Trắc nghiệm Tập hợp Q các số hữu tỉ

Trắc nghiệm Tập hợp Q các số hữu tỉ là bài tập trắc nghiệm Đại số 7 có đáp án nằm trong chuyên mục Trắc nghiệm Toán 7 trên VnDoc. Đây là tài liệu hữu ích giúp các em học sinh ôn tập Toán 7, chuẩn bị cho kì thi sắp tới đạt kết quả cao.

Đối với các em học sinh, việc ôn luyện sau mỗi bài học trên lớp là rất quan trọng. Nhằm giúp các em củng cố thêm kiến thức môn Toán 7 tại nhà, VnDoc giới thiệu Chuyên mục Trắc nghiệm Toán 7 bao gồm các đề trắc nghiệm Đại số 7 và Hình học 7 theo từng đơn vị bài học, giúp các em học sinh ôn tập và củng cố kiến thức được học hiệu quả, từ đó giúp các em học tốt môn Toán 7 hơn.

Câu hỏi trắc nghiệm Đại số 7 chương 1

Câu 1: Cho a, b Z, b 0, x = \frac{a}{b}; a, b cùng dấu thì:

A. x = 0

B. X > 0

C. x < 0

D. Cả B, C đều sai

Câu 2: Số hữu tỉ nào sau đây không nằm giữa 1/3 và 2/3

A.2/

B. 4/9

C. 4/9

D. 2/9

Câu 3: Chọn câu sai: Các số nguyên x, y mà x/2 = 3/y là:

A. x = 1; y = 6

B. x = 2; y = -3

C. x = -6; y = -1

D. x = 2; y = 3

Câu 4: Trong các phân số sau, phân số nào biểu diễn số hữu tỉ \frac{2}{-5}

A.\frac{−4}{15}

B.\frac{−4}{10}

C.\frac{12}{-25}

D. Một đáp số khác

Câu 5: Cho hai số hữu tỉ x=\frac{37}{38} và y=\frac{391}{389}. Câu nào trong câu trả lời sau đúng:

A. x < y

B. x = y

C. x > y

Câu 6: Câu nào trong các câu sau đúng:

A. \frac{315}{316} > \frac{203}{202}

B.\frac{−17}{234} < \frac{−13}{-19}

C. \frac{22}{29} > \frac{24}{27}

Câu 7: Tập hợp số hữu tỉ được kí hiệu là?

A. N

B. N*

C. Q

D. R

Câu 8: Chọn câu đúng?

A. \frac{3}{2} ∈ Q

B. \frac{2}{3}∈ z

C. \frac{-9}{2} ∉ Q

D. -6 ∈ N

Câu 9: Số nào dưới đây là số hữu tỉ dương?

A. \frac{-2}{-3}

B. \frac{-2}{15}

C. \frac{-5}{15}

D. \frac{2}{-15}

Câu 10: Số hữu tỉ là số được viết dưới dạng phân số a/b với:

A. a = 0 ; b ≠ 0

B. a, b ∈ Z, b ≠ 0

C. a, b ∈ N

D. a ∈ N, b ≠ 0

Đáp án câu hỏi trắc nghiệm Đại số 7

1. B2. C3. B4. B5. A
6. B7. C8. A9. A10. B

Trên đây, VnDoc đã giới thiệu tới thầy cô và các em học sinh tài liệu Trắc nghiệm Tập hợp Q các số hữu tỉ. Ngoài ra, mời các bạn tham khảo thêm các tài liệu môn Toán 7 khác như: Giải Câu tập Toán lớp 7, Giải Vở BT Toán 7, Đề thi học kì 1 lớp 7, Đề thi giữa kì 1 lớp 7, Đề thi học kì 2 lớp 7... cũng được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 7, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 7 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 7. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Đánh giá bài viết
10 2.863
Sắp xếp theo
    Trắc nghiệm Toán 7 Xem thêm