Trắc nghiệm Hai góc đối đỉnh

Trắc nghiệm Hai góc đối đỉnh là bài tập trắc nghiệm Hình học 7 chương 1 bài 1 trên VnDoc. Đây là tài liệu ôn tập hữu ích giúp các em học sinh ôn tập và củng cố thêm kiến thức môn Hình học lớp 7 trong chương trình môn Toán lớp 7 học kì 1.

Chuyên mục Trắc nghiệm Toán 7 được giới thiệu trên VnDoc bao gồm các đề trắc nghiệm Đại số 7 và Hình học 7 theo từng đơn vị bài học, có đầy đủ đáp án, giúp các em học sinh ôn tập và củng cố kiến thức được học hiệu quả, từ đó giúp các em học tốt môn Toán 7 hơn.

Câu hỏi trắc nghiệm Hình học 7 chương 1

Câu 1: Góc xOy đối đỉnh với góc x'Oy' khi:

A. Tia Ox’ là tia đối của tia Ox và tia Oy là tia đối của tia Oy’

B. Tia Ox’ là tia đối của tia Ox và yOy' = 1800

C. Tia Ox’ là tia đối của tia Oy và tia Oy’ là tia đối của tia Ox

D. Cả A, B, C đều đúng

Câu 2: Chọn câu trả lời sai: Hai đường thẳng aa’; bb’ cắt nhau tại O và góc \widehat {aOb} = 600. Ta có:

A. \widehat {a'Ob'} = 600

B. \widehat {aOb'} = 1200

C. \widehat {a'Ob'} = 1200

D. \widehat {a'Ob} = 2\widehat {aOb}

Câu 3: Chọn câu phát biểu đúng

A. Hai đường thẳng cắt nhau tạo thành hai cặp góc đối đỉnh

B. Ba đường thẳng cắt nhau tạo thành ba cặp góc đối đỉnh

C. Bốn đường thẳng cắt nhau tạo thành bốn cặp góc đối đỉnh

D. Cả A, B, C đều đúng

Câu 4: Hai tia phân giác của hai góc đối dỉnh là:

A. Hai tia trùng nhau

B. Hai tia vuông góc

C. Hai tia đối nhau

D. Hai tia song song

Câu 5: Hai đường thẳng zz' và tt' cắt nhau tại A. Góc đối đỉnh với ∠zAt là:

A. \widehat {z′At′}

B. \widehat {z′At}

C. \widehat {zAt'}

D. \widehat {zAt}

A. \widehat {x′Oy} = 1350

B. \widehat {x′Oy′} = 450

C. \widehat {xOy′} = 1350

D. \widehat {x′Oy′} = 1350

A. 300

B. 1200

C. 900

D. 600

A. \widehat {zOt} = \widehat {z′Ot′}= 720

B. \widehat {zOt} = \widehat {z′Ot′} = 300

C. \widehat {zOt} = \widehat {z′Ot′} = 360

D. \widehat {zOt} = 720; \widehat {z′Ot′} = 360

A. 1240

B. 1420

C. 650

D. 560

Câu 10: Câu nào sau đây sai:

A. Hai góc có mỗi cạnh của góc này là tia đối của mỗi cạnh của góc kia được gọi là hai góc đối đỉnh

B. Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau

C. Hai góc bằng nhau thì đối đỉnh

D. Nếu số đo góc A bằng số đo của góc B và góc C đối đỉnh với B thì góc A và góc C bằng nhau.

Đáp án câu hỏi trắc nghiệm Hình học 7

1. D2. C3. A4. C5. B
6. D7. D8. C9.D10. C

Trên đây, VnDoc đã giới thiệu tới thầy cô và các em học sinh tài liệu Trắc nghiệm Hai góc đối đỉnh. Ngoài ra, mời các bạn tham khảo thêm các tài liệu môn Toán 7 khác như: Giải Câu tập Toán lớp 7, Giải Vở BT Toán 7, Đề thi học kì 1 lớp 7, Đề thi giữa kì 1 lớp 7, Đề thi học kì 2 lớp 7... cũng được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 7, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 7 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 7. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Đánh giá bài viết
5 2.185
Sắp xếp theo

    Trắc nghiệm Toán 7

    Xem thêm