Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 có đáp án và ma trận đề thi

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 có đáp án và ma trận đề thi là đề kiểm tra học kì 2 lớp 2 có đáp án và lời giải dành cho thầy cô và các em học sinh tham khảo, chuẩn bị tốt cho kiểm tra định kì cuối học kì II môn Toán sắp tới.

Khung ma trận đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2

I. MA TRẬN NỘI DUNG KIỂM TRA MÔN TOÁN CUỐI KÌ II

Khung ma trận đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2

II. MA TRẬN CÂU HỎI ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN – CUỐI KÌ II.

MA TRẬN CÂU HỎI ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN – CUỐI KÌ II

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước kết quả đúng trong các câu sau:

Câu 1. (1điểm) (M.1)

a) Số bé nhất trong các số sau là: (0,5đ)

A. 584

B. 485

C. 854

D. 845

b) Số lớn nhất trong các số sau là: (0,5đ)

A. 120

B. 102

C. 210

D. 201

Câu 2. (1điểm) (M.1)

a) Trong phép tính: 759 … 957 . Dấu thích hợp cần điền là:

A. >

B. <

C. =

D. +

b) Trong phép tính: 10 …. 24 > 23. Dấu thích hợp cần điền là:

A. >

B. <

C. =

D. +

Câu 3. (1 điểm) (M.1)

Em đếm số hình tam giác, số hình chữ nhật trong hình dưới đây rồi cho biết:

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2

a) Có …. hình tam giác?

A. 7

B. 6

C. 5

D. 4

b) Có …. hình chữ nhật?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 6

Câu 4. (1 điểm) (M.2)

Số điền vào chỗ chấm trong biểu thức 36 : 4 + 20 = ………….. là:

A. 25

B. 27

C. 29

D. 31

Câu 5. (1 điểm) (M.2)

Kết quả của phép tính: 665 – 214 = ………. là:

A. 451

B. 415

C. 541

D. 514

Câu 6. (1 điểm) (M.2)

Đúng ghi Đ, sai ghi S vào chỗ …. trong các câu sau:

a) 9 giờ tối còn gọi là 21 giờ …..

b) 15 giờ còn gọi là 5 giờ chiều …..

c) 1km = 100 m …..

d) 100cm = 1m …..

Câu 7. (1 điểm) (M.3)

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2

Câu 8. (1 điểm) (M.3) Ghi câu trả lời của em trong bài dưới đây:

Hình tam giác ABC có độ dài các cạnh lần lượt là: AB = 12cm; BC = 23cm và AC = 25cm.

Chu vi hình tam giác đó là: …………………………………..

Câu 9. (1 điểm) (M3)

Tìm x:

a) x × 4 = 28

b) 45 : x = 9

Câu 10. (1 điểm) (M4)

Bạn Mai có quyển vở 48 trang, Mai đã viết hết 2 chục trang. Hỏi quyển vở còn lại bao nhiêu trang chưa viết?

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

Đáp án đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2

Mỗi câu trả lời đúng được 1 điểm:

Đáp án Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2

Câu 6. (1 điểm): Điền đúng 1 phần được 0,25 điểm

Đáp án: a – Đ ; b – S ; c – S ; d – Đ

Câu 7. (1 điểm):

Điền đúng thứ tự các số được 1 điểm (điền đúng mỗi số được 0,25 điểm).

Đáp án: Thứ tự các số cần điền là: 45 ; 28 ; 36 ; 9

Câu 8. (1 điểm):

Đáp án: Chu hình tam giác đó là: 60 cm

Câu 9: (1 điểm)

Mỗi phép tính đúng được 0,5 điểm

Đáp án:

a) x × 4 = 28

x = 28 : 4

x = 7

b) 45 : x = 9

x = 45 : 9

x = 5

Câu 10: (1 điểm)

Bài giải:

Đổi: 2 chục = 20 (0,1 điểm)

Quyển vở còn lại số trang chưa viết là: (0,2 điểm)

48 – 20 = 28 (trang) (0,5 điểm)

Đáp số: 28 trang (0,2 điểm)

(Ghi chú: Điểm chung của toàn bài làm tròn 0.5 thành 1. Ví dụ: 6.25 = 6; 6.5 = 7).

Trên đây, VnDoc.com đã giới thiệu tới các em Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 có đáp án và ma trận đề thi. Ngoài ra, các em có thể tham khảo thêm tài liệu môn Tiếng Việt 2giải toán lớp 2 để học tốt hơn các chương trình của lớp 2.

Đánh giá bài viết
8 3.438
Sắp xếp theo
    Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán Xem thêm