Trắc nghiệm Tính chất tia phân giác của một góc

VnDoc giới thiệu Câu hỏi trắc nghiệm Hình học 7 chương 3 bài 5: Tính chất tia phân giác của một góc. Đây là bộ câu hỏi trắc nghiệm Toán 7 có đáp án giúp các em học sinh củng cố kiến thức được học trong Bài 5 chương 3 Hình học lớp 7. Sau đây mời các bạn tham khảo chi tiết.

Để có thể tự học môn Toán lớp 7 sau mỗi bài học trên lớp, VnDoc giới thiệu Chuyên mục Trắc nghiệm Toán 7 bao gồm các đề trắc nghiệm Đại số 7 và Hình học 7 theo từng bài, giúp các em học sinh ôn tập và củng cố kiến thức được học hiệu quả, từ đó giúp các em học tốt môn Toán 7 hơn và đạt điểm cao trong các bài thi, bài kiểm tra định kì.

Câu hỏi trắc nghiệm Hình học 7 chương 3

Câu 1: Xét bài toán: "Cho góc nhọn xOy. Nêu cách dựng tia phân giác của góc xOy." Hãy sắp xếp một cách hợp lý các câu sau đây để có lời giải của bài toán trên.

A. Dựng hai cung tròn tâm A và B có cùng bán kính sao cho chúng cắt nhau tại một điểm M nằm trong góc xOy.

B. Dựng góc nhon xOy

C. Vẽ tia OM, đó là tia phân giác của góc xOy cần dựng

D. Dựng cung tròn tâm O bán kính

Sắp xếp nào sau đây đúng:

A. b, a, d, c

B. b, d, c, a

C. b, d, a, c

D. a, b, d, c

Câu 2: Xét bài toán: "Cho một điểm M nằm bên trong góc xOy sao cho khoảng cách từ M đến hai cạnh Ox, Oy bằng nhau. Chứng tỏ rằng OM là tia phân giác của góc xOy"

Hãy sắp xếp một cách hơp lý các câu sau để được lời giải của bài toán trên.

A. Do đó ΔOMA=ΔOMB

B. Gọi MA và MB theo thứ tự là khoảng cách từ M đến Ox và Oy

C. Xét hai tâm giác vuông OMA và OMB có:

OM là cạnh chung

MA=MB (gt)

D. Suy ra: \hat{MOA} = \hat{MOB} (hai góc tương ứng)

e. Vậy OM là tia phân giác của \hat{xOy}

Sắp xếp nào sau đây đúng:

A. b, c, a, d, e

B. b, a, d, c, e

C. b, c, d, a, e

D. c, b, a, d, e

Câu 3: Cho góc xOy khác góc bẹt, M là điểm tùy ý trên tia phân giác Ot của xOy. Gọi H và K theo thứ tự là hình chiếu cả M trên hai cạnh Ox và Oy.Câu nào sau đây đúng:

A. MO là tia phân giác của góc HMK

B. MO là đường trung trực của đoạn thẳng HK

C. A và B đều đúng

D. A đúng, B sai

Câu 4: Trên Ot là tia phân giác của góc xOy (khác góc bẹt) là hai điểm A và B. Gọi M và N theo thứ tự là hình chiếu của A và B trên cạnh Ox,P và Q theo thứ tự là hình chiếu của A và B trên cạnh Oy. So sánh MN và PQ.

A. MN > PQ

B. MN = PQ

C. MN < PQ

Câu 5: Cho góc xOy có số đo bằng 60. A là một điểm trên tia phân giác của góc xOy. Vẽ tia Am song song với Oy cắt Ox ở b, tia An song song với Ox cắt Oy ở C. Tam giác ABC là tam giác gì?

A. Tam giác cân

B. Tam giác vuông

C. Tam giác vuông cân

D. Tam giác đều

Câu 6: Điểm E nằm trên tia phân giác góc A của tam giác ABC ta có

A. E nằm trên tia phân giác góc B

B. E cách đều hai cạnh Ab, AC

C. E nằm trên tia phân giác góc C

D. EB = EC

Câu 7: Cho tam giác ABC có hai đường phân giác CD và BE cắt nhau tại I. Khi đó

A. AI là trung tuyến vẽ từ A

B. AI là đường cao kẻ từ A

C. AI là trung trực cạnh BC

D. AI là phân giác góc A

Câu 8: Hãy chọn câu đúng nhất

A. Ba tia phân giác của tam giác cùng đi qua một điểm, điểm đó gọi là trọng tâm của tam giác

B. Giao điểm ba đường phân giác của tam giác cách đều ba cạnh của tam giác

C. Trong một tam giác, đường trung tuyến xuất phát từ một đỉnh đồng thời là đường phân giác ứng với cạnh đáy

D. Giao điểm ba đường phân giác của tam giác là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác đó

Câu 9: Cho ΔABC có ∠A = 70°, các đường phân giác của BE và CD của ∠B và ∠C cắt nhau tại I. Tính ∠BIC?

A. 125°

B. 100°

C. 105°

D. 140°

Câu 10: Cho ΔABC, các tia phân giác góc B và A cắt nhau tại điểm O. Qua O kẻ đường thẳng song song BC cắt AB tại M, cắt AC tại N. Cho BM = 2cm, CN = 3cm. Tính MN?

A. 5cm

B. 6cm

C. 7cm

D. 8cm

Đáp án câu hỏi trắc nghiệm Hình học 7

1. C2. A3. C4. B5. D
6. B7. D8. B9. A10. A

Trên đây, VnDoc đã giới thiệu tới thầy cô và các em học sinh tài liệu Trắc nghiệm Tính chất tia phân giác của một góc. Ngoài ra, mời các bạn tham khảo thêm các tài liệu môn Toán 7 khác như: Giải bài tập Toán lớp 7, Giải Vở BT Toán 7, Đề thi học kì 1 lớp 7, Đề thi giữa kì 1 lớp 7, Đề thi học kì 2 lớp 7... cũng được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
3 1.110
Sắp xếp theo
    Trắc nghiệm Toán 7 Xem thêm