Trắc nghiệm Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác

Câu hỏi trắc nghiệm Hình học 7 chương 3 bài 4: Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác bao gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án, giúp các em học sinh ôn tập và củng cố kiến thức được học trong Bài 4 chương 3 Hình học lớp 7. Sau đây mời các bạn tham khảo làm bài.

Chuyên mục Trắc nghiệm Toán 7 được giới thiệu trên VnDoc.com bao gồm các đề trắc nghiệm Đại số 7 và Hình học 7 theo từng đơn vị bài học, giúp các em học sinh ôn tập và củng cố kiến thức được học, từ đó giúp các em học tốt môn Toán 7 hơn và đạt điểm cao trong các bài thi, bài kiểm tra định kì.

Câu hỏi trắc nghiệm Hình học 7

Câu 1: Cho G là trong tậm tam giác MNP với đường trung tuyến MI. Câu nào sau đây đúng:

Trắc nghiệm Hình 7 có đáp án

Câu 2: Cho ΔABC có hai đường trung tuyến AM và BN cắt nhau tại O. Gọi E và F theo thứ tự là trung điểm của OA và OB. Câu nào sáu đây sai:

A. EF = MN

B.EF // MN

C. A,B đều đúng

D. A đúng B sai

Câu 3: Cho ΔABC vuông tại A, đường trung tuến AM. Trên tia đối của tia MA lấy điểm D sao cho MD=MA.

A.BD//AC

B.CD//AB

C. AD=BC

D. A,B,C đều đúng

Câu 4: Cho tam giác ABC có hai đường trung tuyến BM và CN. Nếu BM=CN thì ΔABC là tam giác gì?

A.Tam giác cân

B.Tam giác vuông

C. Tam giác đều

D. Tam giác vuông cân

Câu 5: Chọn câu sai:

A. Trong một tam giác có ba đường trung tuyến

B. Các đường trung tuyến của tam giác cắt tại một điểm

C. Giao của ba đường trung tuyến của một tam giác gọi là trọng tâm của tam giác đó

D. Một tam giác có hai trọng tâm

Câu 6: Điền số thích hợp vào chỗ trống: “Trọng tâm của một tam giác cách mỗi đỉnh một khoảng bằng … độ dài đường trung tuyến đi qua đỉnh ấy”

A. 2/3

B. 3/2

C. 3

D. 2

Câu 7: Tam giác ABC có trung tuyến AM = 9cm và trọng tâm G. Độ dài đoạn AG là:

A. 4,5cm

B. 3cm

C. 6cm

D. 4cm

Câu 8: Cho tam giác ABC vuông ở A có AM là trung tuyến. Vẽ đường cao MH của tam giác AMC và đường cao MK của tam giác AMB. Phát biểu nào sau đây là sai

A.MA=MB=MC

B.MH là trung trực của AC

C. MK là trung trực của AB

D. Am HK

Câu 9: Cho tam giác ABC có hai trung tuyến BM và CN cắt nhau tại G.

A.GM=GN

B.GM=\frac{1}{3}GB

C. GN=\frac{1}{2}GC

D. GB=GC

Câu 10: Cho tam giác ABC cân. Biết AB=AC=10cm, BC=12cm. M là trung điểm BC. Độ dài trung tuyến AM là:

A. 22cm

B. 2cm

C. 8cm

D. 6cm

Đáp án câu hỏi trắc nghiệm Hình học 7

1. B2. C3. D4. A5. D
6. A7. C8. D9. C10. C

Trên đây, VnDoc đã giới thiệu tới thầy cô và các em học sinh tài liệu Trắc nghiệm Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác. Ngoài ra, mời các bạn tham khảo thêm các tài liệu môn Toán 7 khác như: Giải bài tập Toán lớp 7, Giải Vở BT Toán 7, Đề thi học kì 1 lớp 7, Đề thi giữa kì 1 lớp 7, Đề thi học kì 2 lớp 7... cũng được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
6 1.968
Sắp xếp theo
    Trắc nghiệm Toán 7 Xem thêm