có bao nhiêu phần trăm:

+ Học sinh thích ăn Na?: có …………………...

+ Học sinh thích ăn Xoài?: ……………………..

+ Học sinh thích ăn nhãn?: …………………….

- Tính số học sinh thích ăn nho: ……………………

Đề thi giữa học kì 2 lớp 5 môn Toán

Thống kê ý thích ăn hoa quả của 200 học sinh

Câu 8 (1điểm): Điền dấu (<, >, =) thích hợp vào chỗ chấm :

4m2 9dm2 ..... 49dm2

6dm2 5cm2 ..... 650cm2

5cm2 40mm2 ..... 540mm2

120 000cm2 ..... 12m2

Câu 9 (1điểm): . Đúng ghi Đ, sai ghi S

Đề thi giữa học kì 2 lớp 5 môn Toán

a) Diện tích xung quanh của hai hình hộp chữ nhật A và B bằng nhau

b) Diện tích toàn phần của hai hình hộp chữ nhật A và B bằng nhau

Câu 10 (1điểm):. Diện tích hình thang ABED lớn hơn diện tích của hình tam giác BEC bao nhiêu đề-xi-mét vuông?.

Đề thi giữa học kì 2 lớp 5 môn Toán

Bài giải

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

>> Đề thi môn Toán mới nhất: Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 5 năm 2018 - 2019

Đáp án Đề thi giữa học kì 2 môn Lớp 5 môn Toán

Phần đáp án câu trắc nghiệm:

 

977

1

B

2

C

3

C

4

D

5

D

6

C

Phần đáp án câu tự luận:

Câu 7. Trả lời (1đ)

Biểu đồ cho biết tỉ số phần trăm về ý thích ăn hoa quả của 200 học sinh

Có 35% học sinh thích ăn na (0,25đ)

Có 15% học sinh thích ăn xoài (0,25đ)

Có 25% học sinh thích ăn nhãn (0,25đ)

Số học sinh thích ăn nho là: 200 : 100 x 15 = 30 học sinh (0,25đ)

Câu 8: (1đ) Điền dấu (<, >, =) thích hợp vào chỗ chấm:

4m2 9dm2 ..>... 49dm2 (0,25đ)

6dm2 5cm2 ..<... 650cm2 (0,25đ)

5cm2 40mm2 ..=... 540mm2 (0,25đ)

120 000cm2 ..=... 12m2 (0,25đ)

Câu 9: (1đ)

a/ S

b/ Đ

Câu 10 (1đ): Bài giải

Diện tích hình thang ABED là:

(1,5 + 2,4 ) x 1,2 : 2 = 2,34 (dm2) (0,25đ)

Diện tích hình tam giác BEC là:

1,8 x 1,2 : 2 = 1,08 (dm2) (0,25đ)

Diện tích hình thang ABED lớn hơn diện tích hình tam giác BEC là:

2,34 – 1,08 = 1,26 (dm2) (0,25đ)

Đáp số: 1,26 dm2(0,25đ)

Ngoài ra các em học sinh hoặc quý phụ huynh còn có thể tham khảo thêm đề thi giữa học kì 2 lớp 5 các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh theo chuẩn thông tư 22 của bộ Giáo Dục.

Đánh giá bài viết
8 2.358
Sắp xếp theo

Đề thi giữa kì 2 lớp 5

Xem thêm