Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Anh năm học 2018 - 2019 số 7

Đề kiểm tra môn Tiếng Anh lớp 3 cuối học kì 1

Đề khảo sát chất lượng cuối học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 3 chương trình bộ GD - ĐT có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi học kì 1 lớp 3 năm học 2018 - 2019 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề luyện thi Tiếng Anh gồm nhiều dạng bài tập Tiếng Anh khác nhau giúp học sinh lớp 3 ôn tập kiến thức đã học hiệu quả.

Task 1. Look and read. Write Yes or No for each sentence. This is an example.

Ví dụ:

Task 1.1

Task 1.2

Task 1.3

Task 2. Read and tick (√) True or False. There is one example.

Hi. My name is Lan. This is my classroom. It is small but nice. This is my desk and these are my school things. This is my school bag. It is big. These are my books and notebooks. They are new. These are my pencil cases and pens. They are new too. Look! Those are my new friends. True False

Task 2.1

Task 3. Read and number the sentences in the correct order. The conversation begins with 0.

Task 3.1

Task 3.2

Task 4. Reorder the words.

1. question / May / a/ ask / I /?

………………………………………………………………………………

2. pens/ Those / and/ are/ my/ pencils .

………………………………………………………………………………

3. plays/ Nam/ hide-and-seek / time/ at / break/ ./

………………………………………………………………………………

4. my/ This/ is/ Quan / friend .

………………………………………………………………………………

5. but/ the/ music/ room / old/ large / is.

……………………………………………………………………………….

Mời bạn đọc download toàn bộ đề thi và đáp án tại đây: Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Anh năm học 2018 - 2019 số 7. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu Tiếng Anh khác như để học tốt Tiếng Anh lớp 3, bài tập Tiếng Anh lớp 3 theo từng Unit, đề thi học kì 1 lớp 3, đề thi học kì 2 lớp 3, .... được cập nhật trên VnDoc.

Đánh giá bài viết
1 6.755
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm