Giáo án lớp 3 VNEN cả năm

Giáo án lớp 3 VNEN trọn bộ

Giáo án lớp 3 VNEN cả năm bao gồm tất cả nội dung giảng dạy các bài học với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học theo chương trình VNEN giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh của mình.

TUẦN 3

Soạn: .........

Giảng: ............

Tiết 1:

Chào cờ

TẬP TRUNG TOÀN TRƯỜNG

Tiết 3, 4

Tiếng Việt

BÀI 3A. GIA ĐÌNH EM (2 tiết)

I. Mục tiêu:

- Đọc và hiểu câu chuyện Chiếc áo len

- Kể về gia đình mình.

* HS trên chuẩn: nêu được nội dung bài Chiếc áo len

II. Đồ dùng dạy học.

- Sách HDH TV tập 1.

- Vở thực hành TV tập 1.

III. Các hoạt động dạy, học

HĐ của GV

HĐ của HS

Tiết 1:

*Khởi động

- Hát 1 bài hát về chủ đề gia đình

- Giới thiệu bài y/c hs thực hiện bước 2+3, ghi đầu bài và đọc mục tiêu.

- Y/C ban học tập chia sẻ mục tiêu.

A. Hoạt động cơ bản

1. Quan sát và trả lời các câu hỏi:

- Y/C học sinh quan sát tranh (trang 19) và trả lời.

- Gọi học sinh các nhóm báo cáo kết quả.

- Nhận xét, chốt lại: Trong tranh có 3 ng, mọi ng đang chia sẻ công việc cùng nhau…

2. Nghe thầy, cô đọc câu chuyện Chiếc áo len.

- Hướng dẫn học sinh quan sát tranh và trả lời các câu hỏi về nội dung bức tranh.

 

- Đọc bài cho học sinh nghe.

- Bài đọc với giọng ntn?

- GV chốt: Đọc toàn bài với giọng nhẹ nhàng, tình cảm. Phân biệt lời nhân vật…

3. Đọc từ ngữ và lời giải nghĩa dưới đây:

- Gọi một số học sinh đọc trước lớp.

4 Mỗi bạn đọc một đoạn nối tiếp nhau đến hết truyện.

- Gọi 2 – 3 nhóm đọc trước lớp.

- Gọi nhóm khác nhận xét.

5. Thảo luận trả lời câu hỏi.

- Nghe báo cáo, nhận xét chốt lại: Lan ân hận vì đã làm cho mẹ buồn; vì cảm thấy mình ích kỉ, chỉ biết nghĩ đến mình, không biết nghĩ đến anh....

6. Mỗi nhóm thảo luận tìm một tên khác cho câu chuyện:

- Y/C học sinh thảo luận theo nhóm.

- Báo cáo kết quả.

- Gọi nhóm khác nhận xét, bổ sung.

- Nhận xét, tuyên dương nhóm đặt tên câu chuyện hay.

- GV chốt: Mẹ và hai con, cô bé ngoan, tấm lòng của người anh, cô bé biết ân hận…

*Cùng chia sẻ bài học

- Qua bài em đã học được những kiến thức nào ?

 

*CTH ĐTQ điều khiển

- Cả lớp hát

- Ghi đầu bài và đọc mục tiêu.

Ban học tập chia sẻ

Nhóm

- Nhóm trưởng điều khiển cho các bạn trong nhóm thực hiện.

- Báo cáo kết quả.

 

- Lắng nghe.

 

Cả lớp

 

- Quan sát và trả lời

 

 

- Theo dõi, lắng nghe

- HS: giọng chậm rãi, nhẹ nhàng, ngạc nhiên.

 

Cá nhân

- Đọc thầm từ ngữ và lời giải nghĩa.

- Đọc trước lớp

Nhóm

- Đọc nối tiếp từng đoạn.

- Đọc bài trước lớp

- Nhận xét nhóm bạn vừa đọc

- Thảo luận nhóm trả lời câu hỏi

- Báo cáo kết quả với thầy, cô.

 

 

 

Cả lớp

- Thảo luận trong nhóm tìm tên khác cho câu chuyện

- Báo cáo kết quả.

+ Tấm lòng của người anh.

+ Cô bé ngoan…

*Ban học tập

- Đọc hiểu câu chuyện Chiếc áo len.

Tiết 2:

*Khởi động

- Trò chơi.

- Giới thiệu bài y/c hs thực hiện bước 2+3, ghi đầu bài và đọc mục tiêu.

- Y/C ban học tập chia sẻ mục tiêu.

B. Hoạt động thực hành

1. Thi đọc bài Chiếc áo len giữa các nhóm:

- Y/c mỗi nhóm cử một bạn để thi đọc

- Gọi học sinh nhận xét và bình chọn

 

- Nhận xét, tuyên dương HS đọc tốt.

2. Đọc đoạn 1, 2 trả lời câu hỏi.

- Y/C thảo luận trả lời các câu hỏi

- Gọi học sinh báo cáo.

- Nhận xét, chốt lại:

+ Áo màu vàng, có dây kéo ở giữa, có mũ để đội.

+ Lan dỗi mẹ vì mẹ nói rằng không thể mua chiếc áo đắt tiến như vậy.

3. Đọc thầm đoạn 3, 4 trả lời câu hỏi.

- Y/C thảo luận trả lời các câu hỏi

- Gọi học sinh báo cáo.

- Nhận xét, chốt lại

+ Anh Tuấn nói với mẹ là mẹ hãy dành hết tiền mua áo cho em Lan. Con không cần thêm áo vì con khỏe lắm. nếu lạnh, con sẽ mặc thêm nhiều áo cũ ở bên trong.

+ Lan ân hận vì đã làm cho mẹ buồn; vì cảm thấy mình ích kỉ, chỉ biết nghĩ đến mình, không biết nghĩ đến anh....

*Hỏi HS trên chuẩn: Nội dung của bài nói lên điều gì?

Nhận xét, chốt lại:

ND: Câu chuyện khuyên anh em phải biết nhường nhịn, thương yêu, quan tâm đến nhau.

- Y/C học sinh nội dung bài vào vở.

4. Trò chơi Giới thiệu về gia đình:

- Y/C học sinh dựa vào các câu hỏi gợi ý để giới thiệu về các thành viên trong gia đình mình cho các bạn trong nhóm nghe.

- Gọi một số học sinh giới thiệu về gia đinh của mình cho các bạn trong lớp nghe.

- Nhận xét, tuyên dương học sinh giới thiệu hay.

5. Viết vào vở kết quả thảo luận ở trên:

- Y/C học sinh viết vào vở thực hành.

 

- Y/C học sinh đổi vở đểm kiểm tra và soát lỗi cho nhau.

*Cùng chia sẻ bài học

- Qua bài em đã học được những kiến thức nào ?

C. Hoạt động ứng dụng

 

*CTH ĐTQ điều khiển

- Cả lớp chơi.

- Ghi đầu bài và đọc mục tiêu.

- Ban học tập chia sẻ

Cả lớp

 

- Các nhóm cử người thi đọc.

- Theo dõi nhận xét bạn vừa đọc và bình chọn bạn đọc tốt.

- Lắng nghe.

Nhóm

- Thảo luận trả lời

- TL: Áo màu vàng, có dây kéo ở giữa, có mữ để đội.

- TL: Lan dỗi mẹ vì mẹ nói rằng không thể mua chiếc áo đắt tiến như vậy.

 

 

- Thảo luận trả lời

- TL: Anh Tuấn nói với mẹ là mẹ hãy dành hết tiền mua áo cho em Lan. Con không cần thêm áo vì con khỏe lắm. nếu lạnh, con sẽ mặc thêm nhiều áo cũ ở bên trong.

- TL: Lan ân hận vì đã làm cho mẹ buồn; vì cảm thấy mình ích kỉ, chỉ biết nghĩ đến mình, không biết nghĩ đến anh....

 

 

- Trả lời

 

 

 

 

- Ghi nội dung vào vở.

 

- Giới thiêu về gia đình trong nhóm.

 

 

- Giới thiêu về gia đình trước lớp.

 

 

- Lắng nghe.

Cá nhân

- Viết vào vở thực hành nội dung giới thiệu về gia đình của mình ở HĐ 4.

- Đổi vở kiểm tra.

 

* Ban học tập chia sẻ

- 1 em nhắc lại nội dung bài

 

- Cùng người thân thực hiện

Tiết 5.

Toán

BÀI 7. ÔN TẬP VỀ HÌNH HỌC VÀ GIẢI TOÁN (2 tiết)

I. Mục tiêu:

- Tính độ dài đường gấp khúc, chu vi hình tam giác, chu vi hình tứ giác.

- Cách giải bài toán về nhiều hơn, ít hơn và hơn kém nhau một số đơn vị.

* HS trên chuẩn: Làm thêm bài tập có liên quan

II. Đồ dùng dạy học.

- Sách HDH Toán 3 tập 1

- Vở thực hành Toán tập 1.

III. Các hoạt động day, học

HĐ của GV

HĐ của HS

Tiết 1

* Khởi động

-Trò chơi:

- Giới thiệu bài, ghi tên bài lên bảng và y/c hs thực hiện bước 2+3.

- Y/c ban học tập chia sẻ mục tiêu.

A. Hoạt động thực hành

1. Thảo luận rồi ghi vào vở các từ cầm điền vào chỗ chấm:

- Y/C học sinh thảo luận và ghi kết quả vờ vở thực hành.

- Gọi học sinh trình bày kết quả.

- Nhận xét, chốt lại kết quả đúng:

a. độ dài

b. Tổng độ dài, AB,BC,CA

c. Tính độ dài các cạnh NM, MQ, QP, PN

2, 3. Y/C học sinh làm vào vở thực hành:

- Quan sát, hướng dẫn học sinh gặp khó khăn.

- Gọi hs báo cáo kết quả từng hoạt động.

- Nhận xét, chốt lại:

Bài giải

2. a) Độ dài đường gấp khúc MNPQ là:

14 + 35 + 40 = 89 (cm)

b) Chi vi hình tam giác ABC là:

14 + 35 + 40 = 89 (cm)

Đáp số: a. 89cm: b. 89cm

3. Bài giải

Chu vi hình tứ giác là:

20 + 30 + 40 + 50 = 140 (dm)

Đáp số: 140dm

 

*HS trên chuẩn làm bài toán2-vở BTNC (tr8)

Bài giải

Thửa ruộng nhà bình thu hoạch được số kg cà chua là:

843 – 237 = 606 (kg)

Đáp số: 606 kg cà chua

*Cùng chia sẻ bài học

- Qua bài em đã học được những kiến thức nào ?

- Nêu lại cách tính chu vi hình tam giác, chu vi hình tứ giác?

Tiết 2

* Khởi động

-Trò chơi:

- Giới thiệu bài, ghi tên bài lên bảng và y/c hs thực hiện bước 2+3.

- Y/C ban học tập chia sẻ mục tiêu.

A. Hoạt động thực hành

Y/C học sinh thực hiện hoạt động 4, 5. Giải bài toán vào vở thực hành:

- Quan sát giúp đỡ học sinh gặp khó khăn trong thực hành tính.

- Gọi học sinh báo cáo kết quả các hoạt động

- Nhận xét, chốt lại kết quả đúng.

Bài giải

a) Buổi chiều cửa hàng đó bán được số quyển vở là:

50 + 20 = 70 (quyển)

b) Khối lớp Hai có số học sinh là:

134 – 15 = 119 (học sinh)

Đáp số: a) 70 quyển vở.

b) 119 học sinh.

 

Bài giải

Số bạn nữ nhiều hơn số bạn nam là:

19 – 16 = 3 (bạn)

Đáp số: 3 bạn.

*Cùng chia sẻ bài học

- Qua bài em đã học được những kiến thức nào ?

C. Hoạt động ứng dụng

- Hướng dẫn học sinh cách thực hiện.

 

*CTH ĐTQ điều khiển.

- Cả lớp chơi.

- Ghi đầu bài và đọc mục tiêu.

Chia sẻ mục tiêu

Cặp đôi

- Thảo luận, tìm từ cần điền rồi ghi vào vở thực hành.

- Đổi vở cho bạn để kiểm tra.

- Báo cáo kết quả với thầy, cô.

- Lắng nghe.

 

 

Cá nhân

- Làm vào vở thực hành.

 

- Báo cáo kết quả.

- Làm vào vở

 

 

 

*Chia sẻ bài học

- Cách tính độ dài đường gấp khúc, chu vi hình tam giác, chu vi hình tứ giác.

- Trả lời.

 

*CTH ĐTQ điều khiển.

- Tiến hành chơi

- Ghi đầu bài và đọc mục tiêu.

 

- Ban học tập chia sẻ

Cá nhân

 

 

- Làm bài vào vở thực hành.

- Báo cáo kết quả các hoạt động.

 

4. Giải bài toán:

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Giải bài toán (theo mẫu)

Cùng chia sẻ bài học

- Cách giải bài toán về nhiều hơn, ít hơn và hơn kém nhau một số đơn vị.

 

- Lắng nghe.

- Cùng người thân thực hiện

Tiết 6

Toán (TC)

ÔN LUYỆN

I. MỤC TIÊU:

  • Củng cố và mở rộng kiến thức cho học sinh về phép tính cộng, trừ có nhớ; giải toán có lời văn.
  • Học sinh trên chuẩn làm thêm bài tập 4

II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:

  • Giáo viên: Bảng phụ, phiếu bài tập.
  • Học sinh: Đồ dùng học tập.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU:

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

* Khởi động

- Trò chơi:

*Giới thiệu bài, ghi tên bài lên bảng và y/c hs thực hiện bước 2+3.

A. Hoạt động thực hành

- Y/C hs thực hiện hoạt động 1; 2; 3

* HS trên chuẩn thực hiện thêm HĐ4

- Quan sát giúp đỡ học sinh tính chậm.

- Gọi học sinh báo cáo kết quả.

- Nhận xét, chốt lại:

*CTH ĐTQ điều khiển

- Cả lớp chơi.

- Ghi đầu bài, đọc mục tiêu

Cá nhân

 

- Thực hiện vào vở

 

 

1. Giải bài toán

Bài giải

Số ki-lô-gam con trâu cân nặng là:

270 + 165 = 435 (kg)

Đáp số: 435 kg.

 

 

 

2:

Số bị trừ

461

575

524

760

Số trừ

127

326

180

415

Hiệu

334

249

344

345

 

3:

 

 

 

 

4: Bài giải

Số con vịt nhà Minh có là:

325 - 206 = 119 (con vịt)

Đáp số: 119 con vịt.

B. Hoạt động ứng dụng

1. Giải bài toán theo tóm tắt sau :

Con bò cân nặng : 270 kg

Con trâu nặng hơn con bò: 165 kg

Con trâu cân nặng : … kg?

Bài giải

....................................................................

....................................................................

....................................................................

2. Điền số thích hợp vào ô trống:

Số bị trừ

461

 

524

760

Số trừ

127

326

 

415

Hiệu

 

249

344

 

3. Đặt tính rồi tính:

435 - 107 629 - 274

………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… 670 - 343 125 - 52

………………… …………………

………………… …………………

………………… …………………

4. Nhà Minh nuôi 325 con gà và vịt, trong đó có 206 con gà. Hỏi nhà Minh nuôi bao nhiêu con vịt?

- Ôn luyên thêm về giải các bài toán

Tiết 7

Tiếng Việt (TC)

LUYỆN ĐỌC: CHIẾC ÁO LEN?

I. Mục tiêu

- Đọc rõ ràng, rành mạch ngắt nghỉ hơi đúng, trả lời đúng các câu hỏi.

* Học sinh trên chuẩn: Đọc diễn cảm một đoạn trong bài.

II. Đồ dùng dạy học.

BT bổ trợ và nâng cao

III. Các hoạt động dạy học

HĐ của GV

HĐ của HS

*Khởi động

- Hát 1 bài hát về chủ đề gia đình

- Giới thiệu bài y/c hs thực hiện bước 2+3, ghi đầu bài và đọc mục tiêu.

- Y/C ban học tập chia sẻ mục tiêu.

A. Hoạt động thực hành

1. Cùng luyện đọc bài :

- Y/C học sinh đọc nối tiếp theo đoạn.

- GV quan sát và sửa lỗi cho học sinh.

 

2. Trả lời câu hỏi:

- Y/c học sinh trả lời các câu hỏi 1, 2, 3, 4 trong bài tập bổ trợ nâng cao (trang 11)

- Gọi học sinh báo cáo kết quả.

- Nhận xét, chốt lại.

1. Vì tất cả các ý trên.

2. Dỗi mẹ đi nằm ngày, vờ ngủ.

3. Anh Tuấn nói với mẹ là mẹ hãy dành hết tiền mua áo cho em Lan. Con không cần thêm áo vì con khỏe lắm. nếu lạnh, con sẽ mặc thêm nhiều áo cũ ở bên trong.

4. Cuối cùng Lan không muốn mẹ mua cho chiếc áo ấy nữa vì Lan nhận ra mình đã sai muốn sửa chữa ngay khuyết điểm.

3. Thi đọc:

- Y/c mỗi nhóm cử một đoạn để thi đọc:

- Gọi học sinh nhận xét bạn đọc.

* HS trên chuẩn đọc diễn cảm

- Nhận xét tuyên dương học sinh đọc tốt.

B. Hoạt động ứng dụng

*CTH ĐTQ điều khiển

- Cả lớp hát

- Ghi đầu bài và đọc mục tiêu.

- Ban học tập chia sẻ

Nhóm

- Đọc nối tiếp đoạn, bài Chiếc áo len

- Lắng nghe bạn đọc và sửa lỗi cho nhau

Cá nhân:

- Đọc và ghi câu trả lời các câu hỏi vào vở bổ trợ nâng cao.

1. TL: Vì tất cả các ý trên.

2. TL: Dỗi mẹ đi nằm ngày, vờ ngủ.

3. TL: Anh Tuấn nói với mẹ là mẹ hãy dành hết tiền mua áo cho em Lan. Con không cần thêm áo vì con khỏe lắm. nếu lạnh, con sẽ mặc thêm nhiều áo cũ ở bên trong.

4. TL: Cuối cùng Lan không muốn mẹ mua cho chiếc áo ấy nữa vì Lan nhận ra mình đã sai muốn sửa chữa ngay khuyết điểm.

Cả lớp

- Mỗi nhóm cử một đoạn để thi đọc:

- Cả lớp nhận xét và bình chọn bạn đọc tốt, nhóm đọc tốt.

- Đọc.

- Lắng nghe

 

- Đọc lại bài Chiếc áo len cho người thân nghe.

Soạn: ..

Giảng: Thứ ba ngày ........

Tiết 1

Toán

BÀI 7. ÔN TẬP VỀ HÌNH HỌC VÀ GIẢI TOÁN ( tiết 2)

(Đã soạn ở thứ hai)

Tiết 2, 3

Tiếng Việt

BÀI 3B. LÀ NGƯỜI EM NGOAN (3 tiết)

I. Mục tiêu:

- Kể câu chuyện Chiếc áo len

- Viết chữ hoa B, Viết đúng từ ngữ chứa tiếng bắt đầu bằng ch/ tr, các từ có dấu hỏi/ dấu ngã; nghe – viết đoạn văn.

- Nhận biết hình ảnh so sánh trong các câu văn, câu thơ.

* HS trên chuẩn: kể được câu chuyện phân biệt lời của các nhân vật và người dẫn chuyện, kết hợp với cử chỉ, nét mặt; viết chữ hoa B đúng mẫu chữ và trình bày sạch sẽ.

II. Đồ dùng dạy học.

- Sách HDH TV tập 1.

- Vở thực hành TV tập 1.

III. Các hoạt động dạy học

HĐ của GV

HĐ của HS

Tiết 1:

* Khởi động

- Trò chơi

- Giới thiệu bài y/c hs thực hiện bước 2+3, ghi đầu bài và đọc mục tiêu.

- Y/C ban học tập chia sẻ mục tiêu.

A. Hoạt động cơ bản

1. Nghe thầy, cô kể lại câu chuyện Chiếc áo len:

- Kể câu chuyện Chiếc áo len cho học sinh nghe.

- Chú ý học sinh kể phân biệt lời của người dẫn chuyện và lời của các nhân vật.

2. Xem tranh và dựa vào gợi ý dưới tranh, mỗi bạn lần lượt kể lại từng đoạn câu chuyện.

- Y/C học sinh tập kể trong nhóm.

- Quan sát, giúp đỡ học sinh.

3. Thi kể từng đoạn câu chuyện.

- Gọi các nhóm lên bảng để thi kể.

* Gọi HS trên chuẩn kể toàn bộ câu chuyện.

- Gọi học sinh nhóm khác nhận xét, bình chọn nhóm kể tốt.

- Nhận xét, tuyên dương nhóm kể tốt.

*Cùng chia sẻ bài học

- Qua bài em đã học được những kiến thức nào ?

 

*CTH ĐTQ điều khiển

- Cả lớp chơi.

- Ghi đầu bài và đọc mục tiêu.

- Ban học tập chia sẻ.

Cả lớp

 

- Lắng nghe.

 

- Lắng nghe.

 

Nhóm

- Nhóm trưởng phân công.

- Lần lượt kể từng đoạn câu chuyện trong nhóm.

- Lắng nghe.

Cả lớp

- Thi kể trước lớp.

- Kể toàn bộ câu chuyện

 

- Nhận xét nhóm bạn kể và bình chọn.

- Lắng nghe.

* Ban học tập chia sẻ

- Kể câu chuyện Chiếc áo len

Tiết 2

* Khởi động

- Trò chơi

- Giới thiệu bài y/c hs thực hiện bước 2+3, ghi đầu bài và đọc mục tiêu.

- Y/C ban học tập chia sẻ mục tiêu.

A. Hoạt động cơ bản

4. Thảo luận tìm các hình ảnh so sánh trong các câu thơ dưới đây:

- Quan sát giúp đỡ các nhóm.

- Gọi các nhóm báo cáo kết quả.

- Nghe báo cáo, nhận xét, chốt lại:

b) Hoa xao xuyến nở như mây từng chùm.

c) Trời là cái tủ ướp lạnh/ Trời là cái bếp lò nung.

5. Mỗi bạn hãy viết những hình ảnh so sánh vừa tìm được vào vở.

- Y/C học sinh viết những hình ảnh so sánh ở hoạt động 4 vào vở thực hành.

- Y/C học sinh đổi vở để soát lỗi.

B. Hoạt động thực hành

1. Nghe thầy, cô đọc rồi viết đoạn 4 bài Chiếc áo len vào vở.

- Hướng đẫn học sinh viết.

+ Những chữ nào trong đoạn văn cần viết hoa?

+ Lời Lan muốn nói với mẹ được đặt trong dấu câu gì?

- Đọc cho học sinh viết vào vở.

- Y/C học sinh đổi vở để soát lỗi.

2. Mỗi bạn trong nhóm nêu một ý để viết đúng từ:

- Y/C học sinh thực hiện ý a.

- Gọi các nhóm báo cáo kết quả.

- Nhận xét, chốt lại kết quả đúng: Cuộn tròn; chân thật; chậm trễ.

3. Viết vào vở từ ngữ đã hoàn chỉnh ở hoạt động 2:

- Y/C học sinh viết vào vở thực hành các từ ngữ viết đúng ở hoạt động 2.

- Y/C học sinh đổi vở để soát lỗi chính tả.

*Cùng chia sẻ bài học

- Qua bài em đã học được những kiến thức nào ?

 

*CTH ĐTQ điều khiển

- Cả lớp chơi.

- Ghi đầu bài và đọc mục tiêu.

- Ban học tập chia sẻ.

Nhóm

- Thảo luận nhóm tìm hình ảnh so sánh.

 

- Báo cáo kết quả.

Cá nhân

 

- Viết vào vở thực hành.

 

 

 

Cả lớp

 

- Lắng nghe thầy hướng dẫn viết

- Trả lời

 

 

 

- Viết bài vào vở.

- Đổi vở để soát và sửa lỗi.

Nhóm

 

- Thảo luận thống nhất kết quả trong nhóm.

- Báo cáo kết quả thảo luận.

Cá nhân

 

- Viết vào vở thực hành.

 

- Đổi vở để soát lỗi.

 

* Ban học tập chia sẻ

- Trả lời.

Vì tài liệu rất dài, nên VnDoc chỉ show 1 số bài, các bạn tải về để xem trọn bộ giáo án lớp 3 VNEN cả năm nhé (có cả giáo án 2 cột và giáo án 3 cột)

Ngoài Giáo án lớp 3 VNEN cả năm, các em học sinh lớp 3 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 3 hay đề thi học kì 2 lớp 3 mà VnDoc.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 3 hơn cùng với sự luyện tập thường xuyên môn Tiếng Việt 3, tiếng Anh lớp 3.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 3, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 3 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 3. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Đánh giá bài viết
3 6.929
Sắp xếp theo

Giáo án lớp 3

Xem thêm