Giải bài tập SGK Lịch sử 10 bài 40

Giải bài tập SGK Lịch sử 10 bài 40: Lê-nin và phong trào công nhân Nga đầu thế kỉ XX

Giải bài tập SGK Lịch sử 10 bài 40: Lê-nin và phong trào công nhân Nga đầu thế kỉ XX được VnDoc sưu tầm và đăng tải, tổng hợp bài tập và lời giải ngắn gọn của các câu hỏi trong sách giáo khoa nằm trong chương trình giảng dạy môn Lịch sử lớp 10. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các bạn học sinh. Mời các quý thầy cô và các bạn cùng tham khảo

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 10 Bài 40 trang 201: Trình bày hoạt động bước đầu của Lê-nin trong phong trào công nhân Nga.

Trả lời:

Những hoạt động bước đầu của Lê-nin trong phong trào công nhân Nga:

- Lê-nin sinh ngày 22- 4- 1870 trong một gia đình nhà giáo tiến bộ, sớm giác ngộ cách mạng rất sớm.

- Năm 1895, Lê–nin thống nhất các nhóm Mác-xít ở Xanh Pê-téc-bua thành Liên hiệp đấu tranh giải phóng giai cấp công nhân.

- 1898, Đảng Công nhân xã hội dân chủ Nga tuyên bố thành lập nhưng ngay sau đó các thành viên đều bị bắt.

- Năm 1900, Lê-nin cùng với các đồng chí của mình xuất bản báo Tia lửa nhằm truyền bá chủ nghĩa Mác trong phong trào công nhân Nga.

- Năm 1903, chủ trì Đại hội Đảng Công nhân xã hội Nga, bàn về Cương lĩnh, điều lệ Đảng.

- Trong thời gian này, Lê-nin viết nhiều tác phẩm với tư tưởng cách mạng tiến bộ.

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 10 Bài 40 trang 202: Hãy nêu tình hình nước Nga cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX.

Trả lời:

Tình hình nước Nga vào cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX:

- Nga chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa.

- Kinh tế: Công thương nghiệp phát triển cùng với sự xuất hiện của các công ty độc quyền.

- Chính trị:

• Duy trị nguyên vẹn bộ máy cai trị của nền quân chủ phong kiến chuyên chế.

• Nga hoàng bóp nghẹt mọi quyền tự do dân chủ.

• Nga thất bại trong chiến tranh Nga – Nhật.

- Xã hội:

• Giai cấp công nhân tăng lên đông đảo.

• Hầu hết các giai cấp bất mãn dưới chế độ Nga hoàng.

• Giai cấp vô sản Nga vừa chịu ách áp bức của chế độ phong kiến, vừa chịu sự bóc lột của giai cấp tư sản trong nước và tư sản ngoài nước.

⇒ Mâu thuẫn xã hội ngày càng sâu sắc, thúc đẩy sự bùng nổ của cách mạng ở Nga.

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 10 Bài 40 trang 203: Trình bày những diễn biến chính của Cách mạng 1905 – 1907 ở Nga.

Trả lời:

Diễn biến chính của Cách mạng Nga 1905 – 1907:

- 9/1/1905, 14 vạn công nhân Xanh Pê-tec-bua tiến đến Cung điện Mùa Đông để thỉnh cầu Nga hoàng cải thiện đời sống nhưng bị đàn áp đẫm máu.

- Lòng tin của nhân dân vào Nga hoàng đã bị tiêu tan, công nhân dựng chiến lũy, chuẩn bị chiến đấu, khẩu hiệu “Đả đảo chế độ chuyên chế” được chuyền đi khắp nơi, một làn sóng bãi công bùng lên trong cả nước.

- Mùa thu 1905, phong trào Cách mạng tiếp tục dâng cao với nhiều cuộc bãi công chính trị của quần chúng làm ngưng mọi trệ hoạt động kinh tế và giao thông trong cả nước.

- 12/1905 cuộc tổng bãi công tại Mát-xcơ-va biến thành khởi nghĩa vũ trang, theo đó nhiều cuộc khởi nghĩa vũ trang cũng nổ ra ở các thành phố khác nhưng đều bị thất bại.

- Phong trào cách mạng xuống dần và kết thúc vào cuối năm 1907.

Giải bài tập Lịch Sử 10 bài 1 trang 203: Hãy nêu vai trò của Lê-nin đối với phong trào công nhân Nga cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX.

Trả lời:

Vai trò của Lê-nin cuối thể kỉ XIX – đầu thế kỉ XX:

- Năm 1895, Lê –nin thống nhất các nhóm Mác-xít ở Xanh Pê-téc-bua thành Liên hiệp đấu tranh giải phóng giai cấp công nhân.

- 1898, thành lập Đảng Công nhân xã hội dân chủ Nga.

- Năm 1900, Lê-nin cùng với các đồng chí của mình xuất bản báo Tia lửa nhằm truyền bá chủ nghĩa Mác trong phong trào công nhân Nga.

- Năm 1903, chủ trì Đại hội Đảng Công nhân xã hội Nga, bàn về Cương lĩnh, điều lệ Đảng.

- Trong thời gian này, Lê-nin viết nhiều tác phẩm với tư tưởng cách mạng tiến bộ: Phê phán những quan điểm của chủ nghĩa cơ hội, khẳng định vai trò của giai cấp công nhân và Đảng tiên phong của lực lượng này, nhấn mạnh tầm quan trọng của cuộc đấu tranh chính trị trong sự nghiệp giải phóng người lao động.

Bài 2 trang 203 Lịch Sử 10: Hãy nêu tính chất và ý nghĩa lịch sử của Cách mạng 1905 – 1907 ở Nga.

Trả lời:

- Tính chất: Là cuộc cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới do giai cấp vô sản lãnh đạo trong thời kì đế quốc chủ nghĩa.

- Ý nghĩa: Tuy thất bại nhưng có ý nghĩa lớn lao

• Phát động giai cấp bị bóc lột và các dân tộc bị áp bức trong đế quốc Nga đứng lên đấu tranh, làm lung lay chế độ Nga hoàng.

• Làm dấy lên một cao trào đấu tranh của giai cấp vô sản các nước đế quốc và thúc đẩy sự phát triển của phong trào giải phóng dân tộc ở các nước phương Đông đầu thế kỉ XX.

Đánh giá bài viết
1 106
Sắp xếp theo

    Giải bài tập Lịch Sử 10 ngắn nhất

    Xem thêm