Giải bài tập trang 105 SGK Sinh học lớp 10: Sinh sản của vi sinh vật

Giải bài tập trang 105 SGK Sinh học lớp 10: Sinh sản của vi sinh vật

Giải bài tập trang 105 SGK Sinh học lớp 10: Sinh sản của vi sinh vật tóm tắt lại các kiến thức cơ bản, giúp các em nhanh chóng nắm bắt kiến thức bài học, đồng thời, hướng dẫn giải chi tiết các bài tập trong sách giáo khoa, hi vọng sẽ giúp các em học tốt môn Sinh học 10. Mời các em cùng tham khảo.

Giải bài tập trang 94 SGK Sinh học lớp 10: Quá trình tổng hợp và phân giải các chất ở vi sinh vật

Giải bài tập trang 101 SGK Sinh học lớp 10: Sinh trưởng của vi sinh vật

Giải bài tập trang 108, 109 SGK Sinh học lớp 10: Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng của vi sinh vật

Giải bài 1, 2, 3 trang 105 SGK Sinh 10: Sinh sản của vi sinh vật

A. Tóm tắt lý thuyết: Sinh sản của vi sinh vật

1. Phân đôi

Vi khuẩn sinh sản chủ yếu bằng cách phân đôi. Khi hấp thụ và đồng hóa chất dinh dưỡng, tế bào vi khuẩn tăng kích thước do sinh khối tăng và dẫn đến sự phân chia, ở giai đoạn này màng sinh chất gấp nếp (gọi là mêzôxôm) (hình 26.1).

Vòng ADN của vi khuẩn sẽ lấy các nếp gấp trên màng sinh chất làm điểm tựa đính vào để nhân đôi, đồng thời thành tế bào hình thành vách ngăn để tạo ra 2 tế bào vi khuẩn mới từ một tế bào.

2. Nảy chồi và tạo thành bào tử

Một số vi khuẩn sinh sản bằng ngoại bào tử (bào tử được hình thành bên ngoài tế bào sinh dưỡng) như vi sinh vật dinh dưỡng mêtan (Methylosinus) hay bằng bào tử đốt (bào tử được hình thành bởi sự phản đốt của sợi sinh dưỡng) ở xạ khuẩn (Actinomycetes). Vi khuẩn quang dưỡng màu tía (Rhodomicrobium vannielii) lại có hình thức phân nhánh và nảy chồi (hình 26.2). Tất cả các bào tử sinh sản đều chỉ có các lớp màng, không có vỏ và không tìm thấy hợp chất canxiđipicôlinat.

Khác với các loại trên, khi gặp điều kiện bất lợi tế bào vi khuẩn sinh dưỡng hình thành bên trong một nội bào tử (endospore). Đây không phải là hình thức sinh sản mà chỉ là dạng tiềm sinh của tế bào, nội bào tử có lớp vỏ dày và chứa canxiđipicôlinat.

B. Hướng dẫn giải bài tập SGK trang 105 Sinh học lớp 10: Sinh sản của vi sinh vật

Bài 1 trang 105 SGK Sinh 10

Vi khuẩn có thể hình thành các loại bào tử nào?

Đáp án và hướng dẫn giải bài 1:

Vi khuẩn có thể hình thành các loại bào tử sau: nội bào tử, ngoại bào tử và bào tử đốt.

 • Nội bào tử được hình thành khi gặp điều kiện bất lợi. Nội bào tử có vỏ dày, bên trong là hợp chất đặc biệt giúp cho bào tử rất bền nhiệt.
 • Bào tử đốt: bào tử được hình thành do sự phân đốt của sợi dinh dưỡng.
 • Ngoại bào tử: bào tử được hình thành bên ngoài tế bào sinh dưỡng.

Bài 2 trang 105 SGK Sinh 10

Cho ví dụ về các bào tử sinh sản ở vi khuẩn và ở nấm?

Đáp án và hướng dẫn giải bài 2:

 • Ở vi khuẩn các bào tử sinh sản là bào tử đốt, ngoại bào tử đều là bào tử sinh sản vô tính.
 • Ở nấm có hai loại bào tử sinh sản:
  • Bào tử hữu tính: bào tử túi (nấm men rượu), bào tử tiếp hợp (nấm tiếp hợp)...
  • Bào tử vô tính: bào tử trần có nấm Aspertillus (nấm cúc), nấm Penicillium (nấm chổi) và bào tử có ở nấm Mucor.
 • Bào tử nấm rất đa dạng, có thể chuyển động hoặc không chuyển động.
 • Bào tử nấm chỉ có các lớp màng cấu tạo chủ yếu từ hêmixenlulôzơ và kitin, không có canxiđipicolinat kém chịu nhiệt.

Bài 3 trang 105 SGK Sinh 10

Nếu không diệt hết nội bào tử, hộp thịt để lâu ngày sẽ bị phồng, bị biến dạng, vì sao?

Đáp án và hướng dẫn giải bài 3:

Nếu thịt đóng hộp không được diệt khuẩn đúng quy trình mà để lâu ngày, các nội bào tử mọc mầm phát triển. Chúng sẽ phân giải các chất, thải ra ôxi và các loại khí khác làm cho hộp phồng lên.

Đánh giá bài viết
1 351
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải bài tập Sinh học 10 Xem thêm