Trắc nghiệm chương 1 Hình học 7: Đường thẳng vuông góc. Đường thẳng song song

Trắc nghiệm chương 1 Hình học 7: Đường thẳng vuông góc - Đường thẳng song song là bài tập trắc nghiệm Toán 7 trên VnDoc. Đây là tài liệu ôn tập hữu ích giúp các em học sinh ôn tập và củng cố thêm kiến thức trong chương 1 Đường thẳng vuông góc. Đường thẳng song song được học trong chương trình môn Toán lớp 7 học kì 1.

Chuyên mục Trắc nghiệm Toán 7 được giới thiệu trên VnDoc bao gồm các đề trắc nghiệm Đại số 7 và Hình học 7 theo từng đơn vị bài học, có đầy đủ đáp án, giúp các em học sinh ôn tập và củng cố kiến thức được học hiệu quả, từ đó giúp các em học tốt môn Toán 7 hơn.

Câu hỏi trắc nghiệm Hình học 7 chương 1

Câu 1: Chọn câu đúng. Hai tia phân giác của hai góc kề bù thì

A. Vuông góc với nhau

B. Song song với nhau

C. Đối nhau

D. Trùng nhau

Câu 2: Điền vào chỗ trống: “Nếu hai đường thẳng d, d' cắt đường thẳng xy tạo thành một cặp góc trong cùng phía … thì d // d'”

A. Bù nhau

B. Bằng nhau

C. Phụ nhau

D. Kề nhau

Câu 3: Cho ba đường thẳng phân biệt a, b và c biết a // b và a ⊥ c. Kết luận nào đúng:

A. b // c

B. b ⊥ c

C. a ⊥ b

D. Tất cả các đáp án đều sai

Câu 4: Trên đường thẳng AA′ lấy điểm O. Vẽ trên cùng nửa mặt phẳng bờ AA′ tia OB và tia OD sao cho \widehat {AOB} = \widehat {A'OD} = 450. Tính góc BOD.

A. 1350

B. 450

C. 1000

D. 900

Câu 5: Em hãy chọn phát biểu đúng trong các phát biểu sau: Một đường thẳng cắt hai đường thẳng phân biệt thì tạo thành

A. Hai góc so le trong bằng nhau

B. Hai góc đồng vị bằng nhau

C. Hai góc đối đỉnh bằng nhau

D. Hai góc so le ngoài bằng nhau

Câu 6: Cho hình vẽ dưới đây:

Trắc nghiệm Hình học 7 chương 1

Chọn câu đúng nhất.

A. \widehat {A} = 800

B. AB // CD

C. Cả A, B đều đúng

D. A đúng, B sai

Câu 7: Phát biểu định lý sau bằng lời:

Trắc nghiệm Hình học 7 chương 1

A. Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng phân biệt thì chúng song song với nhau.

B. Nếu hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với đường thẳng thứ ba thì chúng vuông góc với nhau.

C. Nếu hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau.

D. Nếu hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với đường thẳng thứ ba thì chúng cắt nhau.

Câu 8: Cho hình vẽ sau:

Trắc nghiệm Hình học 7 chương 1

Có bao nhiêu cặp góc đồng vị:

A. 4

B. 12

C. 8

D. 16

Câu 9: Chọn một cặp góc so le trong trong hình vẽ sau:

Trắc nghiệm Hình học 7 chương 1

A. \widehat {C_{3} } và \widehat {B_{1} }

B. \widehat {C_{1} } và \widehat {B_{1} }

C. \widehat {C_{4} } và \widehat {B_{4} }

D. \widehat {C_{2} } và \widehat {B_{1} }

Câu 10: Cho định lý: “Hai tia phân giác của hai góc kề bù tạo thành một góc vuông” (hình vẽ). Giả thiết, kết luận của định lý là:

Trắc nghiệm Hình học 7 chương 1

A. Giả thiết: Cho góc bẹt AOB và tia OD. OE là phân giác góc BOD; OF là phân giác góc AOD. Kết luận: OE⊥OF

B. Giả thiết: Cho góc bẹt AOB và tia OD. OE là phân giác góc BOF; OF là phân giác góc AOD. Kết luận: OE⊥OA

C. Giả thiết: Cho góc bẹt AOB và tia OD. OE là phân giác góc BOD; OF là phân giác góc AOE. Kết luận: OE⊥OF

D. Giả thiết: Cho góc bẹt AOB và tia OD. OE là phân giác góc BOD; OF là phân giác góc AOD. Kết luận: OB⊥OF

Câu 11: Phần giả thiết: c ∩ a = {A} ; c ∩ b = {B} \widehat {A_{1} } + \widehat {B_{2} } =1800, (tham khảo hình vẽ) là của định lý nào dưới đây?

Trắc nghiệm Hình học 7

A. Nếu hai đường thẳng cắt một đường thẳng thứ ba tạo thành hai góc ngoài cùng phía bù nhau thì hai đường thẳng đó song song.

B. Nếu hai đường thẳng cắt một đường thẳng thứ ba tạo thành hai góc so le trong bù nhau thì hai đường thẳng đó song song.

C. Nếu hai đường thẳng cắt một đường thẳng thứ ba tạo thành hai góc đồng vị bằng nhau thì hai đường thẳng đó song song.

D. Nếu hai đường thẳng cắt một đường thẳng thứ ba tạo thành hai góc trong cùng phía bù nhau thì hai đường thẳng đó song song.

Câu 12: Cho hình vẽ sau, chọn câu đúng nhất.

Trắc nghiệm Hình học 7

A. a cắt b

B. a// b ; a cắt c.

C. a// b // c.

D. b//c

Câu 13: Cho n(n > 1) đường thẳng phân biệt cắt nhau tại O. Hỏi có bao nhiêu cặp góc đối đỉnh được tạo thành?

A. n(n − 1)

B. n(n − 2)

C. n2

D. (n1)2

Câu 14: Cho hình vẽ sau.

Trắc nghiệm Hình học 7 chương 1

Tính số đo góc BAD.

A. 950

B. 1050

C. 1150

D. 450

Câu 15: Cho \widehat {xOy}  = 1200 vẽ Ox′⊥Ox; Oy′⊥ Oy sao cho tia Ox′; Oy′ nằm giữa hai tia Ox; Oy. Kẻ Om và On là tia phân giác của các góc \widehat {xOy'} và góc \widehat {x'Oy}. Khi đó

A. Om⊥On

B. Om⊥Ox′

C. On⊥Oy′

D. Ox⊥Oy

Đáp án câu hỏi trắc nghiệm Hình học 7

1. A2. A3. B4. D5. C6. C7. C8. D
9. A10. A11. D12.C13. A14. A15. A

Trên đây, VnDoc đã giới thiệu tới thầy cô và các em học sinh tài liệu Trắc nghiệm chương 1 Hình học 7: Đường thẳng vuông góc. Đường thẳng song song. Ngoài ra, mời các bạn tham khảo thêm các tài liệu môn Toán 7 khác như: Giải Câu tập Toán lớp 7, Giải Vở BT Toán 7, Đề thi học kì 1 lớp 7, Đề thi giữa kì 1 lớp 7, Đề thi học kì 2 lớp 7... cũng được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 7, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 7 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 7. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Đánh giá bài viết
2 6.421
Sắp xếp theo
    Trắc nghiệm Toán 7 Xem thêm