Trắc nghiệm Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng

Trắc nghiệm Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng là bài tập trắc nghiệm Hình học 7 chương 1 bài 3, giúp các em học sinh ôn tập và củng cố thêm kiến thức được học trong chương trình môn Toán lớp 7 học kì 1.

Chuyên mục Trắc nghiệm Toán 7 được giới thiệu trên VnDoc bao gồm các đề trắc nghiệm Đại số 7 và Hình học 7 theo từng đơn vị bài học, có đầy đủ đáp án, giúp các em học sinh làm quen với nhiều dạng câu hỏi trắc nghiệm khác nhau, đồng thời ôn tập và củng cố kiến thức được học hiệu quả.

Câu hỏi trắc nghiệm Hình học 7 chương 1 bài 3

Câu 1: Cho hình vẽ sau:

Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng

Chọn phát biểu đúng:

A. H1 và K1 là hai góc so le trong

B. H4 và K4 là hai góc đồng vị

C. H3 và K4 là hai góc so le ngoài

D. H4 và K2 là hai góc so le trong

Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng

A. \widehat {M1} và \widehat {N4}

B. \widehat {M3} và \widehat {N2}

C. \widehat {M4} và \widehat {N2}

D. \widehat {M1} và \widehat {N2}

Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng

A. \widehat {C_{3} } và \widehat {B_{1} }

B.\widehat {C_{1} } và \widehat {B_{1} }

C. \widehat {C_{4} } và \widehat {B_{4} }

D. \widehat {C_{2} } và \widehat {B_{1} }

A. Hai góc trong cùng phía bằng nhau

B. Hai góc đồng vị bằng nhau

C. Hai góc so le trong còn lại có tổng bằng 120°

D. Tất cả các đáp án trên đều đúng

Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng

Có bao nhiêu cặp góc đồng vị:

A. 4

B. 12

C. 8

D. 16

Câu 6: Đáp án nào sau đây không đúng? Các cặp góc đồng vị là:

A. Góc A1 và góc B3

B. Góc A3 và góc B1

C. Góc A4 và góc B4

D. Góc A3 và góc B3

Câu 7: Chọn câu trả lời sai.Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng, trong các góc tạo thành có một cặp góc so le trong bằng nhau. Khi đó

A. Cặp góc so le trong còn lại bằng nhau

B. Mỗi cặp góc đồng vị bù nhau

C. Mỗi cặp góc trong cùng phía bù nhau

D. Mỗi cặp góc ngoài cùng phía bù nhau

Câu 8: Ba đường thẳng cắt nhau lại điểm O. TỔng các cặp góc đối đỉnh (không kể góc bẹt) là:

A. 3 cặp

B. 12 cặp

C. 6 cặp

D. 9 cặp

Câu 9: Bốn đường thẳng a, b, c, d cắt nhau tại O. Mỗi đường thẳng xy không đi qua O cắt cả 4 đường thẳng lần lượt tại A, B, C, D. Tổng số các cặp góc đối đỉnh là:

A. 8 cặp

B. 9 cặp

C. 16 cặp

D. 20 cặp

Câu 10: CHo ba đường thẳng xx', yy', zz' cùng đi qua O. Góc nào sau đây là góc kề bù với góc xOy?

A. yOx'

B. yOx' và xOy'

C. xOy'

D. yOz' và zOy'

Đáp án câu hỏi trắc nghiệm Hình học 7

1. B2. D3. A4. B5. D
6. B7. D8. C9.D10. B

Trên đây, VnDoc đã giới thiệu tới thầy cô và các em học sinh tài liệu Trắc nghiệm Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng. Ngoài ra, mời các bạn tham khảo thêm các tài liệu môn Toán 7 khác như: Giải Câu tập Toán lớp 7, Giải Vở BT Toán 7, Đề thi học kì 1 lớp 7, Đề thi giữa kì 1 lớp 7, Đề thi học kì 2 lớp 7... cũng được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 7, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 7 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 7. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Đánh giá bài viết
2 1.287
Sắp xếp theo

    Trắc nghiệm Toán 7

    Xem thêm