Đề thi học kì 1 lớp 10 môn Toán Sở GD&ĐT Nam Định năm học 2020 - 2021

Thư viện Đề thi - Trc nghim - Tài liu hc tp min phí
Trang ch: https://vndoc. com/ | Email h tr: [email protected]. com | Hotline: 024 2242 6188
ĐỀ CHÍNH THC
S GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
NAM ĐỊNH
(Đề gm có ... trang)
KIM TRA HC K I NĂM HC 2020-2021
Môn: TOÁN Lp 10
Thi gian: 90 phút (không k thi gian giao đ)
MÃ Đ 101
A. TRC NGHIM
Câu 1. Cho phương trình
. Khẳng định nào sau đây đúng ?
A. Phương trình có 2 nghiệm cùng dương. B. Phương trình có 2 nghiệm cùng âm.
C. Phương trình có 2 nghiệm trái du. D. Phương trình có nghiệm kép.
Câu 2. Phương trình
2
10
2
1
2
xx
x
có bao nhiêu nghim?
A. Vô nghiệm B. 3 C. 2 D. 1
Câu 3. Gi
12
,xx
2 nghim của phương trình
2
2 3 5 0xx
. Khi đó tổng
22
12
xx
bng?
A.
29
2
. B.
34
4
. C.
29
4
. D.
3
2
.
Câu 4. Tp nghim ca phương trình
2 2 3
24
xx
xx

A.
3
8
S



. B.
S 
. C.
8
3
S




. D.
8
3
S



.
Câu 5. Điu kiện xác đnh của phương trình
1x -
+
2x-
=
-3 x
là:
A.
££23x
. B.
> 2x
. C.
<<23x
. D.
³ 2x
.
Câu 6. Cho
0; 0; 0.a b c
Khẳng định nào sau đây đúng?
A. Phương trình
2
0ax bx c
có mt nghim duy nht.
B. Phương trình
2
0ax bx c
có hai nghim dương phân biệt.
C. Phương trình
2
0ax bx c
có hai nghim âm phân bit.
D. Phương trình
2
0ax bx c
có hai nghim trái du.
Câu 7. Với điều kin nào ca tham s m thì phương trình
2
( 1) 1m x m- = +
nghim
thc duy nht?
A.
0m ¹
. B.
1m ¹±
. C.
1m ¹-
. D.
1m ¹
.
Câu 8. Phương trình
2
4 5 0x x m
(n
x
) vô nghim khi và ch khi
A.
9m
. B.
9m
. C.
9m
. D.
9
2
m
.
Thư viện Đề thi - Trc nghim - Tài liu hc tp min phí
Trang ch: https://vndoc. com/ | Email h tr: [email protected]. com | Hotline: 024 2242 6188
Câu 9. H phương trình
2 3 5
21
xy
xy

có nghim là:
A. vô nghim. B.
1; 1
. C. có vô s nghim. D.(1;1)
Câu 10. H phương trình nào sau đây là hệ hai phương trình bậc nht hai n:
A.
2
1
0
x y z
xy

. B.
31
22
xy
xy


. C.
2
2
51
0
xy
xy


. D.
2
10
10
xx
x

.
Câu 11. Gi
00
;xy
là nghim ca h phương trình
3 4 7
5 3 8
xy
xy

. Hãy tính giá tr ca
biu thc
00
2020 2021P x y
.
A.
2020
. B.
2
. C.
1
. D.
4041
.
Câu 12. H phương trình
1
2
mx y m
x my

có nghim duy nht khi:
A.
2m 
. B.
2m
. C.
1
1
m
m

. D.
2
2
m
m

.
Câu 13. Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho M thoả
2OM i j
uuuur r r
. Toạ độ điểm M
A.
(2; 1)
B.
(1;2)
C.
( 1;2)
D.
(2;1)
Câu 14. Trong mặt phẳng Oxy, cho
( 2;1); (1;7)AB
. Tọa độ điểm E trên trục
Oy
mà A, B,
E thẳng hàng là:
A.
(0; 3)E
B.
(0;3)E
C.
(0;5)E
D.
5
( ;0)
2
E
Câu 15. Cho
, 0.ab
r r r
Khẳng định nào sau đây là sai?
A.
0 , 90 .ab


rr
B.
( )
·
,a b AOB=
rr
vi
,.a OA b OB==
r uuur r uuur
C.
, , .a b b a
r r r r
D.
0 , 180 .ab


rr
Câu 16. Trong các công thc sau, công thức nào xác định tích hướng của hai vectơ
,ab
rr
cùng khác
0
r
?
A.
. . .sin ,ab a b a b
r r r r r r
B.
. . .cos ,ab a b a b
r r r r r r
C.
..ab a b
r r r r
D.
. . .cos ,ab ab a b
r r r r r r
B. T LUN
Bài 1: (0.75 điểm)Tìm
m
để parabol (P):
2
32y x x
đường thng d:
1y mx
ct
nhau tại 2 điểm phân bit có hoành đ
12
,xx
thỏa mãn điều kin
22
12
14xx
.
Thư viện Đề thi - Trc nghim - Tài liu hc tp min phí
Trang ch: https://vndoc. com/ | Email h tr: [email protected]. com | Hotline: 024 2242 6188
Bài 2: (1 điểm)Giải các phương trình sau:
a.
2
4 5 5 3x x x
b.
2
2 3 3x x x
Bài 3: (1.0 điểm)Gii h phương trình sau:
)2(27xy
)1(4yx
3
3
Bài 4: (2.5 điểm) Cho
ABC có A(-1;2); B(1;4); C(1;0)
a. (1.0 đim) Tính độ dài các cnh ca
ABC? Tính chu vi ca
ABC.
b. (1.0 đim) Tìm tọa độ tâm I và tính bán kính đường tròn ngoi tiếp tam giác ABC
c. (0.5 đim) Tìm ta đ điểm D có hoành độ âm sao cho
ADC vuông cân ti D.
Bài 5: (0.75 điểm) Giải phương trình
2
2 3 4 4 3 3 1x x x x
.
------------- HT -------------

Đề thi học kì 1 lớp 10 môn Toán năm 2020

Đề thi học kì 1 lớp 10 môn Toán Sở GD&ĐT Nam Định năm học 2020 - 2021 được VnDoc.com sưu tầm và đăng tải, là đề kiểm tra cuối học kì 1 lớp 10 năm 2020 mới nhất. Hy vọng đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp các bạn học sinh ôn tập củng cố lại phần kiến thức đã học và kỹ năng giải đề thi, biết cách phân bổ thời gian làm bài. Mời các em cùng tham khảo chi tiết.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 10, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 10 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 10. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

-----------------------------

Ngoài Đề thi học kì 1 lớp 10 môn Toán Sở GD&ĐT Nam Định năm học 2020 - 2021, mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học học kì 1 lớp 10, đề thi học học kì 2 lớp 10 các môn Toán, Văn, Anh, Hóa, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với đề thi học kì lớp 10 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn thi tốt

Đánh giá bài viết
1 307
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 10 Xem thêm