Trắc nghiệm Khái niệm về biểu thức đại số

Mời các em học sinh tham khảo Câu hỏi trắc nghiệm Đại số 7 chương 4 bài 1: Khái niệm về biểu thức đại số. Đây là bộ câu hỏi trắc nghiệm Toán 7 có đáp án giúp các em học sinh ôn tập lại các kiến thức được học hiệu quả.

Để giúp các em học sinh củng cố kiến thức môn Toán sau mỗi bài học, VnDoc giới thiệu Chuyên mục Trắc nghiệm Toán 7 bao gồm các đề trắc nghiệm Đại số 7 và Hình học 7 theo từng bài, giúp các em học sinh ôn tập và củng cố kiến thức được học hiệu quả, từ đó giúp các em học tốt môn Toán 7 hơn và đạt điểm cao trong các bài thi, bài kiểm tra định kì.

Câu hỏi trắc nghiệm Đại số 7 chương 4

Câu 1: Biểu thức đại số biểu thị tích của tổng x và y với hiệu của x và y là:

A. x + y . x - y

B. (x + y) (x - y)

C. (x +y) x - y

D. x + y (x - y)

Câu 2: Biểu thức đại số biểu thị diện tích hình thang có đáy lớn là a, đáy nhỏ là b, đường cao là h như sau :

A. (a + b) h

B. (a - b) h

C. \frac{1}{2}(a - b) h

D. \frac{1}{2}(a + b) h

Câu 3: Một người đi xe máy với vận tốc 30 km/h trong x giờ, sau đó tăng vận tốc thêm 5 km/h trong y giờ. Tổng quãng đường người đó đi được là:

A. 30x + 5y

B. 30x + (30 + 5)y

C. 30(x + y) + 35y

D. 30x + 35 (x + y)

Câu 4: Biểu thức đại số là:

A. Biểu thức có chứa chữ và số

B. Biểu thức bao gồm các phép toán trên các số (kể cả những chữ đại diện cho số )

C. Đẳng thức giữa chữ và số

D. Đẳng thức giữa chữ và số cùng các phép toán

Câu 5: Cho a, b là các hằng số . Tìm các biến trong biểu thức đại số x(a2 - ab + b2 + y)

A. a, b

B. a, b, x, y

C. x, y

D. a, b, x

Câu 6: Viết biểu thức đai số biểu thị “ Nửa hiệu của hai số a và b ”

A. a - b

B. (1/2)(a - b)

C. a.b

D. a + b

Câu 7: Mệnh đề: “Tổng các lập phương của hai số a và b” được biểu thị bởi

A. a3 + b3

B. (a + b)3

C. a2 + b2

D. (a + b)2

Câu 8: Biểu thức a - b3 được phát biểu bằng lời là:

A. Lập phương của hiệu a và b

B. Hiệu của a và bình phương của b

C. Hiệu của a và lập phương của b

D. Hiệu của a và b

Câu 9: Nam mua 10 quyển vở mỗi quyển giá x đồng và hai bút bi mỗi chiếc giá y đồng . Hỏi Nam phải trả tất cả bao nhiêu đồng?

A. 2x - 10y (đồng)

B. 10x - 2y (đồng)

C. 2x + 10y (đồng)

D. 10x + 2y (đồng)

Đáp án câu hỏi trắc nghiệm Đại số 7

1. B 2. D 3. B 4. B 5. C
6. B 7. A 8. C 9. D

Trên đây, VnDoc đã giới thiệu tới thầy cô và các em học sinh tài liệu Trắc nghiệm Khái niệm về biểu thức đại số. Ngoài ra, mời các bạn tham khảo thêm các tài liệu môn Toán 7 khác như: Giải bài tập Toán lớp 7, Giải Vở BT Toán 7, Đề thi học kì 1 lớp 7, Đề thi giữa kì 1 lớp 7, Đề thi học kì 2 lớp 7... cũng được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
6 836
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Trắc nghiệm Toán 7 Xem thêm