Đề thi giữa kì 1 lớp 4 môn tiếng Anh năm 2020 - 2021 số 4

Đề thi giữa kì 1 môn tiếng Anh lớp 4 có đáp án

Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 4 giữa học kì 1 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi giữa kì 1 lớp 4 năm 2020 - 2021 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi giữa học kì 1 lớp 4 môn tiếng Anh có đáp án bao gồm nhiều dạng bài tập tiếng Anh 4 mới giúp các em nâng cao những kỹ năng tiếng Anh cơ bản.

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại.

I. Circle the correct answer.

1. A. What can she do?

B. What she can do?

2. A. Phong is from Vietnamese.

B. Phong is from Vietnam.

3. A. What does she do on Sunday?

B. What do she do on Sunday?

4. A. It’s on the 2nd of March.

B. It’s on the 2st of March.

5. A. Good the afternoon.

B. Good afternoon.

II. Read and match.

1. What nationality are you?

A. No, I can't.

2. Where are you from?

B. I am Vietnamese.

3. Can you draw?

C. She can play the guitar.

4. When’s your birthday?

D. I am from England.

5. What can she do?

E. It is on the first of July.

III. Read and answer the question.

This is my new friend. His name is Quan. He is nine years old. His birthday is on the fifth of December. He is from Vietnam. He likes playing sports. He can play volleyball but he can’t play basketball. He goes to sports club on Monday afternoon.

1. When is Quan's birthday?

2. Where is he from?

3. What does he like?

4. Can he play volleyball?

5. When does he go to sports club?

IV. Put the word in order.

1. she/ did/ do/ What/ yesterday/ ?/

2. The/ guitar/ can/ He/ play/ ./

3. Birthday/ of/ the/ Her/ on/ is/ May/ fourth/ ./

4. Date/ today/ is/ the/ What/ ?/

5. Goodbye./ soon/ See/ you/ ./

ĐÁP ÁN

I. Circle the correct answer.

1 - A; 2 - B; 3 - A; 4 - A; 5 - B:

II. Read and match.

1 - B; 2 - D; 3 - A; 4 - E; 5 - C;

III. Read and answer the question.

1 - It is on the fifth of December.

2 - He is from Vietnam.

3 - He likes playing sports.

4 - Yes, he can.

5 - He goes to sport club on Monday afternoon.

IV. Put the word in order.

1 - What did she do yesterday?

2 - He can play the piano.

3 - Her birthday is on the fourth of May.

4 - What is the date today?

5 - Goodbye. See you soon.

Trên đây là Đề kiểm tra giữa học kì 1 lớp 4 môn tiếng Anh có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 4 khác như: Giải bài tập Tiếng Anh 4 cả năm, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 online, Đề thi học kì 2 lớp 4, Đề thi học kì 1 lớp 4, ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 4, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập: Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Đánh giá bài viết
7 1.147
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

    Xem thêm