Trắc nghiệm Định lí

Trắc nghiệm Định lí là bài tập trắc nghiệm Hình học 7 chương 1 bài 7, với nhiều dạng câu hỏi khác nhau giúp các em học sinh ôn tập và củng cố thêm kiến thức được học trong chương trình môn Toán lớp 7 học kì 1.

VnDoc giới thiệu Chuyên mục Trắc nghiệm Toán 7 bao gồm các đề trắc nghiệm Đại số 7 và Hình học 7 theo từng đơn vị bài học, có đầy đủ đáp án, giúp các em học sinh làm quen với nhiều dạng câu hỏi trắc nghiệm khác nhau, đồng thời ôn tập và củng cố kiến thức được học hiệu quả.

Câu hỏi trắc nghiệm Hình học 7 chương 1 bài 7

Câu 1: Chứng minh định lí là:

A. Dùng lập luận để từ giả thiết suy ra kết luận

B. Dùng hình vẽ để suy ra kết luận

C. Dùng lập luận để từ kết luận suy ra giả thiết

D. Dùng đo đạc trực tiếp để suy ra kết luận

A. Đường thẳng nào vuông góc với một trong Định lí thì vuông góc với đường thẳng kia.

B. Đường thẳng nào vuông góc với một trong hai đường thẳng cắt nhau thì song song với đường thẳng kia.

C. Nếu hai đường thẳng và cùng song song với một đường thẳng thứ ba thì hai đường thẳng đó song song.

D. Nếu hai đường thẳng cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba thì hai đường thẳng đó song song.

A.a//b, ac

B.a//b; ca = {A}; cb = {B}

C.a//b; a//c

D.a//b, c bất kì

A. Giả thiết: Cho góc bẹt AOB và tia OD, OE là phân giác góc BOD, OF là phân giác góc AOD. Kết luận: OE ⊥ OF

B. Giả thiết: Cho góc bẹt AOB và tia OD, OE là phân giác góc BOF, OF là phân giác góc AOD. Kết luận: OE ⊥ OA

C. Giả thiết: Cho góc bẹt AOB và tia OD, OE là phân giác góc BOD, OF là phân giác góc AOE. Kết luận: OE ⊥ OF

D. Giả thiết: Cho góc bẹt AOB và tia OD, OE là phân giác góc BOD, OF là phân giác góc AOD. Kết luận: OB ⊥ OF

A. Nếu hai đường thẳng cắt một đường thẳng thứ ba tạo thành hai góc ngoài cùng phía bù nhau thì hai đường thẳng đó song song.

B. Nếu hai đường thẳng cắt một đường thẳng thứ ba tạo thành hai góc so le trong bù nhau thì hai đường thẳng đó song song.

C. Nếu hai đường thẳng cắt một đường thẳng thứ ba tạo thành hai góc đồng vị bằng nhau thì hai đường thẳng đó song song.

D. Nếu hai đường thẳng cắt một đường thẳng thứ ba tạo thành hai góc trong cùng phía bù nhau thì hai đường thẳng đó song song.

Câu 6: Câu nào sau đây đúng:

A.Định lí là một khẳng định suy ra từ những khẳng định được coi là đúng

B.Khi định lí được phát biểu dưới dạng:"nếu.. thì.." phần nằm giữa từ "nếu và "thì" là phần giả thiết, viết tắt GL, phần sau từ "thì" là phần kết luận, viết tắt KL

C.Chứng minh định lí dùng lập luận đề từ giả thiết suy ra kết luận

D.A,B,C đều đúng

Câu 7: Một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song có tính chất là các đường phân giác của mỗi cặp góc trong cùng phía thì vuông góc với nhau:

Phát biểu nào sau đây đúng:

A.Nếu hai phân giác của hai góc mà vuông góc với nhau thì hai góc đó là cặp góc trong cùng phía

B.Nếu một đường thẳng cắt hai đường thằng song óng thì các đường phân giác của mỗi cặp góc trong cùng phía

Câu 8: Điền dấu x vào ô thích hợp:

Câu

Đúng

Sai

A. Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau

B. Hai góc bằng nhau thì đối đỉnh

C. Nếu M là trung điểm của đoạn thẳng AB thì MA = MB

Đáp án câu hỏi trắc nghiệm Hình học 7

1. A2. A3. B4. A
5. D6. D7. B
Câu 8.

A. Đúng

B. Sai

C. Đúng

Trên đây, VnDoc đã giới thiệu tới thầy cô và các em học sinh tài liệu Trắc nghiệm Hình học 7 bài Định lí. Ngoài ra, mời các bạn tham khảo thêm các tài liệu môn Toán 7 khác như: Giải Câu tập Toán lớp 7, Giải Vở BT Toán 7, Đề thi học kì 1 lớp 7, Đề thi giữa kì 1 lớp 7, Đề thi học kì 2 lớp 7... cũng được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 7, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 7 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 7. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Đánh giá bài viết
3 1.263
Sắp xếp theo

    Trắc nghiệm Toán 7

    Xem thêm