Trắc nghiệm Tính chất ba đường phân giác của tam giác

Mời các em học sinh tham khảo Câu hỏi trắc nghiệm Hình học 7 chương 3 bài 6: Tính chất ba đường phân giác của tam giác. Đây là bộ câu hỏi trắc nghiệm Toán 7 có đáp án giúp các em học sinh ôn tập lại các kiến thức được học hiệu quả.

Đồng hành với các em học sinh lớp 7 trong việc học Toán, VnDoc giới thiệu Chuyên mục Trắc nghiệm Toán 7 bao gồm các đề trắc nghiệm Đại số 7 và Hình học 7 theo từng bài, giúp các em học sinh ôn tập và củng cố kiến thức được học hiệu quả, từ đó giúp các em học tốt môn Toán 7 hơn và đạt điểm cao trong các bài thi, bài kiểm tra định kì.

Câu hỏi trắc nghiệm Hình học 7 chương 3

Câu 1: Cho tam giác ABC có \hat{B} = 80, \hat{C} = 1/2 \hat{B}. Hai tia phân giác của góc \hat{B} và \hat{C} cắt nhau ở O. Vẽ đoạn thẳng AO. Tính góc BAO. Câu nào sau đây đúng

A. 25

B. 30

C. 35

D. 40

Câu 2: Cho tam giác OAB cân, OA = OB, \hat{A1} = \hat{A2}, \hat{B1} = \hat{B2}. Hãy so sánh \hat{DIA} và \hat{DIB}. Câu nào sau đây đúng:

A. \hat{DIA} < \hat{DIB}

B. \hat{DIA} > \hat{DIB}

C. \hat{DIA} = \hat{DIB}

Câu 3: Cho tam giác ABC, vẽ tia phân giác của góc A và tia phân giác của góc ngoài tại B, chúng cắt nhau tại M. vẽ phân giác của góc ABC cắt AM tại N.

A. Điểm M cách đều ba cạnh của tam giác

B. Điểm M thuộc đường phân giác ngoài tại C

C. tam giác MBN vuông tại B

D. A, B, C đều đúng

Câu 4: Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 9cm, AC = 12cm. Gọi I là giao điểm của hai đường phân giác của góc B và C, M là hình chiếu của I trên cạnh BC. Tính độ dài của IM.

A. IM = 3cm

B. IM = 5cm

C. IM = 8cm

D. A, B, C đều sai

Câu 5: Cho AB//CD; \hat{D1} = \hat{D2}; \hat{CBD} = 90, AB = 12cm, BC = 18cm, CD = 30cm. Tính chu vi tam giác ABD

A. 36cm

B. 42cm

C. 48cm

D. 56cm

Câu 6: Cho ΔABC có ∠A = 90°, các tia phân giác của ∠B và ∠C cắt nhau tại I. Gọi D, E là chân các đường vuông góc hạ từ I đến các cạnh AB và AC. Khi đó ta có:

A. AI là đường cao của ΔABC

B. IA = IB = IC

C. AI là đường trung tuyến của ΔABC

D. ID = IE

Câu 7:Cho ΔABC cân tại A. Gọi G là trọng tâm của tam giác, I là giao điểm của các đường phân giác trong tam giáC. Khi đó ta có

A. I cách đều ba đỉnh của ΔABC

B. A, I, G thẳng hàng

C. G cách đều ba cạnh của ΔABC

D. Cả 3 đáp án trên đều đúng

Câu 8: Cho ΔABC cân tại A, trung tuyến AM. Gọi D là một điểm nằm giữa A và M. Khi đó ΔBDC là tam giác gì?

A. Tam giác cân

B. Tam giác đều

C. Tam giác vuông

D. Tam giác vuông cân

Câu 9: Cho ΔABC có ∠A = 120°. Các đường phân giác AD, BE. Tính số đo góc BED

A. 55°

B. 45°

C. 60°

D. 30°

Câu 10: Cho tam giác ABC vuông tại A, BE là phân giác góc B. Vẽ EHBC, HBC, AB cắt HE tại K. Phát biểu nào sau đây là sai:

A. AE = EH

B. EK = EC

C. BE là trung trực của AH

D. EH là trung trực của BC

Đáp án câu hỏi trắc nghiệm Hình học 7

1. B 2. C 3. D 4. A 5. C
6. D 7. B 8. A 9. D 10. D

Trên đây, VnDoc đã giới thiệu tới thầy cô và các em học sinh tài liệu Trắc nghiệm Tính chất ba đường phân giác của tam giác. Ngoài ra, mời các bạn tham khảo thêm các tài liệu môn Toán 7 khác như: Giải bài tập Toán lớp 7, Giải Vở BT Toán 7, Đề thi học kì 1 lớp 7, Đề thi giữa kì 1 lớp 7, Đề thi học kì 2 lớp 7... cũng được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 630
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Trắc nghiệm Toán 7 Xem thêm