Bài tập Lượng từ tiếng Anh trong đề thi tốt nghiệp THPT 2020

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập Miễn phí
Trang chủ: https://vn doc.c om/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
KỸ NĂNG LÀM Đ THI THPT QUC GIA 2020 MÔN ANH
LƯỢNG TỪ - QUANTIFIERS
-
Lượng từ một hoặc một tổ hợp từ chỉ số lượng, được sử dụng với các danh từ, động từ,
cấu trúc ngữ cảnh nhất định.
-
Lượng từ một trong những nội dung quan trọng, thường được sử dụng trong các đề
kiểm tra, và thường gây khó khăn cho người hc tiếng Anh.
- Việc sử dụng một lượng từ cho một ngữ cảnh thường được người học dùng biện pháp
dịch nghĩa sang ngôn ng bản xứ nên dễ dẫn đến sai, lượng từ nguyên tắc sử dụng.
- Dưới đây tổng hợp những lượng từ cách sử dụng chúng. Nội dung này không chỉ
phục vụ hc tiếng Anh thông dụng còn được sử dụng thường xuyên trong các đề
thi Đại học.
A. THUYẾT
I. LƯỢNG T (TỪ CHỈ SỐ LƯỢNG)
1. Từ chỉ số lượng đi với danh từ số nhiều:
a. Some/ any: một vài
I want to buy some new pencils. - Tôi muốn mua vài cây bút chì mới.
There aren’t any chairs in the room. - Không cái ghế nào trong phòng cả.
b. Many: nhiều
There aren't many people living here. - Không nhiều người sống đây.
c. A large number of: số lượng lớn/ rất nhiều
He has a large number of English books. - Anh ta một số sách tiếng Anh.
d. A great number of: số ợng lớn/ rất nhiều
A great number of students said they were forced to practice the piano. - Rất nhiều học
sinh bảo rằng họ bị ép phải luyện piano.
e. Plenty of: rất nhiều (plenty to V/ plenty of N/Ns)
There were plenty of berries. - Có nhiều trái mâm xôi.
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập Miễn phí
Trang chủ: https://vn doc.c om/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
f. A lot of/ lots of: rất nhiều
He has a lot of/lots of friends here. - Anh ta nhiều bạn đây.
g. Few/ a few: một vài
Few people can say that they always tell the truth. - Rất ít người nói rằng họ luôn luôn
nói thật.
We've got a little bacon and a few eggs. - Chúng tôi một ít thịt xông khói một vài qu
trứng.
h. Several: vài
I've checked it several times. - Tôi đã kim tra nó vài ln ri.
2. T ch s lưng đi vi danh t đếm đưc s ít:
a. Every: mi/ mi I go for walk every morning. - Tôi đi b mi sáng.
b. Each: mi Each day seems to pass very slowly. - Mỗi ngày dường như trôi qua rất chậm.
3. T ch s lưng đi vi danh t không đếm đưc:
a. Some/ any: mt chút/ mt ít
Would you like some beer? - Bn có mun ung bia không?
We havent got any butter. - Chúng tôi không có tí bơ nào.
b. Much: nhiu
Does the newspaper have much information? - T báo có nhiu thông tin
không?
c. A large amount of: nhiu/s lưng ln
He borrowed a large amount of money. - Anh ta đã mưn mt s tin ln.
d. A great deal of: nhiu/rt nhiu
A dishwasher uses a great deal of electricity. - Máy ra bát s dng rt
nhiu đin.
e. Plenty of: nhiu/rt nhiu
I have plenty of food. - Tôi có nhiu thc ăn.
f. A lot of/ Lots of: nhiu/rt nhiu
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập Miễn phí
Trang chủ: https://vn doc.c om/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
We need a lot of/lots of time to learn a foreign language. - Chúng ta cn
nhiu thi gian đ hc ngoi ng.
g. Little/ a Little: mt chút/ mt ít
There is little sugar in my coffee. - Có rt ít đưng trong cà phê ca tôi.
Lets go and have a drink. We have got a little time before the train leaves.
- Hãy đi và nhu thôi. Chúng ta còn mt ít thi gian trưc khi tàu ri bánh.
***Lưu ý:
- some: dùng trong câu khẳng định, câu u cầu, lời mời, lời đề nghị.
- any: dùng trong câu phủ định, nghi vấn
- many, much dùng trong câu khảng định chỉ số ợng very, too, so, as
- a lot of, plenty of, a great number of, lots of dùng trong câu khẳng định
- few, little: (ít, không nhiều): thường nghĩa phủ định, ít không đủ để dùng, đi sau
very/rather
- a few/ a little: (một vài, một ít): thường nghĩa khẳng định, ít đủ để dùng, đi sau just/
only/quite.
II. ĐNG T S DNG SAU T CH S LƯNG
a. S thp phân, phân s, s đo lưng + đng t s ít (chia như vi ch
ng là ngôi 3 s ít)
Three quarters of a ton is too much. - Ba phn tư tn là quá nhiu.
b. All, some, plenty + of + danh t s ít + đng t s ít (chia như vi ch
ng là ngôi 3 s ít)
Some of the milk was sour. - Mt ít sa đã b chua.
c. Half, part, a lot + of + danh t s nhiu + đng t s nhiu
A lot of my friends want to emigrate. - Nhiu ngưi bn ca tôi mun di cư.
d. No + danh t s ít + đng t s ít (chia như vi ch ng là ngôi 3 s ít)

Bài tập về lượng từ trong tiếng Anh

Dạng bài tập điền lượng từ tiếng Anh là một trong những câu hỏi không khó trong đề thi THPT Quốc Gia môn tiếng Anh 2020. Trong đề thi tốt nghiệp THPT chính thức, thường có 1 - 2 câu hỏi về cách dùng lượng từ trong tiếng Anh. Trong bài viết này, VnDoc.com gửi đến bạn đọc toàn bộ lý thuyết về cách dùng những lượng từ - quantifiers thông dụng trong tiếng Anh và 50 câu trắc nghiệm tiếng Anh 12 mới giúp có đáp án giúp các em vạn dụng lý thuyết vào bài tập hiệu quả.

Trên đây là Dạng bài lượng từ trong tiếng Anh có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia năm 2020 các môn khác như: Thi thpt Quốc gia môn Tiếng Anh 2020, Thi thpt Quốc gia môn Toán 2020, Thi thpt Quốc gia môn Văn 2020 ,.... có trên VnDoc.com.

Đề thi THPT Quốc Gia được tải nhiều

Bên cạnh tài liệu ôn thi THPT Quốc gia 2020 môn Anh trên đây, VnDoc.com đã tổng hợp rất nhiều bộ đề ôn thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2020 các môn khác nhau như:

  1. Bộ đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Toán
  2. Bộ đề thi thử THPT Quốc Gia 2020 môn Văn
  3. Bộ đề thi thử THPT Quốc Gia 2020 môn Anh
  4. Bộ đề thi thử THPT Quốc Gia 2020 môn Lý
  5. Bộ đề thi thử THPT Quốc Gia 2020 môn Hóa
  6. Bộ đề thi thử THPT Quốc Gia 2020 môn Sinh
  7. Bộ đề thi thử THPT Quốc Gia 2020 môn Sử
  8. Bộ đề thi thử THPT Quốc Gia 2020 môn Địa
  9. Bộ đề thi thử THPT Quốc Gia 2020 môn GDCD

Mời bạn đọc nhấp vào từng link trên đây để có thể download đề thi + đáp án các môn học hiệu quả.

Đánh giá bài viết
1 336
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn tiếng Anh Xem thêm