Trắc nghiệm Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận

Trắc nghiệm Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận là bài tập trắc nghiệm Đại số 7 chương 2 bài 2 có đáp án nằm trong chuyên mục Trắc nghiệm Toán 7 trên VnDoc. Đây là tài liệu ôn tập hữu ích giúp các em học sinh củng cố thêm kiến thức môn Toán lớp 7, chuẩn bị tốt cho các bài kiểm tra định kì môn Toán sắp tới đạt kết quả cao.

Nhằm giúp các em học sinh học tốt Toán 7, VnDoc giới thiệu Chuyên mục Trắc nghiệm Toán 7 có đáp án, bao gồm các đề trắc nghiệm Đại số 7 và Hình học 7 theo từng đơn vị bài học, giúp các em học sinh ôn tập và củng cố kiến thức được học hiệu quả, từ đó giúp các em học tốt môn Toán 7 hơn.

Câu hỏi trắc nghiệm Đại số 7 chương 2 bài 2

Câu 1: Một công nhân làm được 30 sản phẩm trong 50 phút. Trong 120 phút người đó làm được bao nhiêu sản phẩm cùng loại?

A. 76

B. 78

C. 72

D. 74

Câu 2: Hai thanh sắt có thể tích là 23cm3 và 19cm3. Thanh thứ nhất nặng hơn thanh thứ hai 56 gam. Thanh thứ nhất nặng:

A. 266 gam

B. 322 gam

C. 232 gam

D. 626 gam

Câu 3: Chia số 370 thành ba phần tỉ lệ thuận với \frac{3}{2}; \frac{12}{5}; \frac{7}{2}. Tìm mỗi phần:

A. 75; 120; 175

B. 80; 115; 175

C. 90; 120; 160

D. A, B, C đầu sai

Câu 4: Cho bốn số a; b; c; d. Biết rằng a : b = 2: 3; b : c = 4 : 5; c : d = 6 : 7. Thế thì a : b : c : d bằng:

A. 8 : 12 : 15 : 13

B. 16 : 24 : 32 : 35

C. 4 : 12 : 6 : 7

D. 16 : 24 : 30 : 35

Câu 5: Cho biết hai đại lưởng x và y tỉ lệ thuận với nhau và khi x=5 thì y = \frac{−1}{20}. Khi đó, với y = 5 thì giá trị của x là:

A. x = 500

B. \frac{1}{500}

C. \frac{−1}{500}

D. -500

Câu 6: Hai thanh kim loại đồng chất có thể tích lần lượt là 10dm3 và 15dm3. Biết thanh thứ hai nặng ơn thanh thứ nhất 52kg. Mỗi thanh kim loại sẽ nặng là:

A. 104kg và 156kg

B. 52kg và 78kg

C. 208kg và 312kg

D. Cả a, b, c đều sai

Câu 7: Một tam giác có độ dài của ba cạnh tỉ lệ với 4, 6, 8.Biết rằng chu vi tam giác là 36cm. Độ dài của ba cạnh tam giác là:

A. 4cm, 6cm, 8cm

B. 8cm, 12cm, 16cm

C. 12cm, 18cm, 24cm

D. Một kết quả khác

Câu 8: Cho hai đại lượng x và y tỉ lệ thuận với nhau khi và chỉ khi x=4 thì y = 6. Tìm hệ số tỉ lệ k của y đối với x.

A. k = \frac{1}{2}

B. k = \frac{2}{3}

C. k = \frac{3}{2}

D. A, B, C đều sai

Câu 9: Cho hai đại lượng x và y tỉ lệ thuận với nhau và khi x = 16 thì y = 12. Hãy biểu diễn y theo x

A. y = \frac{3}{4}x

B. y = \frac{1}{4}x

C. y = \frac{2}{3}x

D. x = \frac{3}{4}y

Câu 10: Cho đại lượng y tỉ lệ thuận với đại lượng x theo hệ số k (k0) x=2, 5 thì y = -0, 5. Hãy tính x khi y = -4,78

A. x = -21,3

B. x = 23,9

C. x = -24,5

D. x = 25,4

Câu 11: Một hình chữ nhật có hai cjanh tỉ lệ với 4 và 7, chu vi là 220cm. Diện tích hình chữ nhật đó bằng:

A. 2500cm2

B. 2800cm2

C. 3000cm2

D. 3180cm2

Đáp án câu hỏi trắc nghiệm Đại số 7

1. C2. B3. A4. D5. C6. A
7. B8. C9. A10. B11. B

Trên đây, VnDoc đã giới thiệu tới thầy cô và các em học sinh tài liệu Trắc nghiệm Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận. Ngoài ra, mời các bạn tham khảo thêm các tài liệu môn Toán 7 khác như: Giải Câu tập Toán lớp 7, Giải Vở BT Toán 7, Đề thi học kì 1 lớp 7, Đề thi giữa kì 1 lớp 7, Đề thi học kì 2 lớp 7... cũng được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 7, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 7 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 7. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Đánh giá bài viết
1 1.860
Sắp xếp theo
    Trắc nghiệm Toán 7 Xem thêm