Trắc nghiệm Định lí Pi-ta-go

Câu hỏi trắc nghiệm Hình học 7 chương 2 bài 7: Định lí Pi-ta-go nằm trong Bộ câu hỏi trắc nghiệm Toán 7 có đáp án do VnDoc sưu tầm và đăng tải. Đây là đề ôn luyện Toán 7 giúp các em học sinh củng cố kiến thức được học trong Bài 7 chương 2 Hình học lớp 7. Sau đây mời các bạn tham khảo chi tiết.

Nhằm giúp các em học sinh ôn tập và làm quen với các dạng câu hỏi trắc nghiệm môn Toán lớp 7, VnDoc giới thiệu Chuyên mục Trắc nghiệm Toán 7 bao gồm các đề trắc nghiệm Đại số 7 và Hình học 7 theo từng bài, giúp các em học sinh ôn tập và củng cố kiến thức được học hiệu quả, từ đó giúp các em học tốt môn Toán 7 hơn và đạt điểm cao trong các bài thi, bài kiểm tra định kì.

Câu hỏi trắc nghiệm Hình học 7 chương 2

Câu 1: Cho tam giác MNP vuông tại M, MN=4,5cm, NP =7,5cm. Tính độ dài MP

A.5,5cm

B.7,5cm

C.4,5cm

D.6cm

Câu 2: Cho ba tam giác có độ dài như sau:

  1. ΔABC: 7,2cm; 9,6cm; 13cm
  2. ΔHIK: 9cm; 12cm; 16cm
  3. ΔEFD: 12cm; 16cm; 20cm

Trong ba tam giác đã cho, tam giác nào là tam giác vuông:

A.ΔABC

B.ΔHIK

C.ΔEFD

D.Không có tam giác nào vuông

Câu 3: Cho tam giác nhọn ABC, kẻ AH vuông góc với BC (H BC). CHo biết AH=12cm, BH=5cm và BC=14cm. Tính các độ dài AB và AC.

A.AB=14cm; AC=15cm

B.AB=13cm, AC=15cm

C.AB=15cm, AC=16cm

D.Một kết quả khác với ba kết quả trên

Câu 4: Cho tam giác ABC vuông tại A có AB=18cm, BC=30cm. Vẽ Ah vuông góc với BC tại H. Tính độ dài AH.Câu nào sau đây đúng:

A.AH=14,4cm

B.AH=15,4cm

C.AH=16cm

D.A,B,C đều sai

Câu 5: CHo tam giác ABC vuông tại A, Vẽ AH vuông góc với BC tại H. Câu nào sau đây đúng:

Trắc nghiệm Hình học 7 có đáp án

Câu 6: Cho tam giác ABC vuông cân tại A. Tính độ dài cạnh BC biết AB = AC = 2dm

A. BC = 4 dm

B. BC = √6 dm

C. BC = 8dm

D. BC = √8 dm

Câu 7: Một tam giác vuông có cạnh huyền bằng 26cm và có độ dài các cạnh góc vuông tỉ lệ với 5 và 12. Tính độ dài các cạnh góc vuông?

A. 10 cm, 22 cm

B. 10 cm, 24 cm

C. 12 cm, 24 cm

D. 15 cm, 24 cm

Câu 8:Cho tam giác ABC vuông tại A có AC = 20cm. Kẻ AH vuông góc với BC. Biết BH = 9cm, HC = 16cm. Tính độ dài cạnh AB, AH?

A. AH = 12cm, AB = 15cm

B. AH = 10cm, AB = 15cm

C. AH = 15cm, AB = 12cm

D. AH = 12cm, AB = 13cm

Câu 9: Cho tam giác ABC vuông tại B BC=12cm, AC=13cm. Tính AB

A. x = 10cm

B. x = 11cm

C. x = 8cm

D. x = 5cm

Câu 10: Cho tam giác ABC vuông tại B. Khi đó

Trắc nghiệm Hình học 7 có đáp án

Đáp án câu hỏi trắc nghiệm Hình học 7

1. A2. C3. B4. A5. D
6. D7. B8. A9. D10. A

Trên đây, VnDoc đã giới thiệu tới thầy cô và các em học sinh tài liệu Trắc nghiệm Định lí Pi-ta-go. Ngoài ra, mời các bạn tham khảo thêm các tài liệu môn Toán 7 khác như: Giải bài tập Toán lớp 7, Giải Vở BT Toán 7, Đề thi học kì 1 lớp 7, Đề thi giữa kì 1 lớp 7, Đề thi học kì 2 lớp 7... cũng được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
2 2.121
Sắp xếp theo
    Trắc nghiệm Toán 7 Xem thêm