Trắc nghiệm Hai đường thẳng song song

Trắc nghiệm Hai đường thẳng song song là bài tập trắc nghiệm Hình học 7 chương 1 bài 4, giúp các em học sinh ôn tập và củng cố thêm kiến thức được học trong chương trình môn Toán lớp 7 học kì 1.

Chuyên mục Trắc nghiệm Toán 7 được giới thiệu trên VnDoc bao gồm các đề trắc nghiệm Đại số 7 và Hình học 7 theo từng đơn vị bài học, có đầy đủ đáp án, giúp các em học sinh làm quen với nhiều dạng câu hỏi trắc nghiệm khác nhau, đồng thời ôn tập và củng cố kiến thức được học hiệu quả.

Câu hỏi trắc nghiệm Hình học 7 chương 1 bài 4

Câu 1: Chọn câu trả lời đúng trong các câu sau:

A. Hai đường thẳng không có điểm chung thì song song với nhau

B. Hai đoạn thẳng có điểm chung thì song song với nhau

C. Hai đường thẳng phân biệt không cắt nhau thì song song với nhau

D. Hai đường thẳng song song là hai đường thẳng không trùng nhau

A. Nếu hai đường thẳng cắt đường thẳng tạo thành một cặp góc so le trong bằng nhau thì //

B. Nếu hai đường thẳng cắt đường thẳng tạo thành một cặp góc đồng vị bằng nhau thì //

C. Hai đường thẳng cắt đường thẳng và trong các góc tạo thành có một cặp góc so le ngoài bằng nhau thì //

D. Cả A, B, C đều đúng

A. Bù nhau

B. Bằng nhau

C. Phụ nhau

D. Kề nhau

Câu 4: Cho đường thẳng c cắt hai đường thẳng a, b và trong các góc tạo thành có một cặp góc so le trong bằng nhau thì:

A. a và b song song với nhau

B. Đường thẳng a cắt đường thẳng b

C. Đường thẳng a vuông góc với đường thẳng b

D. Đường thẳng a trùng với đường thẳng b

Câu 5: Chọn câu phát biểu đúng nhất

A. Hai đường thẳng không có điểm chung gọi là hai đường thẳng song song với nhau

B.Hai đường thẳng không song song là hai đường thẳng không có điểm chung

C.Hai đường thẳng song song là hai đường thẳng có điểm chung

D.Cả A, B,C đều đúng

Câu 6: Vẽ cặp góc so le trong xAB và yBA sao cho . Ta có :

A. Ax // By

B. Ax cắt By

C. Ax By

D. Cả A, B,C đều sai

Câu 7: Cho hình vẽ , biết H1 = K1 và E2  = K2 .Có các đường thẳng song song là

A. Hx //Ky

B. Ky // Ez

C. Hx // Ky và Ky // Ez và Hx // Ez

D. Cả ba câu A, B, C đều đúng

Câu 8:Cho d1 // d2 và d3 cắt d1 tại A, cắt d2 tại B.Câu nào sau đây đúng:

A. \widehat {A1} = \widehat {B1}; \widehat {A_{3} } = \widehat {B_{3} }

B. \widehat {A_{4} } = \widehat {B_{2} }; \widehat {A_{3} } = \widehat {B1}

C. \widehat {A_{3} } + \widehat {B_{2} } = \widehat {A_{4} } + \widehat {B1}

D. A, B, C đều đúng

Câu 9: Cho d1 // d2, d3 cắt d1 tại M, cắt d2 tại N, \widehat {M_{1} } = 500

Câu nào sau đây sai:

A. \widehat {N_{1} }= 50

B. \widehat {N_{2} } = 130

C. \widehat {M_{4} } + \widehat {N_{1} }= 100

D. \widehat {M_{3} } + \widehat {N_{2} } =180

Câu 10: Cho góc nhọn AOB và một điểm I trong góc AOB, kẻ góc MIN sao cho IM//OA và IN//OB. Kẻ tia đối của tia IM cắt OB tại P. Câu nào sau đây đúng:

A. \widehat {MIN} < \widehat {AOB}

B. \widehat {NIB} + \widehat {AOB} = 180

C.A, B đều đúng

D. A, B đều sai

Đáp án câu hỏi trắc nghiệm Hình học 7

1. A 2. D 3. B 4. A 5. A
6. B 7. D 8. D 9. C 10. B

Trên đây, VnDoc đã giới thiệu tới thầy cô và các em học sinh tài liệu Trắc nghiệm Hai đường thẳng song song. Ngoài ra, mời các bạn tham khảo thêm các tài liệu môn Toán 7 khác như: Giải Câu tập Toán lớp 7, Giải Vở BT Toán 7, Đề thi học kì 1 lớp 7, Đề thi giữa kì 1 lớp 7, Đề thi học kì 2 lớp 7... cũng được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 7, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 7 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 7. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Đánh giá bài viết
3 2.742
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Toán 7

Xem thêm