Trắc nghiệm Hai tam giác bằng nhau

Câu hỏi trắc nghiệm Hình học 7 chương 2 bài 2: Hai tam giác bằng nhau thuộc Bộ câu hỏi trắc nghiệm Toán 7 có đáp án do VnDoc sưu tầm và đăng tải. Đây là đề ôn luyện Toán 7 có đáp án cho các em học sinh ôn tập và củng cố kiến thức được học trong Bài 2 chương 2 Hình học lớp 7. Sau đây mời các bạn tham khảo chi tiết.

Chuyên mục Trắc nghiệm Toán 7 trên VnDoc.com bao gồm các đề trắc nghiệm của cả môn Đại số 7 và Hình học 7 theo từng đơn vị bài học, sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích giúp các em học sinh ôn tập và củng cố kiến thức được học hiệu quả, từ đó giúp các em học tốt môn Toán 7 hơn và đạt điểm cao trong các bài thi, bài kiểm tra định kì.

Câu hỏi trắc nghiệm Hình học 7 chương 2

Câu 1: Cho hai tam giác MNP và DEF có MN = DE; MP = DF, NP = EF, \hat{M} = \hat{D}, \hat{N} = \hat{E}; \hat{P} = \hat{F} Ta có:

A. ∆ MNP = ∆ DEF

B. ∆ MPN = ∆ EDF

C. ∆ NPM = ∆ DFE

D. Cả A, B, C đều đúng

Câu 2: Cho ∆ PQR = ∆ DEF trong đó PQ = 4cm, QR = 6cm, PR= 5cm. Chu vi tam giác DEF là:

A. 14cm

B. 15cm

C. 16cm

D. 17cm

Câu 3: Cho ∆ ABC = ∆ DEF có \hat{B} =70, \hat{C} = 50 EF = 3cm. Số đo của góc D và độ dài cạnh BC là:

A. \hat{D} = 500, BC = 3cm

B. \hat{D} = 600, BC = 3cm

C. \hat{D} = 700, BC = 3cm

D. \hat{D} = 800, BC = 3cm

Câu 4: Cho 2 tam giác ΔMNP và ΔHIK có MP = IK; NP = HK; IH = MN; \hat{N} = \hat{H}. Câu nào sau đây đúng:

A. ΔMNP = ΔHIK

B. ΔMNP = ΔIHK

C. ΔMNP = ΔKIH

D. A, B, C đều sai

Câu 5: Cho ΔIEF=ΔMNO. Hãy tìm cạnh tương ứng với cạnh EF, góc tương ứng với góc E:

A.MN và góc O

B.MO và góc M

C.NO và góc N

Câu 6: Cho hai tam giác bằng nhau: Tam giác ABC (không có hai góc nào bằng nhau, không có hai cạnh nào bằng nhau) và môt tam giác có ba đỉnh là T, S, R.Hãy viết kí hiệu về sự bằng nhau của hai tam giác đó biết rằng góc A bằng góc T và AC=TS.

A. ΔABC = ΔTRS

B. ΔABC = ΔRTS

C. ΔABC = ΔSTR

D. ΔABC = ΔTSR

Câu 7: Cho DΔABC = ΔMNP có AB = 7cm, AC = 10cm, NP = 12cm. Tính chu vi tam giác MNP:

A. 27cm

B. 29cm

C. 32cm

D. 37cm

Câu 8: Cho ΔHIK = ΔEFR. Biết góc H = 45, F = 60. Tính các góc còn lại của ΔHIK

Hai tam giác bằng nhau

Câu 9: Cho ΔABC = ΔMNP. Chọn đáp án sai

A. AB = MN

B. AC = NP

C. ∠A = ∠M

D. ∠P = ∠C

Câu 10: Cho ΔABC = ΔDEF. Biết ∠A = 33°, khi đó:

A. ∠D = 33°

B. ∠D = 42°

C. ∠E = 32°

D. ∠D = 66°

Câu 11: Cho hai tam giác ABC và DEF có: AB = EF, BC = FD, AC = ED; ∠A = ∠E, ∠B = ∠F, ∠D = ∠C. Khi đó

A. ΔABC = ΔDEF

B. ΔABC = ΔEFD

C. ΔABC = ΔFDE

D. ΔABC = ΔDFE

Câu 12: Cho ΔABC = ΔMNP. Biết AB = 5cm, MP = 7cm và chu vi của tam giác ABC bằng 22cm. Tính các cạnh còn lại của mỗi tam giác?

A. NP = BC = 9cm

B. NP = BC = 11cm

C. NP = BC = 10cm

D. NP = 9cm; BC = 10cm

Đáp án câu hỏi trắc nghiệm Hình học 7

1. A2. B3. B4. B5. C6. A7. B
8. D9. B10. A11. B12. C

Trên đây, VnDoc đã giới thiệu tới thầy cô và các em học sinh tài liệu Trắc nghiệm Hai tam giác bằng nhau. Ngoài ra, mời các bạn tham khảo thêm các tài liệu môn Toán 7 khác như: Giải bài tập Toán lớp 7, Giải Vở BT Toán 7, Đề thi học kì 1 lớp 7, Đề thi giữa kì 1 lớp 7, Đề thi học kì 2 lớp 7... cũng được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 2.475
Sắp xếp theo
    Trắc nghiệm Toán 7 Xem thêm