Trắc nghiệm Tính chất ba đường trung trực của tam giác

Mời các em học sinh tham khảo Câu hỏi trắc nghiệm Hình học 7 chương 3 bài 8:Tính chất ba đường trung trực của tam giác. Đây là bộ câu hỏi trắc nghiệm Toán 7 có đáp án giúp các em học sinh ôn tập lại các kiến thức được học sau mỗi bài hiệu quả, đồng thời chuẩn bị tốt nhất cho kì thi học kì 2 môn Toán sắp diễn ra.

Nhằm giúp các em học sinh làm quen với các câu hỏi trắc nghiệm Toán 7, VnDoc giới thiệu Chuyên mục Trắc nghiệm Toán 7 bao gồm các đề trắc nghiệm Đại số 7 và Hình học 7 theo từng bài, giúp các em học sinh ôn tập và củng cố kiến thức được học hiệu quả, từ đó giúp các em học tốt môn Toán 7 hơn và đạt điểm cao trong các bài thi, bài kiểm tra định kì.

Câu hỏi trắc nghiệm Hình học 7 chương 3

Câu 1: Cho ΔABC, hai đường cao BD và CE. Gọi M là trung điểm của BC. Em hãy chọn câu sai:

A. BM = MC

B. ME = MD

C. DM = MB

D. M không thuộc đường trung trực của DE

Câu 2: Cho ΔABC có AC > AB. Trên cạnh AC lấy điểm E sao cho CE = AB. Các đường trung trực của BE và AC cắt nhau tại O. Chọn câu đúng

A. ΔABO = ΔCOE

B. ΔBOA = ΔCOE

C. ΔAOB = ΔCOE

D. ΔABO = ΔCEO

Câu 3: Cho ΔABC có AC > AB. Trên cạnh AC lấy điểm E sao cho CE = AB. Các đường trung trực của BE và AC cắt nhau tại O. Chọn câu đúng

A. AO là đường trung tuyến của tam giác ABC

B. AO là đường trung trực của tam giác ABC

C. AO ⊥ BC

D. AO là tia phân giác của góc A

Câu 4: Cho ΔABC trong đó ∠A = 100°. Các đường trung trực của AB và AC cắt cạnh BC theo thứ tự tại E và F. Tính ∠EAF.

A. 20°

B. 30°

C. 40°

D. 50°

Câu 5: Cho ΔABC vuông tại A, kẻ đường cao AH. Trên cạnh AC lấy điểm K sao cho AK = AH. Kẻ KD ⊥ AC (D ∈ BC). Chọn câu đúng

A. ΔAHD = ΔAKD

B. AD là đường trung trực của đoạn thẳng HK

C. AD là tia phân giác của góc HAK

D. Cả A, B, C đều đúng

Câu 6: Cho tam giác ABC cân tại A. Hai đường trung tuyến BM và CN cắt nhau tại O.

A. AO đi qua trung điểm của MN

B. AO vuông góc với MN

C. AO là đường rung trực của MN

D. A, B, C đều sai

Câu 7: Cho tam giác ABC cân tại A có \hat{A} = 120. các đường trung trực của AB và AC cắt BC tại E và F. Tam giác AEF là tam giác gì?

A.Tam giác cân

B.Tam giác đều

C. Tam giác vuông

D.Tam giác vuông cân

Câu 8: CHo tam giác ABC vuông tại A, đường trung trực của AB cắt BC tại M. So sánh MB và MC

A. MB = MC

B. MB < MC

C. MB > MC

Câu 9: Cho tam giác đều ABC cạnh 10cm. Gọi M là trung điểm của BC. Đường trung trực của AC cắt AM ở O. tính độ dài OA

A. 4,2cm

B. 5,4cm

C. 5,5cm

D. 5,8cm

Câu 10: Cho tam giác ABC vuông tại A có góc B = 30, đường trung trực của AB cắt BC tại M. tam giác MAC là tam giác gì.

A. Tam giác cân

B. Tam giác đều

C. Tam giác vuông

D. Tam giác vuông cân

Đáp án câu hỏi trắc nghiệm Hình học 7

1. D 2. C 3. D 4. A 5. D
6. C 7. B 8. A 9. D 10. B

Trên đây, VnDoc đã giới thiệu tới thầy cô và các em học sinh tài liệu Trắc nghiệm Tính chất ba đường phân giác của tam giác. Ngoài ra, mời các bạn tham khảo thêm các tài liệu môn Toán 7 khác như: Giải bài tập Toán lớp 7, Giải Vở BT Toán 7, Đề thi học kì 1 lớp 7, Đề thi giữa kì 1 lớp 7, Đề thi học kì 2 lớp 7... cũng được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 388
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Trắc nghiệm Toán 7 Xem thêm