Trắc nghiệm Hàm số

Trắc nghiệm Hàm số là bài tập trắc nghiệm Đại số 7 chương 2 bài 5 có đáp án nằm trong chuyên mục Trắc nghiệm Toán 7 trên VnDoc. Đây là tài liệu ôn tập hữu ích giúp các em học sinh củng cố thêm kiến thức về Hàm số được học trong chương trình môn Toán lớp 7 học kì 1.

Chuyên mục Trắc nghiệm Toán 7 được giới thiệu trên VnDoc bao gồm các đề trắc nghiệm Đại số 7 và Hình học 7 theo từng đơn vị bài học, có đầy đủ đáp án, giúp các em học sinh ôn tập và củng cố kiến thức được học hiệu quả, từ đó giúp các em học tốt môn Toán 7 hơn.

Câu hỏi trắc nghiệm Đại số 7 chương 2 bài 5

Câu 1: Cho hàm số y = f(x) = x2 - \frac{1}{3} Câu nào sau đây sai:

A. f(1) = \frac{2}{3}

B. f(13) = 0

C. f(0) = \frac{−1}{3}

D. f(2) = \frac{11}{3}

Câu 2: Cho hàm số y = f(x) = \frac{1}{4}x + 2. Tìm x, biết f(x) = 6. Câu nào sau đây đúng:

A. x = -28

B. x = 30

C. x = -32

D. x = 36

Câu 3: Cho hàm số y = f(x) = x2 + 3. Tìm x, biết f(x) = 6.Câu nào sau đây đúng:

A. x = ±3

B. x = ±4

C. x = ±5

D. x = 4

Câu 4: Cho hàm số y = -\frac{1}{3}x. Tìm các giác trị của x sao cho y nhận giá trị dương.Câu nào sau đây đúng:

A. x = 0

B. x < 0

C. x >

D. A , B, C đều sai

Câu 5: Cho hàm số y = f (x) = 2x2 +3. Ta có :

A. f (0) = 5

B. f (1) = 7

C. f (-1) = 1

D. f(-2) = 11

Câu 6: Cho hàm số y \sqrt{x} 1 . Nếu y = 5 thì x bằng

A. 6

B. 36

C. 16

D. 25

Câu 7: Chọn bảng các giá trị mà đại lượng y là hàm số của đại lượng x

Bảng 1

x

-2

-1

-2

3

y

4

1

-4

9

Bảng 2

x

-1

1

2

3

y

7

7

7

7

Bảng 3

x

-2

-1

-2

5

y

-6

-3

6

15

Bảng 4

x

6

-3

6

10

y

-6

-10

5

3

A. Bảng 1

B. Bảng 2

C. Bảng 3

D. Bảng 4

Câu 8: Cho bảng giá trị :

x

-3

-2

-1

0

1

2

3

y = f(x)

9

6

3

0

3

6

9

Hàm số y = f (x) được cho bởi công thức :

A. y= 3x

B. y = - 3x

C. y = 3 |x|

D. y = -3.|x|

Câu 9: Cho bảng giá trị sau. Chọn câu đúng

x-12-31012
y2413

A. Đại lượng y là hàm số của đại lượng x

B. Đại lượng y là không hàm số của đại lượng x

C. Đại lượng y tỉ lệ thuận với đại lượng x

D. Đại lượng y tỉ lệ nghịch với đại lượng x

Câu 10: Cho các công thức y - 3 = x; -2y = x; y2 = x. Có bao nhiêu công thức chứng tỏ rằng y là hàm số của x

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

Câu 11: Một hàm số được cho bẳng công thức y=f(x)=x2. Tính f(-5) + f(5)

A. 0

B. 25

C. 50

D. 10

Câu 12: Cho hàm số y=f(x)=x2.Trong các giá trị sau,giá trị nào sai:

A. f(2)=4

B. f(0)=0

C. f(2)=4

D. f(3)=0

Đáp án câu hỏi trắc nghiệm Đại số 7

1. B2. C3. A4. B5. D6. B
7. B8. C9. A10. C11. C12.A

Trên đây, VnDoc đã giới thiệu tới thầy cô và các em học sinh tài liệu Trắc nghiệm Hàm số. Ngoài ra, mời các bạn tham khảo thêm các tài liệu môn Toán 7 khác như: Giải Câu tập Toán lớp 7, Giải Vở BT Toán 7, Đề thi học kì 1 lớp 7, Đề thi giữa kì 1 lớp 7, Đề thi học kì 2 lớp 7... cũng được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 7, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 7 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 7. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Đánh giá bài viết
1 1.433
Sắp xếp theo

    Trắc nghiệm Toán 7

    Xem thêm