Trắc nghiệm Cộng, trừ đa thức một biến

Câu hỏi trắc nghiệm Đại số 7 chương 4 Bài 8: Cộng, trừ đa thức một biến nằm trong Bộ câu hỏi trắc nghiệm Toán 7 có đáp trên VnDoc.com. Đây là tài liệu ôn tập Toán 7 hữu ích giúp các em học sinh học tốt môn Toán lớp 7, đồng thời có sự chuẩn bị tốt cho các bài thi, bài kiểm tra định kì.

Việc ôn luyện sau mỗi bài học trên lớp là rất quan trọng đối với các em học sinh. Nhằm giúp các em có thể tự học Toán 7 tại nhà, cũng như làm quen với các dạng câu hỏi trắc nghiệm môn Toán, VnDoc giới thiệu Chuyên mục Trắc nghiệm Toán 7 bao gồm các đề trắc nghiệm Đại số 7 và Hình học 7 theo từng đơn vị bài học, giúp các em học sinh ôn tập và củng cố kiến thức được học hiệu quả, từ đó giúp các em học tốt môn Toán 7 hơn.

Câu hỏi trắc nghiệm Đại số 7 chương 4

Câu 1: Tìm hai đa thức P(x) và Q(x) sao cho P(x) + Q(x) = x2 + 1

A. P(x) = x2; Q(x) = x + 1

B. P(x) = x2 + x; Q(x) = x + 1

C. P(x) = x2; Q(x) = -x + 1

D. P(x) = x2 - x; Q(x) = x + 1

Câu 2: Cho f(x) = x5 - 3x4 + x2 - 5 và g(x) = 2x4 + 7x3 - x2 + 6. Tìm hiệu f(x) - g(x) rồi sắp xếp kết quả theo lũy thừa tăng dần của biến ta được:

A. 11 + 2x2 + 7x3 - 5x4 + x5

B. -11 + 2x2 - 7x3 - 5x4 + x5

C. x5 - 5x4 - 7x3 + 2x2 - 11

D. x5 - 5x4 - 7x3 + 2x2 + 11

Câu 3: Cho p(x) = 5x4 + 4x3 - 3x2 + 2x - 1 và q(x) = -x4 + 2x3 - 3x2 + 4x - 5

Tính p(x) + q(x) rồi tìm bậc của đa thức thu được

A. p(x) + q(x) = 6x3 - 6x2 + 6x - 6 có bậc là 6

B p(x) + q(x) = 4x4 + 6x3 - 6x2 + 6x + 6 có bậc là 4

C. p(x) + q(x) = 4x4 + 6x3 - 6x2 + 6x - 6 có bậc là 4

D. P(x) + q(x) = 4x4 + 6x3 + 6x - 6 có bậc là 4

Câu 4: Tìm đa thức h(x) biết f(x) - h(x) = g(x) biết

f(x) = x2 + x + 1; g(x) = 4 - 2x3 + x4 + 7x5

A. h(x) = -7x5 - x4 + 2x3 + x2 + x - 3

B. h(x) = 7x5 - x4 + 2x3 + x2 + x + 3

C. h(x) = -7x5 - x4 + 2x3 + x2 + x + 3

D. h(x) = 7x5 + x4 + 2x3 + x2 + x + 3

Câu 5: Tìm hệ số cao nhất của đa thức k(x) biết f(x) + k(x) = g(x) và f(x) = x4 - 4x2 + 6x3 + 2x - 1; g(x) = x + 3

A. -1

B. 1

C. 4

D. 6

Câu 6: Tìm hệ số tự do của hiệu f(x) - 2.g(x) với

f(x) = 5x4 + 4x3 - 3x2 + 2x - 1; g(x) = -x4 + 2x3 - 3x2 + 4x + 5

A. 7

B. 11

C. -11

D. 4

Cho 3 đa thức :

1. p(x)=x43x3+2x+5

2. q(x)=x3+2x2+5x4+x9

3. h(x)=x4+5x37+4x2 + 6x

Câu 7: p(x)+q(x)=?

A. 6x4+2x3+2x2+3x+4

B. 6x42x3+2x2+3x4

C. 4x42x32x22x4

D. 4x4+2x32x2+5x+13

Câu 8: q(x)+h(x)=?

A. 6x4+6x3+6x2+7x16

B. 6x46x3+2x27x+16

C. 6x4+4x3+2x2+x2

D. 6x3+6x46x216

Câu 9: [p(x)-q(x)]+[q(x)-h(x)]=?

A. 124x4x28x3+2x4

B. 2+8x+4x22x3+2x4

C. 12+8x4x2+8x3

D. 124x4x28x3

Câu 10:Cho biết M(x)+(x3+5x27x+1)=3x4+x37. Câu nào sau đây sai:

A. M(x)=3x45x2+7x8

B. Bậc của M(x) là 4

C. Hệ số cao nhất của M(x) là:7

D. A, B đúng, C sai

Đáp án câu hỏi trắc nghiệm Đại số 7

1. D2. B3. C4. A5. A
6. C7. B8. A9. D10. C

Trên đây, VnDoc đã giới thiệu tới thầy cô và các em học sinh tài liệu Trắc nghiệm Cộng, trừ đa thức một biến. Ngoài ra, mời các bạn tham khảo thêm các tài liệu môn Toán 7 khác như: Giải Câu tập Toán lớp 7, Giải Vở BT Toán 7, Đề thi học kì 1 lớp 7, Đề thi giữa kì 1 lớp 7, Đề thi học kì 2 lớp 7... cũng được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 1.021
Sắp xếp theo
    Trắc nghiệm Toán 7 Xem thêm