Từ ý tưởng đến kịch bản kinh doanh - Ebook

Với mục đích là giúp quý vị có ý tưởng kinh doanh, nhưng thiếu những kiến thức khác nên chưa thể thể hiện ý tưởng kinh doanh của mình một cách đầy đủ và có hệ thống, sao cho chúng ta có thể cảm nhận được tính khả thi của ý tưởng. Tôi biên soạn tài liệu này nhằm hệ thống các vấn đề quý vị sẽ gặp phải khi viết một kịch bản để biến ý tưởng thành hiện thực.

Đánh giá bài viết
4 12.146
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Kinh tế - Xã hội Xem thêm