Trắc nghiệm Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác: cạnh - góc - cạnh

Câu hỏi trắc nghiệm Hình học 7 chương 2 bài 4: Trắc nghiệm Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác: cạnh - góc - cạnh thuộc Bộ câu hỏi trắc nghiệm Toán 7 có đáp án do VnDoc sưu tầm và đăng tải. Đây là đề ôn luyện Toán 7 với 10 câu hỏi trắc nghiệm khác nhau có đáp án cho các em học sinh ôn tập và củng cố kiến thức được học trong Bài 4 chương 2 Hình học lớp 7. Sau đây mời các bạn tham khảo chi tiết.

Chuyên mục Trắc nghiệm Toán 7 là hệ thống các đề trắc nghiệm môn Đại số 7 và Hình học 7 theo từng đơn vị bài học, sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích giúp các em học sinh ôn tập và củng cố kiến thức được học hiệu quả.

Câu hỏi trắc nghiệm Hình học 7

Câu 1: Cho tam giác ABC và tam giác MNK có: AB = MN, ∠A = ∠M. Cần điều kiện gì để tam giác ABC bằng với tam giác MNK?

A. BC = MK

B. BC = HK

C. AC = MK

D. AC = HK

Câu 2: Cho tam giác BAC và tam giác KEF có BA = EK, ∠A = ∠K, CA = KF. Phát biểu nào sau đây đúng?

A. ΔBAC = ΔEKF

B. ΔBAC = ΔEFK

C. ΔABC = ΔFKE

D. ΔBAC = ΔKEF

Câu 3: Cho hai đoạn thẳng BD và EC vuông góc với nhau tại A sao cho AB = AE, AD = AC, AB < AC. Phát biểu nào sau đây sai?

A. ΔAED = ΔABC

B. BC = ED

C. EB = CD

D. ∠ABC = ∠AED

Câu 4: Cho góc nhọn xOy. Trên tia Ox lấy hai điểm A, C, trên tia Oy lấy hai điểm B, D sao cho OA = OB; OC = OD (A nằm giữa O và C; B nằm giữa O và D).Chọn câu đúng

A. ΔOAD = ΔOCB

B. ΔODA = ΔOBC

C. ΔAOD = ΔBCO

D. ΔOAD = ΔOBC

Câu 5: Cho đoạn thẳng AB, O là trung điểm của AB và d là đường trung trực của AB. Trên đường thẳng d lấy hai điểm tùy ý M và N (M và N nằm về hai phía của AB). nối MA,MB,NA,NB. Trong hình vẽ có bao nhiêu cặp tam giác bằng nhau

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Câu 6: Cho góc nhọn xOy và một điểm A nằm trong góc đó. Kẻ AHOx tại H và AKOy tại K. Kéo dài AH một đoạn HB=AH và kéo dài AK một đoạn KC=AK. Nối OA, OB, OC. Câu nào sau đây đúng:

A. OA=OB=OC

B. = \frac{1}{2}\hat{BOC}

C. A và B đều đúng

D. A đúng, B sai

Câu 7: Cho góc xOy khác góc bẹt, gọi Ot là tia phân giác của góc xOy trên Ox lấy điểm A, trên Oy lấy điểm B sao cho OA=OB. Trên tia đối của tia Ot lấy điểm c tùy ý.

A. \hat{AOC} = \hat{BOC}

B. CA=CB

C. CO là tia phân giác của góc ACB

D. A, B, C đều đúng

Câu 8: CHo tam giác ABC có \hat{B}=\hat{C}. Trên tia đối của tia BA lấy điểm M và trên tia đối của tia CA lấy điểm N sao cho BM=Cn. Nối BN,CM. Hãy so sánh hai đoạn thẳng BN và CM.

A. BN = CM

B. BN < CM

C. BN > CM

Câu 9: Cho hình vuông ABCD, trên AB lấy điểm M, BC lấy điểm N và DC lấy P sao cho AM=BN=CP. Tính số đo góc MNP.

A. 60

B. 90

C. 100

D. A, B, C đều sai

Câu 10: Cho tam giác ADK, qua A vẽ đường thẳng d // DK. Trên d lấy điểm H sao cho AH = DK (H và D nằm trên hai nửa mặt phẳng đối nhau có bờ chứa cạnh AK). Khi đó

A. ∆ ADK = ∆ AHK

B. AD = KH

C. AD // KH

Đáp án câu hỏi trắc nghiệm Hình học 7

1. C 2. A 3. C 4. D 5. B 6. C 7. D
8. A 9. B 10. A

Trên đây, VnDoc đã giới thiệu tới thầy cô và các em học sinh tài liệu Trắc nghiệm Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác: cạnh - góc - cạnh. Ngoài ra, mời các bạn tham khảo thêm các tài liệu môn Toán 7 khác như: Giải bài tập Toán lớp 7, Giải Vở BT Toán 7, Đề thi học kì 1 lớp 7, Đề thi giữa kì 1 lớp 7, Đề thi học kì 2 lớp 7... cũng được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 1.014
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Trắc nghiệm Toán 7 Xem thêm