Trắc nghiệm Đa thức một biến

Câu hỏi trắc nghiệm Đại số 7 chương 4 bài 7: Đa thức một biến nằm trong Bộ câu hỏi trắc nghiệm Toán 7 có đáp trên VnDoc.com. Đây là tài liệu ôn tập Toán 7 hữu ích giúp các em học sinh học tốt môn Toán lớp 7, chuẩn bị cho kì thi sắp tới đạt kết quả cao.

Việc ôn luyện sau mỗi bài học trên lớp là rất quan trọng đối với các em học sinh. Nhằm giúp các em có thể tự học Toán 7 tại nhà, cũng như làm quen với các dạng câu hỏi trắc nghiệm môn Toán, VnDoc giới thiệu Chuyên mục Trắc nghiệm Toán 7 bao gồm các đề trắc nghiệm Đại số 7 và Hình học 7 theo từng đơn vị bài học, giúp các em học sinh ôn tập và củng cố kiến thức được học hiệu quả, từ đó giúp các em học tốt môn Toán 7 hơn.

Câu hỏi trắc nghiệm Đại số 7 chương 4

Bài 1: Đa thức nào dưới đây là đa thức một biến?

A. x2 + y + 1

B. x3 - 2x2 + 3

C. xy + x2 - 3

D. xyz - yz + 3

Bài 2: Sắp xếp 6.x3 + 5x4 - 8x6 - 3x2 + 4 theo lũy thừa giảm dần của biến ta được

A. -8x6 + 5x4 + 6x3 - 3x2 + 4

B. -8x6 - 5x4 + 6x3 - 3x2 + 4

C. 8x6 + 5x4 + 6x3 - 3x2 + 4

D. 8x6 + 5x4 + 6x3 + 3x2 + 4

Bài 3: Đa thức 7x12 - 8x10 + x11 - x5 + 6x6 + x - 10 được sắp xếp theo lũy thừa tăng dần của biến ta được:

A. -10 + x + x5 + 6x6 - 8x10 + x11 + 7x12

B. 10 + x + x5 + 6x6 - 8x10 + x11 + 7x12

C. 10 + x - x5 + 6x6 - 8x10 + x11 + 7x12

D. -10 + x - x5 + 6x6 - 8x10 + x11 + 7x12

Bài 4: Với a, b, c là các hằng số , hệ số tự do của đa thức x2 + (a + b)x - 5a + 3b + 2 là:

A. 5a + 3b + 2

B. -5a + 3b + 2

C. 2

D. 3b + 2

Bài 5: Hệ số cao nhất của đa thức 5x6 + 6x5 + x4 - 3x2 + 7 là:

A. 6

B. 7

C. 4

D. 5

Bài 6: Cho đa thức A = x4 - 4x3 + x - 3x2 + 1. Tính giá trị của A tại x = -2

A. A = -35

B. A = 53

C. A = 33

D. A = 35

Câu 7: Đa thức nào sau đây được gọi là đa thức một biến

A. M = x2 + y2 + 1

B. N = 2x3 + x2 + x 3

C. P = x2 + y2 3t2

D. Q = x2 \frac{1}{3}t2 + 2

Câu 8: Cho đa thức p(x) = 3x7 +\frac{1}{2}x5 + 8x + 2. Câu nào sau đây là sai:

A. Bậc của p(x) là 7

B. Hệ số cao nhất của p(x) là 8

C. Hệ số tự do của p(x) là 2

D. Hệ số của các lũy thừa bậc 6, bậc 4, bậc 3, bậc 2 bằng 0

Câu 9: Viết một đa thức một biết có hai hạng tử mà hệ số cao nhất là 5, hệ số tự do là -1

A. x2 + 5

B. 5x2 x

C. 5x3 1

D. A, B, C đều sai

Câu 10: Cho đa thức p(x) = x216x+64.Tính giá trị của p(x) tại x=8

Câu nào sau đây đúng:

A. p(x)=0

B. p(x)=64

C. p(x)=128

D. Một kết quả khác A,B,C

Đáp án câu hỏi trắc nghiệm Đại số 7

1. B2. A3. D4. B5. D
6. D7. B8. B9. C10. A

Trên đây, VnDoc đã giới thiệu tới thầy cô và các em học sinh tài liệu Trắc nghiệm Đa thức một biến. Ngoài ra, mời các bạn tham khảo thêm các tài liệu môn Toán 7 khác như: Giải Câu tập Toán lớp 7, Giải Vở BT Toán 7, Đề thi học kì 1 lớp 7, Đề thi giữa kì 1 lớp 7, Đề thi học kì 2 lớp 7... cũng được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
3 1.178
Sắp xếp theo
    Trắc nghiệm Toán 7 Xem thêm