Giáo án Thể dục lớp 4 - Tuần 2 - bài 4

Giáo án Thể dục lớp 4

Giáo án Thể dục lớp 4 - Tuần 2 - Bài 4 được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy. Sau đây mời các thầy cô tham khảo và tải về chi tiết toàn bộ nội dung giáo án.

GIÁO ÁN THỂ DỤC 4 - TUẦN 2

BÀI 4: ĐỘNG TÁC QUAY SAU

TRÒ CHƠI: NHẢY ĐÚNG, NHẢY NHANH

I. Mục tiêu:

- Củng cố và nâng cao kĩ thuật: Quay phải, quay trái, đi đều. Yêu cầu động tác đều đúng với khẩu hiệu.

- Học kĩ thuật động tác quay sau. Yêu cầu nhận biết đúng hướng xoay người, làm quen với động tác quay sau.

- Trò chơi: “Nhảy đúng, nhảy nhanh” Yêu cầu HS chơi đúng luật, nhanh nhẹn, hào hứng, trật tự trong khi chơi.

II. Đặc điểm – phương tiện:

Địa điểm: Trên sân trường.Vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện.

Phương tiện: Chuẩn bị 1 còi và kẻ sẵn sân chơi trò chơi.

III. Nội dung và phương pháp lên lớp:

Nội dung

Định lượng

Phương pháp tổ chức

1 . Phần mở đầu:

- Tập hợp lớp, ổn định: Điểm danh.

- GV phổ biến nội dung: Nêu mục tiêu - yêu cầu giờ học, chấn chỉnh đội ngũ, trang phục tập luyện.

- Khởi động: Đứng tại chỗ hát và vỗ tay.

- Trò chơi: “Diệt các con vật có hại”.

2. Phần cơ bản:

a) Đội hình đội ngũ:

- Ôn quay phải, quay trái, đi đều.

* GV điều khiển cả lớp tập.

* Chia tổ tập luyện do tổ trưởng điều khiển, GV quan sát sửa chữa sai sót cho HS các tổ.

- Học kỹ thuật động tác quay sau:

* GV làm mẫu động tác: Lần 1 làm chậm.

* Lần 2 vừa làm vừa giảng giải yếu lĩnh động tác:

TTCB: Đứng nghiêm

Khẩu lệnh: Đằng sau …. Quay.

Động tác: Khi dứt lệnh giữ nguyên tư thế thân trên, đồng thời dùng gót chân phải và nửa bước bàn chân trái làm trụ quay qua phải ra sau. Khi quay trọng tâm trọng tâm cơ thể dồn vào chân phải, quay xong nhanh chóng thu chân trái về sát chân phải thành tư thế đứng nghiêm.

* Gọi 3 HS tập làm thử, GV nhận xét sửa chữa sai sót cho HS.

* Cho cả lớp tập theo khẩu lệnh của GV.

* Chia tổ cho HS luyện tập, GV nhận xét sửa chữa sai sót cho HS.

d) Trò chơi: “ Nhảy đúng , nhảy nhanh”.

- GV tập hợp HS theo đội hình chơi.

- Nêu tên trò chơi.

- GV giải thích cách chơi và phổ biến luật chơi.

- GV cho một nhóm HS làm mẫu cách nhảy, rồi cho một tổ chơi thử .

- Tổ chức cho cả lớp chơi.

- Tổ chức cho HS thi đua chơi.

- GV quan sát, nhận xét, biểu dương đội thắng cuộc.

3. Phần kết thúc:

- HS hát một bài và vỗ tay theo nhịp.

- GV cùng học sinh hệ thống bài học.

- GV nhận xét, đánh giá kết quả giờ học và giao bái tập về nhà.

- GV hô giải tán .

6 – 10 phút

1 – 2 phút

1 – 2 phút

2 – 3 phút

18 – 20 phút

10 – 12 phút

3 – 4 phút

1 – 2 lần

3 – 4 lần

7 – 8 phút

2 lần

1 lần

2 – 3 phút

4 – 6 phút

1 – 2 lần

2 – 3 lần

4 – 6 phút

1 – 2 phút

1 – 2 phút

1 – 2 phút

Nhận lớp

GV

- Đội hình trò chơi

GV

- HS đứng theo đội hình 4 hàng dọc.

GV

- Học sinh 4 tổ chia thành 4 nhóm ở vị trí khác nhau để luyện tập

GV

- HS chuyển thành đội hình vòng tròn .

GV

- Đội hình hồi tĩnh và kết thúc.

GV

- HS hô “khoẻ”.

Giáo án lớp 4 môn Thể dục - Tuần 2 - bài 4 soạn theo chương trình chuẩn kiến thức, kỹ năng và đảm bảo các yêu cầu của Bộ GD&ĐT đề ra giúp các thầy cô nâng cao hiệu quả chất lượng giảng dạy, chuẩn bị tốt cho các bài dạy lớp 4 trên lớp.

Đánh giá bài viết
1 1.437
Sắp xếp theo

    Giáo án Thể dục 4

    Xem thêm