Trắc nghiệm Tiên đề Ơ-clit về đường thẳng song song

Trắc nghiệm Tiên đề Ơ-clit về đường thẳng song song là bài tập trắc nghiệm Hình học 7 chương 1 bài 5, giúp các em học sinh ôn tập và củng cố thêm kiến thức được học trong chương trình môn Toán lớp 7 học kì 1.

Chuyên mục Trắc nghiệm Toán 7 được giới thiệu trên VnDoc bao gồm các đề trắc nghiệm Đại số 7 và Hình học 7 theo từng đơn vị bài học, có đầy đủ đáp án, giúp các em học sinh làm quen với nhiều dạng câu hỏi trắc nghiệm khác nhau, đồng thời ôn tập và củng cố kiến thức được học hiệu quả.

Câu hỏi trắc nghiệm Hình học 7 chương 1 bài 5

Câu 1: Dạng phát biểu khác của “Tiên đề Ơ-CLít” là:

A.Qua một điểm ở ngoài một đường thẳng chỉ có một đường thẳng song song với đường thẳng đó

B.Qua một điểm ở ngoài một đường thẳng có vô số đường thẳng song song với đường thẳng đó

C.Qua một điểm ở ngoài một đường thẳng có ít nhất một đường thẳng song song với đường thẳng đó

D.Qua một điểm ở ngoài một đường thẳng có một đường thẳng song song với đường thẳng đó

Câu 2: Vẽ hai đường thẳng a,b sao cho a//b .Vẽ dường thẳng c cắt đường thẳng a tại A. Khi đó:

A.c b

B.c cắt b

C.c // b

D.c trùng với b

Câu 3: Dạng phát biểu khác của “Tiên đề Ơ-CLít” là:

A.Qua một điểm ở ngoài đường thẳng a,có nhiều nhất một đường thẳng song song với a

B.Nếu qua điểm M ở ngoài đường thẳng a, có Tiên đề Ơ-clit về đường thẳng song song với a thì chúng trùng nhau

C.Qua điểm M ở ngoài đường thẳng a, có không quá một đường thẳng song song với a

D.Cả ba câu A,B,C đều đúng

Câu 4: Cho hình vẽ, biết: ME // ND. Số đo góc bằng:

A. 500

B. 550

C. 600

D. 650

Câu 5:Chọn câu đúng:

A. Qua điểm A ngoài đường thẳng m, có vô số đường thẳng song song với m

B. Qua điểm A ngoài đường thẳng m, có duy nhất một đường thẳng song song với m

C. Qua điểm A nằm ngoài đường thẳng d, có hai đường thẳng phân biệt cùng song song với d

D. Nếu hai đường thẳng AB và AC cùng song song với đường thẳng d thì hai đường thẳng AB và AC song song với nhau.

Câu 6: Trong số các câu sau có bao nhiêu câu đúng:

(I) Hai góc đồng vị bằng nhau;

(II) Hai góc so le ngoài bằng nhau;

(III) Hai góc trong cùng phía bằng nhau;

(IV) Hai góc so le trong bằng nhau.

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 7:Cho hình vẽ dưới đây:

Tiên đề Ơ-clit về đường thẳng song song

Chọn câu sai:

A. a b

B.\widehat {A_{2} }=60

C. \widehat {B_{2} } =120

D.a//b

Câu 8:Cho hình vẽ dưới đây, biết c. Tính x, y

Tiên đề Ơ-clit về đường thẳng song song

A. x = 800 ; y = 800

B. x = 600 ; y = 800

C. x = 800 ; y = 600

D. x = 600 ; y = 600

Câu 9:Cho hình vẽ:

Tiên đề Ơ-clit về đường thẳng song song

Biết ∠CFE = 550, ∠E1 = 1250, khi đó:

A. ∠AEF = 1250

B. AB // CD

C. Cả A, B đều đúng

D. Cả A, B đều sai

Câu 10: Cho hình vẽ sau, biết x // y và ∠M1 = 550. Tính ∠N1

Tiên đề Ơ-clit về đường thẳng song song

A. 550

B. 350

C. 600

D. 1250

Đáp án câu hỏi trắc nghiệm Hình học 7

1. A2. B3. D4. C5. B
6. D7. A8. C9. C10. D

Trên đây, VnDoc đã giới thiệu tới thầy cô và các em học sinh tài liệu Trắc nghiệm Tiên đề Ơ-clit về đường thẳng song song. Ngoài ra, mời các bạn tham khảo thêm các tài liệu môn Toán 7 khác như: Giải Câu tập Toán lớp 7, Giải Vở BT Toán 7, Đề thi học kì 1 lớp 7, Đề thi giữa kì 1 lớp 7, Đề thi học kì 2 lớp 7... cũng được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 7, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 7 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 7. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Đánh giá bài viết
8 3.083
Sắp xếp theo

    Trắc nghiệm Toán 7

    Xem thêm