Trắc nghiệm Hai đường thẳng vuông góc

Trắc nghiệm Hai đường thẳng vuông góc là bài tập trắc nghiệm Hình học 7 chương 1 bài 2 trên VnDoc. Đây là tài liệu ôn tập hữu ích giúp các em học sinh ôn tập và củng cố thêm kiến thức môn Hình học lớp 7 trong chương trình môn Toán lớp 7 học kì 1.

Chuyên mục Trắc nghiệm Toán 7 được giới thiệu trên VnDoc bao gồm các đề trắc nghiệm môn Đại số 7 và Hình học 7 theo từng đơn vị bài học, có đầy đủ đáp án, giúp các em học sinh ôn tập và củng cố kiến thức được học hiệu quả, từ đó giúp các em học tốt môn Toán 7 hơn.

Câu hỏi trắc nghiệm Hình học 7 chương 1 bài 2

Câu 1: Chọn hai đường thẳng aa' và bb' vuông góc với nhau tại O. Hãy chỉ ra câu sai trong các câu sau:

A. ∠b'Oa' = 900

B. ∠aOb = 900

C. aa' và bb' không thể cắt nhau

D. aa' là đường phân giác của góc bẹt bOb'

Câu 2: Hai đường thẳng xx’và yy’ cắt nhau tại O. Chúng được gọi là hai đường thẳng vuông góc khi:

A. \widehat {xOy} = 90

B. \widehat {xOy} >80

C. \widehat {xOy} <180

D. Cả A, B, C đều đúng

A. Đường thẳng đi qua trung điểm của đoạn thẳng đó

B. Đường thẳng vuông góc với đoạn thẳng đó

C. Đường thẳng cắt đoạn thẳng đó

D. Đưởng thẳng vuông góc với đoạn thẳng tại trung điểm của đoạn thẳng đó

A.\widehat {COD} = 500

B.\widehat {COD} = 900

C.\widehat {COD} = 1200

D.\widehat {COD} = 600

Câu 5: Chọn câu phát biểu đúng

A. Hai đường thẳng cắt nhau thì vuông góc

B. Hai đường thẳng vuông góc thì cắt nhau

C.Hai đường thẳng vuông góc chỉ tạo thành một góc vuông

D. Hai dường thẳng vuông góc tạo thành hai góc vuông

Câu 6: Nếu đường thẳng xy là đường trung trực của đoạn thẳng AB thì :

A .xy AB tại I và I là trung điểm của đoạn thẳng AB

B. xy AB

C. xy đi qua trung điểm của đoạn thẳng AB

D. Cả A, B, C đều đúng

A. Hai đường thẳng cắt nhau thì vuông góc

B. Hai đường thẳng vuông góc thì cắt nhau

C. Hai đường thẳng vuông góc thì trùng nhau

D. Cả ba đáp án A, B, C đều sai

Câu 8: Đường thẳng AB cắt đoạn thẳng CD tại M. Đường thẳng AB là đường trung trực của đoạn thẳng CD khi

A. AB CD

B. AB CD và MC = MD

C. AB CD; M ≠ A; M ≠ B

D. AB CD và MC +MD = CD

A.OAOC

B.OBOC

C.\widehat {AOC} = 800

D.\widehat {AOC} = 750

Câu 10: Cho đoạn thẳng AB dài 25cm.Gọi O là trung điểm và d là đường trung trực của đoạn thẳng AB. Trên đường thẳng d đặt hai đoạn OC=OD=10cm. Câu nào sau đây sai:

A. OA = OB = 12,5cm

B. Độ dài đoạn thẳng CD lớn hơn độ dài đoạn thẳng AB

C. Đường thẳng AB là đường trung trực của đoạn thẳng CD

Đáp án câu hỏi trắc nghiệm Hình học 7

1. C2. A3. D4. D5. B
6. D7. B8. B9.A10. B

Trên đây, VnDoc đã giới thiệu tới thầy cô và các em học sinh tài liệu Trắc nghiệm Hai đường thẳng vuông góc. Ngoài ra, mời các bạn tham khảo thêm các tài liệu môn Toán 7 khác như: Giải Câu tập Toán lớp 7, Giải Vở BT Toán 7, Đề thi học kì 1 lớp 7, Đề thi giữa kì 1 lớp 7, Đề thi học kì 2 lớp 7... cũng được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 7, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 7 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 7. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Đánh giá bài viết
5 1.574
Sắp xếp theo
    Trắc nghiệm Toán 7 Xem thêm