Trắc nghiệm Mặt phẳng tọa độ

Trắc nghiệm Mặt phẳng tọa độ là bài tập trắc nghiệm Đại số 7 chương 2 bài 6 có đáp án nằm trong chuyên mục Trắc nghiệm Toán 7 trên VnDoc. Đây là tài liệu ôn tập hữu ích giúp các em học sinh củng cố thêm kiến thức về Mặt phẳng tọa độ được học trong chương trình môn Toán lớp 7 học kì 1.

Chuyên mục Trắc nghiệm Toán 7 được giới thiệu trên VnDoc bao gồm các đề trắc nghiệm Đại số 7 và Hình học 7 theo từng đơn vị bài học, có đầy đủ đáp án, giúp các em học sinh ôn tập và củng cố kiến thức được học hiệu quả, từ đó giúp các em học tốt môn Toán 7 hơn.

Câu hỏi trắc nghiệm Đại số 7 chương 2 bài 6

Câu 1: Câu nào sau đây đúng:

A. Gốc tọa độ có tọa độ là (0; 0)

B. Điểm nằm trên trục hoành có tung độ bằng 0

C. Điểm nằm trên trục tung có hoành độ bằng 0

D. A, B, C đều đúng

Câu 2: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy,lấy hai điểm A(0; 5) và B(4; 0).Vẽ hình chữ nhật OACB. Tìm tọa độ điểm C.

A. C(5; 4)

B. C(4; 5)

C. C(0; 9)

D. A đúng, B và C sai

Câu 3: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy lấy hai điểm M(3; 4) và N(3; -4).Tính diện tích ΔMON. Biết đơn vị đo trên hai trục là 1cm. Câu nào sau đây đúng:

A. SMON = 12cm2

B.SMON = 24cm2

C. SMON = 36cm2

D. A, B, C đều sai

Câu 4: Trên mặt phẳng tọa độ, các điểm có hoành độ bẳng 0 là

A. Nằm trên trục hoành

B. Nằm trên trục tung

C. Điểm A(0; 3)

D. Gốc tọa độ

Câu 5: Trong các điểm M(3; -3); N(4; 2); P(-3; -3); Q(-2; 1); H(-1; 3) có bao nhiêu điểm thuộc góc phần tư thứ hai?

A. 0

B. 1

C. 4

D. 2

Câu 6:Một điểm bất kì trên trục hoành có tung độ bằng :

A. Hoành độ

B. 0

C. 1

D. -1

Câu 7:Hai điểm đối xứng qua trục hoành thì

A. Có hoành độ bằng nhau

B. Có tung độ đối nhau

C. Cả A, B đều sai

D. Cả A, B đều đúng

Câu 8:Hai điểm đối xứng qua trục tung thì :

A. Có tung độ bằng nhau

B. Có hoành độ bằng nhau

C. Có tung độ đối nhau

D. Cả A, B, C đều sai

Câu 9:Trong mặt phẳng tọa độ, cho các điểm A(0; 1),B(3; -2),C(3; 0),D(2; -4). Điểm nào nằm trên trục tung y'y

A. B

B. A

C. D

D. C

Câu 10: Cho các điểm M(2; 3); N(-2'3), P(2; -3), Q(-2; -3).Cặp điểm nào tao thành đoạn thẳng song song với trục hoành x'x?

A. M và N, P và Q

B. M và P

C. P và Q

D. N và P, M và Q

Đáp án câu hỏi trắc nghiệm Đại số 7

1. D2. B3. A4. B5. D
6. B7. D8. A9. B10. A

Trên đây, VnDoc đã giới thiệu tới thầy cô và các em học sinh tài liệu Trắc nghiệm Mặt phẳng tọa độ. Ngoài ra, mời các bạn tham khảo thêm các tài liệu môn Toán 7 khác như: Giải Câu tập Toán lớp 7, Giải Vở BT Toán 7, Đề thi học kì 1 lớp 7, Đề thi giữa kì 1 lớp 7, Đề thi học kì 2 lớp 7... cũng được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 7, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 7 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 7. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Đánh giá bài viết
3 1.187
Sắp xếp theo

    Trắc nghiệm Toán 7

    Xem thêm