Trắc nghiệm Giá trị của một biểu thức đại số

Mời các em học sinh tham khảo Câu hỏi trắc nghiệm Đại số 7 chương 4 bài 2: Giá trị của một biểu thức đại số. Đây là bộ câu hỏi trắc nghiệm Toán 7 có đáp án giúp các em học sinh ôn tập lại các kiến thức được học hiệu quả.

Để giúp các em học sinh làm quen với nhiều dạng câu hỏi trắc nghiệm Toán 7, VnDoc giới thiệu Chuyên mục Trắc nghiệm Toán 7 bao gồm các đề trắc nghiệm Đại số 7 và Hình học 7 theo từng bài, giúp các em học sinh ôn tập và củng cố kiến thức được học hiệu quả, từ đó giúp các em học tốt môn Toán 7 hơn và đạt điểm cao trong các bài thi, bài kiểm tra định kì.

Câu hỏi trắc nghiệm Đại số 7 chương 4

Câu 1: Giá trị của biểu thức x3 + 2x2 - 3 tại x = 2 là

A. 13

B. 10

C. 19

D. 9

Câu 2: Cho biểu thức đại số A = x2 - 3x + 8. Giá trị của A tại x = -2 là:

A. 13

B. 18

C. 19

D. 9

Câu 3: Cho biểu thức đại số B = x3 + 6x - 35. Giá trị của B tại x = 3, y = -4 là:

A. 16

B. 86

C. -32

D. -28

Câu 4: Cho A = 4x2y - 5 và B = 3x2y + 6 x2y2 + 3xy2. So sánh A và B khi x = -1, y = 3

A. A > B

B. A = B

C. A < B

D. A ≥ B

Câu 5: Tính giá trị biểu thức B = 5x2 -2x - 18 tại |x| = 4

A. B = 54

B. B = 70

C. B = 54 hoặc B = 70

D. B = 45 hoặc B = 70

Câu 6: Giá trị của biểu thức 2x2 - 5x + 1 tại x =

A. -1

B. 3

C. 4

D.1/2

Câu 7: Giá trị của biểu thức 2( x - y ) + y2 Tại x = 2, y = -1 là :

A. 10

B. 7

C. 6

D. 5

Câu 8: Biểu thức (x + 7)2 + 5 đạt giá trị nhỏ nhất khi :

A. x = 7

B. x = -7

C. x = 5

D. x = -5

Câu 9: Giá trị của biểu thức bằng 0,7 tại x bằng :

A. 1,3

B. 1,32

C. 1,35

D. 1,6

Câu 10: Cho biểu thức 4x3+3

A.Bốn nhân với x bình phương cộng với 3

B.Bốn nhân với bình phương x lấy kết quả cộng với ba

C.Bốn x bình phương cộng ba

D.A, B, C đều sai

Đáp án câu hỏi trắc nghiệm Đại số 7

1. A2. B3. C4. C5. C
6. A7. B8. B9. D10. B

Trên đây, VnDoc đã giới thiệu tới thầy cô và các em học sinh tài liệu Trắc nghiệm Giá trị của một biểu thức đại số. Ngoài ra, mời các bạn tham khảo thêm các tài liệu môn Toán 7 khác như: Giải Câu tập Toán lớp 7, Giải Vở BT Toán 7, Đề thi học kì 1 lớp 7, Đề thi giữa kì 1 lớp 7, Đề thi học kì 2 lớp 7... cũng được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
6 1.441
Sắp xếp theo
    Trắc nghiệm Toán 7 Xem thêm