Trắc nghiệm Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác

VnDoc giới thiệu Câu hỏi trắc nghiệm Hình học 7 chương 3 bài 1: Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác. Đây là bộ câu hỏi trắc nghiệm có đáp án giúp các em học sinh củng cố toàn bộ kiến thức được học trong chương 2 Hình học lớp 7 để chuẩn bị kiến thức cho kì thi giữa kì 2 lớp 7 và kì thi học kì 2 lớp 7 sắp tới.

Nhằm giúp học sinh lớp 7 làm quen với các dạng câu hỏi trắc nghiệm Toán 7, VnDoc giới thiệu Bộ câu hỏi trắc nghiệm Toán 7 bao gồm các đề trắc nghiệm môn Toán lớp 7 theo từng bài, giúp các em học sinh ôn tập và củng cố kiến thức được học về môn Đại số và Hình học lớp 7, từ đó giúp các em học tốt môn Toán 7 hơn và đạt điểm cao trong các bài thi, bài kiểm tra định kì.

Câu hỏi trắc nghiệm Hình học 7

Câu 1: Cho tam giác ABC có AB<AC<BC. câu nào sau đây đúng

A.\hat{A}<\hat{B}<\hat{C}

B.\hat{B}<Cˆ<\hat{A}

C.\hat{A}>\hat{B}>\hat{C}

D.\hat{A}>\hat{C}>\hat{B}

Câu 2: So sánh các cạnh của tam giác DEF, biết \hat{D}=80; \hat{E} =40. Câu nào sau đây đúng:

A.EF>DE>DF

B.EF>DF>DE

C.DE>DF>EF

D.DF>DE>EF

Câu 3: Cho tam giác MNP có \hat{M}=90; \hat{N}=45. Câu nào sau đây đúng:

A.PN là cạnh dài nhất

B.MN=MP

C.ΔMNP là tam giác vuông cân

D.A,B,C đều đúng

Câu 4: Cho tam giác ABC với \hat{A}=5\hat{C},\hat{B}=3\hat{C}. Tính số đo các góc của tam giác ABC

A.\hat{A}=90,\hat{B}=70,\hat{C}=20

B.\hat{A}=100, \hat{B}=60,\hat{C}=20

C.\hat{A}=80, \hat{B}=70,\hat{C}=30

D.\hat{A}=110,\hat{B}=60,\hat{C}=10

Câu 5: Cho tam giác OPQ với \hat{O} =3\hat{P}=6\hat{Q}, kẻ OH vuông góc với PQ tại H. Hãy so sánh HP và HQ.

A.HP>HQ

B.HP=HQ

C.HP<HQ

Câu 6: Ba cạnh của tam giác có độ dài là 6cm, 7cm, 8cm. Góc lớn nhất là góc:

A. Đối diện với cạnh có độ dài 6cm

B. Đối diện với cạnh có độ dài 7cm

C. Đối diện với cạnh có độ dài 8cm

D. Ba cạnh có độ dài bằng nhau

Câu 7: Cho tam giác ABC có \hat{B}=60,\hat{C}=50. câu nào sau đây đúng?

A.AB>AC

B.AC<BC

C.AB>BC

D.Một đáp số khác

Câu 8: Cho tam giác ABC có \hat{C}<\hat{B}<90. Vẽ AHBC (H BC). Trên tia đối của tia HA lấy điểm D sao cho HD=HA. Câu nào sau đây sai:

A.AC>AB

B.DB>DC

C.DC>AB

D.AC>BD

Câu 9: Cho tam giác ABC có \hat{A}=90; \hat{B}=50. Câu nào sau đây sai:

A.AC<AB

B.CD<BC

C.DE<DC

D.BC>DE

Câu 10: Cho ΔABC có AB=10cm, AC=8cm, BC=6cm. So sánh nào sau đấy đúng?

A.\hat{A}>\hat{B}>\hat{C}

B.\hat{A}>Cˆ>\hat{B}

C.\hat{C}>\hat{B}>\hat{A}

D.\hat{B}>\hat{A}>\hat{C}

Đáp án câu hỏi trắc nghiệm Hình học 7

1. C2. A3. D4. B5. C
6. C7. B8. B9. A10. C

Trên đây, VnDoc đã giới thiệu tới thầy cô và các em học sinh tài liệu Trắc nghiệm Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác. Ngoài ra, mời các bạn tham khảo thêm các tài liệu môn Toán 7 khác như: Giải bài tập Toán lớp 7, Giải Vở BT Toán 7, Đề thi học kì 1 lớp 7, Đề thi giữa kì 1 lớp 7, Đề thi học kì 2 lớp 7... cũng được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 2.942
Sắp xếp theo
    Trắc nghiệm Toán 7 Xem thêm