Phiếu bài tập ôn ở nhà môn Toán lớp 7 - số 8 (từ 30/3 đến 04/4)

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
PHIẾU BÀI TẬP NHÀ TOÁN 7 - SỐ 8
I. Trắc nghiệm: Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất.
1/ Tam giác nào tam giác vuông trong các tam giác độ dài ba cạnh như sau ?
A. 5cm, 5cm, 7cm B. 6cm, 8cm, 9cm
C. 2dm, 3dm, 4dm D. 9m, 15m, 12m
2/ Cho ABC vuông tại A, cạnh AB = 3cm AC = 4cm. Độ dài cạnh BC là:
A. 1cm B. 5cm C. 7cm D. 25cm
3/
MNP cân tại M
M
ˆ
= 60
0
thì:
A. MN = NP = MP B.
PNM
ˆˆˆ
C. Cả A B đều đúng D. Cả A B đều sai
4/ Điền dấu “X” vào ô thích hợp
Câu
Đúng
Sai
1. Góc ngoài của một tam giác lớn hơn góc trong kề với
nó.
2. Trong một tam giác, góc lớn nhất góc tù.
3. Tam giác vuông một góc bằng 45
0
tam giác
vuông cân.
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
5/
TT
Nội dung
Đúng
1
Nếu hai tam giác ba góc bằng nhau từng đôi một thì hai tam
giác đó bằng nhau.
2
Nếu
ABC
DEF AB = DE, B = E, thì
ABC =
DEF
3
Trong một tam giác, ít nhất hai góc nhọn.
4
Nếu A góc đáy của một tam giác cân thì A < 90
0
.
6/
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Hình nào trong các hình trên số đo x 80
0
? (đánh dấu X vào ô vuông)
Hình 1 Hình 3
Hình 1 hình 2 Hình 1, hình 2 hình 4
7/ Điền dấu “x” vào chỗ trống một cách thích hợp:
Câu
Đúng
Sai
a) Nếu 3 c của tam giác này bằng 3 góc của tam giác kia t hai
tam giác đó bằng nhau
b) Góc ngoài của một tam giác lớn hơn góc trong kề với
c) Tam giác vuông một góc bằng 45
0
tam giác vuông cân
d) Nếu góc B góc đáy một tam giác cân thì góc B góc nhọn
..............
..............
..............
..............
............
............
............
............
8/ Khoanh tròn vào đáp án em cho đúng:
Tam giác ABC cân tại A, Â = 40
0
. Góc đáy của tam giác đó bằng:
A. 50
0
B. 60
0
C. 70
0
9/ Nếu tam giác ABC AB = 13 cm, AC = 12 cm, BC = 5 cm thì tam giác ABC:
A. tam giác vuông tại A C. tam giác vuông tại C
B. tam giác vuông tại B D. Không phải tam giác vuông
II/ Tự Luận
Hnh Hc
1/ Cho tam giác ABC cân tại A góc A = 70
0
. Tính các góc B C.
2/ Cho tam giác ABC vuông tại B AB = 12cm, AC = 20cm. Tính độ dài BC.
3/ Cho tam giác ABC, kẻ AH
BC. Biết AB = 5cm ; BH = 3cm ; BC = 10cm. Tính đ dài
các cạnh AH, HC, AC
Hình 1
x
28
0
72
0
B
C
A
Hình 2
x
30
0
50
0
E
F
D
Hình 3
x
35
0
90
0
I
H
G
Hình 4
20
0
x
x
K
L
J
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
4/ Tam giác độ dài ba cạnh tỉ lệ với 3: 4: 5. Chu vi tam giác 60cm. Tính độ dài ba cạnh
của tam giác.
5/ Nêu cách vẽ tam giác ABC. Biết góc B = 45
0
, BC = 5cm, góc C = 30
0
.
6/ Nêu cách vẽ tam giác MPK. Biết PK = 5cm , góc P = 65
0
, góc K = 40
0
.
7/ Cho tam giác ABC vuông A, góc B = 60
0
.Kẻ tia phân giác BD của góc ABC (D
thuộc cạnh AC). Kẻ DE vuông góc với BC tại E. Chứng minh:
BAD =
BED
8/ Cho tam giác ABC. va tam giác A
B
C
góc A = góc A
, BC = B
C
, góc B = B
. C/m
rằng tam giác ABC =tam giác A
B
C
.
9/ Cho
ABC
AB = AC, phân giác AD. c/m rằng DB = DC.
10/ Cho
ABC
AB = AC, phân giác AD. c/m rằng AD
BC.
11/ Cho
ABC
AB = AC, phân giác AD. c/m rằng
B C
.
12/ Cho
ABC,
1A v
, phân giác BD, trên tia BC lấy điểm E sao cho BE =BA.
Chứng minh DE
BC.
13/ Oz tia phân giác của góc xOy, (N
Oz ). Từ N kẻ đường vuông góc với Ox, Oy tại
C, D. Hãy C/m
DOCN O N
.
14/ Cho góc xOy nhọn điểm A nằm trên tia Ox, điiểm B nằm trên tia Oy, với OA = OB.
Gọi M trung điểm
của AB. C/m:
OMA =
OMB.
15/ Cho góc xOy nhọn điểm M nằm trên tia Ox, điiểm N nằm trên tia Oy, với OM = ON.
Gọi I trung điiểm của MN.C/m:
OMI =
ONI.
16/ Cho góc xOy nhọn điểm M nằm trên tia Ox, điểm N nằm trên tia Oy, với OM = ON.
Gọi I trung điiểm của MN. C/m: C/m OI
MN.
17/ Cho góc xOy nhọn điểm A nằm trên tia Ox, điiểm B nằm trên tia Oy, với OA = OB.
Gọi M trung điiểm của AB.C/m:
OAM =
OBM.
18/ Cho góc xOy nhọn điểm A nằm trên tia Ox, điiểm B nằm trên tia Oy, với OA = OB.
Gọi M trung điiểm của AB. C/m: OM
AB.
19/ Cho
ABC AB = AC gọi K trung điểm của BC. C/m rằng:
AKB =
AKC.
20/ Cho
ABC AB = AC gọi K trung điểm của BC.C/m rằng: AK
BC.

Đề ôn tập giữa học kì 2 lớp 7 môn Toán

VnDoc tiếp tục giới thiệu tới các em học sinh Phiếu bài tập tự ôn ở nhà môn Toán lớp 7 - số 8 (tuần 30/3 đến 04/4). Tài liệu tổng hợp các bài tập Đại số 7 và Hình học 7, giúp các em học sinh ôn tập và củng cố kiến thức được học trong nửa đầu kì 2 môn Toán lớp 7. Đây cũng là tài liệu hữu ích giúp các em ôn tập giữa học kì 2 lớp 7 môn Toán.

Phiếu bài tập ôn ở nhà môn Toán lớp 7

Với diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, học sinh nhiều tỉnh thành trên cả nước tiếp tục nghỉ học. Nhằm đảm bảo cho các em học sinh lớp 7 có tài liệu tự ôn ở nhà, VnDoc giới thiệu Phiếu bài tập tự ôn tại nhà lớp 7 với đầy đủ các môn theo từng tuần. Hy vọng tài liệu sẽ giúp các em học sinh học tập tốt hơn và không bị quên kiến thức trong thời gian nghỉ lâu dài do dịch corona. Đây cũng là tài liệu hữu ích cho thầy cô tham khảo ra bài cho học sinh.

Ngoài Phiếu bài tập ôn ở nhà môn Toán lớp 7 - số 8, mời các bạn tham khảo thêm: Giải bài tập Toán lớp 7, Giải Vở BT Toán 7, Đề thi học kì 1 lớp 7, Đề thi giữa kì 1 lớp 7, Đề thi học kì 2 lớp 7... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Tham khảo thêm:

Môn Toán:

Môn Văn:

Môn tiếng Anh:

Đánh giá bài viết
45 3.180
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán lớp 7 Xem thêm