Trắc nghiệm Tam giác cân

VnDoc giới thiệu Câu hỏi trắc nghiệm Hình học 7 chương 2 bài 6: Tam giác cân. Đây là bộ câu hỏi trắc nghiệm Toán 7 có đáp án giúp các em học sinh ôn tập và củng cố lại các kiến thức được học trong Bài 6 chương 2 Hình học lớp 7 về Tam giác cân. Sau đây mời các bạn tham khảo chi tiết.

Chuyên mục Trắc nghiệm Toán 7 được giới thiệu trên VnDoc bao gồm các đề trắc nghiệm Đại số 7 và Hình học 7 theo từng bài, giúp các em học sinh ôn tập và củng cố kiến thức được học hiệu quả, từ đó giúp các em học tốt môn Toán 7 hơn và đạt điểm cao trong các bài thi, bài kiểm tra định kì.

Câu hỏi trắc nghiệm Hình học 7 chương 2

Câu 1: Chọn câu sai

A. Tam giác đều có ba góc bằng nhau va bằng 60°

B. Tam giác đều có ba cạnh bằng nhau.

C. Tam giác cân là tam giác đều.

D. Tam giác đều là tam giác cân.

Câu 2: Hai góc nhọn của tam giác vuông cân bằng

A. 30°

B. 45°

C. 60°

D. 90°

Câu 3: Cho tam giác ABC cân tại A. Chọn phát biểu sai:

Trắc nghiệm Hình học 7 có đáp án

Câu 4: Một tam giác cân có góc ở đỉnh là 64° thì số đo góc đáy bằng?

A. 54°

B. 58°

C. 72°

D. 90°

Câu 5: Một tam giác cân có góc ở đáy bằng 70° thì góc ở đỉnh bằng bao nhiêu?

A. 64°

B. 53°

C. 70°

D. 40°

Câu 6: Cho tam giác cân ABC cân tại A có \hat{A} =50. Tính số đo của \hat{B} và \hat{C}.

A.\hat{B} = \hat{C}=50

B.\hat{B} = \hat{C}=60

C.\hat{B} = \hat{C}=65

D.\hat{B} = \hat{C}=70

Câu 7: Cho tam giác MNP cân tại M có \hat{N}=70. Tính số đo của \hat{M}. Câu nào sau đây đúng:

A.40

B.48

C.52

D.60

Câu 8: CHo tam giác ABC cân tại A. lấy điểm M thuộc canh AB và N thuốc cjanh AC sao cho AM=AN. Gọi I là giao điểm của BN và CM. Câu nào sau đây sai:

A.BM=CN

B.BN=CM

C.ΔAMN là tam giác cân

D.A,B đúng, C sai

Câu 9: Với đề bài câu trên, tam giác BIC là tam giác gì?

A.Tam giác vuông

B.Tam giác cân

C.Tam giác vuông cân

D.A,B,C đều sai

Câu 10: Cho tam giác ABC, về phía ngoài ΔABC vẽ hai tam giác đều ABH và ACK. So sánh đoạn thẳng BK và CH

A.BK=CH

B.BK<CH

C.BK>CH

Đáp án câu hỏi trắc nghiệm Hình học 7

1. C2. B3. D4. B5. D
6. C7. A8. D9. B10. A

Trên đây, VnDoc đã giới thiệu tới thầy cô và các em học sinh tài liệu Trắc nghiệm Tam giác cân. Ngoài ra, mời các bạn tham khảo thêm các tài liệu môn Toán 7 khác như: Giải bài tập Toán lớp 7, Giải Vở BT Toán 7, Đề thi học kì 1 lớp 7, Đề thi giữa kì 1 lớp 7, Đề thi học kì 2 lớp 7... cũng được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 3.179
Sắp xếp theo
    Trắc nghiệm Toán 7 Xem thêm