Trắc nghiệm: Nghiệm của đa thức một biến

Câu hỏi trắc nghiệm Đại số 7 chương 4 Bài 9: Nghiệm của đa thức một biến nằm trong Bộ câu hỏi trắc nghiệm Toán 7 có đáp trên VnDoc.com. Đây là tài liệu ôn tập Toán 7 hữu ích giúp các em học sinh học tốt môn Toán lớp 7, đồng thời có sự chuẩn bị tốt cho các bài thi, bài kiểm tra định kì.

Trong những năm gần đây, các bài thi, bài kiểm tra môn Toán thường có những câu hỏi trắc nghiệm, vì vậy việc làm quen với các câu hỏi trắc nghiệm cũng rất cần thiết với các em học sinh. Hiểu được điều đó, VnDoc giới thiệu Chuyên mục Trắc nghiệm Toán 7 bao gồm các đề trắc nghiệm Đại số 7 và Hình học 7 theo từng đơn vị bài học, giúp các em học sinh ôn tập và củng cố kiến thức được học hiệu quả, từ đó giúp các em học tốt môn Toán 7 hơn.

Câu hỏi trắc nghiệm Đại số 7 chương 4

Bài 1: Cho đa thức f(x) = 2x2 + 12x + 10. Trong các số sau, số nào là nghiệm của đa thức đã cho:

A. -9

B. 1

C. -1

D. -4

Bài 2: Cho các giá trị của x là 0; -1; 1; 2; -2. Giá trị nào của x là nghiệm của đa thức P(x) = x2 + x - 2

A. x = 1; x = -2

B. x = 0; x = -1; x = -2

C. x = 1; x = 2

D. x = 1; x = -2; x = 2

Bài 3: Tập nghiệm của đa thức f(x) = (x + 14)(x - 4) là:

A. {4; 14}

B. {-4; 14}

C. {-4; -14}

D. {4; -14}

Bài 4: Cho đa thức sau f(x) = x2 + 5x - 6. Các nghiệm của đa thức đã cho là:

A. 2 và 3

B. 1 và - 6

C. -3 và -6

D. -3 và 8

Bài 5: Tổng các nghiệm của đa thức x2 - 16 là:

A. -16

B. 8

C. 4

D. 0

Bài 6: Số nghiệm của đa thức x3 + 27 là:

A. 1

B. 2

C. 0

D. 3

Câu 7: Số nào sau đây là nghiệm của đa thức M(x)=x218x+81

A. 6

B. 7

C. 8

D. 9

Câu 8: Hai số nào trong bốn số -1; -3; 1; 3 là nghiệm của đa thức P(x)=x22x3

A. -1 và 1

B. -3 và 3

C. -1 và 3

D. 1 và -3

Câu 9: Cho đa thức G(x)=x2 + 4x + 5. Khẳng định nào sau đây là đúng:

A. G(x) không có nghiệm

B. G(x) có một nghiệm

C. G(x) có hai nghiệm

D. A, B, C đều sai

Câu 10: Tìm nghiệm của đa thức E(x)=(x24)(x3+27). Câu nào sau đây đúng:

A. 2 và 3

B. -2; 2 và 3

C. -2; -3; 2 và 3

D. 0; 2; -3

Đáp án câu hỏi trắc nghiệm Đại số 7

1. C 2. A 3. D 4. B 5. D
6. A 7. D 8. C 9. A 10. B

Trên đây, VnDoc đã giới thiệu tới thầy cô và các em học sinh tài liệu Trắc nghiệm Nghiệm của đa thức một biến. Ngoài ra, mời các bạn tham khảo thêm các tài liệu môn Toán 7 khác như: Giải Câu tập Toán lớp 7, Giải Vở BT Toán 7, Đề thi học kì 1 lớp 7, Đề thi giữa kì 1 lớp 7, Đề thi học kì 2 lớp 7... cũng được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
2 507
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Trắc nghiệm Toán 7 Xem thêm