Trắc nghiệm Thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng

Trắc nghiệm Thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng

Trắc nghiệm Ngữ văn lớp 6: Thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng bao gồm 2 phần Trắc nghiệm và Tự luận cho các em học sinh tham khảo, củng cố kiến thức toàn bộ bài 19 Ngữ văn 6 chuẩn bị cho các bài thi trong năm học.

Thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng lớp 6

I. TRẮC NGHIỆM

Đọc kĩ truyện dưới đây, sau đó trả lời các câu hỏi trắc nghiệm bằng cách khoanh tròn vào chữ cái đầu tiên của mỗi câu trả lời đúng.

Cụ tổ bên ngoại của Trừng, người họ Phạm, húy là Bân, có nghề y gia truyền, giữ chức Thái y lệnh để phụng sự Trần Anh Vương.

Ngài thường đem hết của cải trong nhà ra mua các loại thuốc tốt và tích trữ thóc gạo. Gặp kẻ bệnh tật cơ khổ, ngài cho ở nhà mình, cấp cơm cháo, chữa trị. Dẫu bệnh có dầm dề máu mủ, ngài cũng không hề né tránh. Bệnh nhân đến chữa tới khi khỏe mạnh rồi đi. Cứ như vậy, trên giường không lúc nào vắng người.

Bỗng liền năm đói kém, dịch bệnh nổi lên, ngài lại dựng thêm nhà cho những kẻ khốn cùng đói khát và bệnh tật đến ở, cứu sống hơn ngàn người. Ngài được người đương thời trọng vọng.

Một lần, có người đến gõ cửa, mời gấp:

- Nhà có người đàn bà, bỗng nhiên nguy kịch, máu chảy như xối, mặt mày xanh lét.

Nghe vậy, ngài theo người đó đi ngay. Nhưng ra tới cửa thì gặp sứ giả do vương sai tới, bảo rằng:

- Trong cung có bậc quý nhân bị sốt, vương triệu đến khám.

Ngài nói:

- Bệnh đó không gấp. Nay mệnh sống của người nhà người này chỉ ở trong khoảnh khắc. Tôi hãy cứu họ trước, lát nữa sẽ đến vương phủ.

Quan Trung sứ tức giận nói:

- Phận làm tôi, sao được như vậy? Ông định cứu tính mạng người ta mà không cứu tính mạng mình chăng?

Ngài đáp:

- Tôi có mắc tội, cũng không biết làm thế nào. Nếu người kia không được cứu, sẽ chết trong khoảnh khắc, chẳng biết trông vào đâu. Tính mệnh của tiểu thần còn trông cậy vào chúa thượng, may ra thoát. Tội tôi xin chịu.

Nói rồi, đi cứu người kia. Họ quả được cứu sống. Lát sau, ngài đến yết kiến, vương quở trách. Ngài bỏ mũ ra, tạ tội, bày tỏ lòng thành của mình. Vương mừng nói:

Ngươi thật là bậc lương y chân chính, đã giỏi về nghề nghiệp lại có lòng nhân đức, thương xót đám con đỏ của ta, thật xứng với lòng ta mong mỏi.

Câu 1. Truyện Thầy thuốc giỏi tốt nhất ở tấm lòng là của:

A. Hồ Nguyên Trừng.

B. Hồ Quý Ly.

C. Trần Nhân Tông.

D. Nguyễn Trãi.

Câu 2. Truyện Thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng được tác giả viết trong thời gian nào?

A. Làm quan dưới triều Hồ.

B. Tham gia kháng chiến chống quân Minh.

C. Trên đường bị giặc bắt về Trung Quốc.

D. Khi làm quan dưới triều Minh.

Câu 3. Truyện Thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng được trích từ tác phẩm:

A. Nam Ông mộng lục.

B. Bình Ngô đại cáo.

C. Sông núi nước Nam.

D. Bạch Đằng giang phú.

Câu 4. Truyện Thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng là:

A. Truyện hư cấu.

B. Truyện ghi chép việc thực.

C. Truyện ngụ ngôn.

D. Truyện cười.

Câu 5. Trong truyện, hành động nào của viên Thái y lệnh chứng tỏ ông rất thương dân nghèo?

A. Ông đem hết của cải trong nhà ra mua các loại thuốc tốt và tích trữ lúa gạo.

B. Gặp người bệnh tật cơ khổ, ông cho ở nhà mình, cấp cơm cháo, chữa bệnh miễn phí.

C. Những năm dịch bệnh nổi lên, ông dựng thêm nhà cho những người bệnh đến ở.

D. Cả ba câu A, B và C.

Câu 6. Nhân vật chính trong truyện bộc lộ tính cách qua tình huống nào?

A. Khi bỗng liền năm đói kém, dịch bệnh nổi lên.

B. Khi có một người đàn bà mắc bệnh nguy kịch.

C. Khi trong cung có bậc cung nhân bị sốt.

D. Khi phải lựa chọn giữa một bên là dân thường với một bên là quý nhân để chữa bệnh.

Câu 7. Trong truyện, Thái y lệnh đã căn cứ vào đâu để chọn ai chữa bệnh trước?

A. Chức vụ và quyền hạn của người bệnh.

B. Độ tuổi của người bệnh.

c. Mức độ nặng nhẹ trong bệnh của người bệnh.

D. Sự giàu có của người bệnh, ai giàu hơn chữa trước.

Câu 8. Việc viên Thái y lệnh chọn chữa bệnh trước cho dân thường mà không chữa bệnh cho quý nhân đã chứng tỏ điều gì?

A. Quyền uy không làm cho ông khiếp sợ.

B. Ý thức rằng thầy thuốc là phải quyết tâm cứu sống người bệnh.

C. Ông không sợ mang vạ vào thân và coi thường danh vọng.

D. Cả ba câu A, B và C.

Câu 9. Truyện Thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng ca ngợi điều gì?

A. Tài năng chữa bệnh của viên Thái y lệnh.

B. Con cháu của viên Thái y lệnh.

C. Phẩm chất cao quý của viên Thái y lệnh.

D. Sự anh minh của vị vua khi tha cho viên Thái y lệnh.

Câu 10. Phẩm chất cao quý của viên Thái y lệnh thể hiện ở điểm nào?

A. Không chỉ có tài chữa bệnh mà quan trọng hơn là có lòng thương người và quyết tâm cứu sống người bệnh tới mức không sợ quyền uy.

B. Không những có tài chữa bệnh mà còn rất giàu có bởi ông dám bỏ tiền ra mua thuốc chữa bệnh cho người nghèo.

C. Không sợ quyền uy khi không chữa bệnh trước cho bậc quý nhân ở trong cung.

D. Dám bỏ mũ ra, tạ tội, bày tỏ lòng thành của mình trước chúa thượng.

II. TỰ LUẬN

Về tác phẩm Nam Ông mộng lục của Hồ Nguyền Trừng.

BÀI THAM KHẢO

Nam Ông mộng lục của Hồ Nguyên Trừng giữ vị trí hết sức đặc biệt trong văn xuôi tự sự Việt Nam thời trung đại. Cái đặc sắc của tác phẩm thể hiện trên hai bình diện: hoàn cảnh ra đời và tính chất thể loại của nó.

Về hoàn cảnh ra đời, Nam Ông mộng lục được sáng tác bởi một người Việt Nam bị giặc Minh bắt làm tù binh trong cuộc chiến tranh xâm lược đầu thế kỉ XV, phải sống lưu vong ở nước ngoài. Như vậy, xét trên phương diện này, có thể coi Nam Ông mộng lục là tác phẩm văn xuôi tự sự hải ngoại đầu tiên của Việt Nam.

Về tính chất thể loại, Nam Ông mộng lục mang ý nghĩa như một tác phẩm bản lề với cánh bên này khép lại văn xuôi tự sự thế kỉ X-XIV và cánh bên kia mở ra phương thức sáng tác mới cho văn xuôi tự sự thế kỉ XV-XIX.

Ở Trung Hoa, người ta cũng hết sức coi trọng Nam Ông mộng lục. Tác phẩm này có mặt trong hầu hết các tùng thư lớn của họ, như Kỉ lục vựng biên, Thuyết phu tục, Ngũ triều tiểu thuyết, Ngũ triều tiểu thuyết đại quan, Hàn phân lâu bí kíp, Tập thành sơ biên, Việt Nam Hán văn tiểu thuyết... Đó là chưa kể đến các bản chép tay đang lưu truyền ở Trung Hoa mà một trong những văn bản ấy đã được Hàn phân lâu sưu tầm và xuất bản. Nếu kể từ bản in đầu tiên năm 1442 đến bản in mới nhất năm 1986 thì Nam Ông mộng lục đã hiện diện chính thức trong thư tịch Trung Hoa với 545 năm. Riêng ngót 80 năm lại đây, Nam Ông mộng lục được người Trung Hoa in ra ít nhất sáu lần vào các năm 1920, 1926, 1935, 1938, 1985, 1986. Điều đó đủ nói lên tầm quan trọng của tác phẩm đối với đời sống văn học không chỉ riêng ở Việt Nam mà còn cả ở Trung Hoa.

(Theo Nguyễn Đăng Na, Lời giới thiệu Nam Ông mộng lục,

NXB Văn học) 

Đáp án Trắc nghiệm Ngữ văn lớp 6 Thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Đáp án

A

D

A

B

D

D

C

D

C

A

Trên đây VnDoc tổng hợp các kiến thức Trắc nghiệm Thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng ngoài ra các em học sinh có thể tham khảo các bài giải SGK môn Toán lớp 6, Môn Ngữ văn 6, Môn Vật lý 6, môn Sinh Học 6, Lịch sử 6, Địa lý 6....và các đề thi học kì 1 lớp 6 đề thi học kì 2 lớp 6 để chuẩn bị cho các bài thi đề thi học kì đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
1 654
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Trắc nghiệm Ngữ văn 6 Xem thêm