Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 7 năm học 2019-2020

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
Đề thi giữa học 2 môn Toán lớp 7
Đề số 1
A/ Trắc nghiệm khách quan: (2 đ) Chọn đáp án đúng trong các đáp án sau:
Câu 1: Biểu thức nào sau đây không đơn thức:
A. 4x
2
y B. 3+xy
2
C. 2xy.(- x
3
) D. - 4xy
2
Câu 2: Giá trị của biểu thức - 2x
2
+ xy
2
tại x= -1; y = - 4 là:
A. -2 B. -18 C. 3 D. 1
Câu 3: Bậc của đơn th 5x
3
y
2
x
2
z là:
A. 8 B. 5 C. 3 D. 7
Câu 4: Đơn thức điền vào chỗ chấm đẳng thức: 2x
2
y +… = - 4x
2
y :
A. 2x
2
y B. -2x
2
y C. -6x
2
y D. - 4x
2
y
Câu 5: Số thực đơn thức có bậc là:
A. 0 B. 1
C. Không bậc D. Đáp án khác
Câu 6: Điểm kiểm tra môn toán của lớp 7A được ghi lại trong bảng sau:
9
4
4
7
7
9
7
8
6
5
9
7
3
6
9
4
8
4
7
5
Tần số của điểm 7 :
A. 7 B. 2 C. 10 D. 5
Câu 7: Điểm trung nh cộng môn toán của các học sinh lớp 7A bảng trên là:
A. 5,0 B. 6,4 C. 6,0 D. 5,9
Câu 8: Cho tam giác ABC có Â = 90
0
, AB = 2, BC = 4 thì độ dài cạnh AC :
A.3 B. 12 C.8 D. 6
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
B/ T luận: (8 đ)
Bài 1: (4 đ) Cho biểu thức
3 2 2
2 3
.
3 4
A x xy z
3 2 3
9 . 2B xy x yz
1/ Thu gọn tìm bậc của đơn thức thu gọn A B
2/ Cho biết phần biến phần h số của đơn thức thu gọn A B
3/ Tính tích của hai đơn thức thu gon A B
Bài 2: (4 đ) Cho tam giác ABC cân A. Kẻ BE CF lần lượt vuông góc với AC
AB (E thuộc AC; F thuộc AB)
1/ Chứng minh rằng BE = CF góc ABE = góc ACF
2/ Gọi I giao điểm của BE CF, chứng minh rằng IE = IF 3/ Chứnh minh AI tia
phân giác của góc A.
------------------------------------
Đề số 2
Bài 1: (2 điểm)
Cho hàm số y= f(x) = ax, biết đồ th của hàm số đi qua điểm A(2;1).
a)Hãy xác định hệ số a.
b)Tính f(-2); f(4); f(0).
Bài 2: (2điểm)
Thời gian làm một bài tập Toán của một s học sinh lớp 7 (tính bằng phút) được
thống bởi bảng sau:
5 6 7 4 5 6
5 8 8 8 9 7
6 5 5 5 4 10
a) Dấu hiệu đây gì? S các giá trị bao nhiêu?
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
b)Lập bảng tần số. Tính số trung bình cộng?
c)Tìm Mốt của dấu hiệu?
Bài 3: (2 điểm) Cho hai đa thức
4 2
2A x xy y
2 2
2 1B y xy x
. Tính A+B;
A-B rồi tìm bậc của đa thức thu được.
Bài 4: (3 điểm)
Cho tam giác ABC góc B = 60
0
; AB= 7cm; BC= 15 cm. Vẽ AH vuông c BC (H
thuộc BC). Lấy điểm M trên HC sao HM= HB.
a) So nh góc BAC và c ACB.
b) Chứng minh tam giác ABM đều.
c)Tam giác ABC có phải tam giác vuông không? sao?
Bài 5: (1 điểm)
Cho đa thức P(x)= ax
2
+ bx + c trong đó các hệ số a, b, c các s nguyên. Biết rằng giá
trị của đa thức chia hết cho 5 với mọi giá trị nguyên của x. Chứng minh rằng a, b, c
đều chia hết cho 5.
----------------------------
Đề số 3
Bài 1 (2 điểm): Số điện năng tiêu th của 20 hộ gia đình trong một tháng (tính theo
kWh) được ghi lại bảng sau:
101 152 65 85 70 85 70 65 65 55
70 65 70 55 65 120 115 90 40 101
a, Dấu hiệu đây gì?
b, Hãy lập bảng”tần số”.
c, Hãy tính số trung bình cộng tìm mốt của dấu hiệu?

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 7 năm học 2019 - 2020

Đề thi giữa học kì 2 lớp 7 môn Toán năm học 2019 - 2020 là đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán lớp 7 dành cho các bạn học sinh lớp 7 tham khảo. Đề thi giữa học kì 2 lớp 7 môn Toán do VnDoc sưu tầm và tổng hợp này sẽ giúp các bạn chuẩn bị tốt cho kì thi cuối học kì 2 sắp tới nói chung và ôn thi kiểm tra cuối học kì 2 môn Toán lớp 7 nói riêng. Mời các bạn và thầy cô tham khảo. Chúc các bạn đạt điểm cao trong các kì thi quan trọng sắp tới.

Bộ đề thi này bao gồm nhiều đề, mỗi đề gồm các câu hỏi trắc nghiệm và bài tập tự luận với mức độ từ cơ bản tới nâng cao sẽ giúp các bạn học sinh ôn tập, chuẩn bị tốt cho kì thi giữa học kì cũng như là tài liệu tham khảo để các bạn có thể ôn tập thi học kì 2 sắp tới.

---------

Ngoài Đề thi giữa học kì 2 lớp 7 môn Toán năm học 2019 - 2020 Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học kì 2 lớp 7 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với đề thi học kì 2 lớp 7 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn thi tốt

Đánh giá bài viết
8 713
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi giữa kì 2 lớp 7 Xem thêm