Bộ đề thi học kì 2 Toán 7 năm 2021 trường THCS Gia Thụy, Hà Nội

Mời các bạn tham khảo Bộ đề thi học kì 2 môn Toán lớp 7 năm 2021 trường THCS Gia Thụy, Hà Nội do VnDoc sưu tầm và đăng tải sau đây. Đề thi Toán 7 học kì 2 trường Gia Thụy bao gồm 4 mã đề thi với 5 câu hỏi tự luận cho mỗi đề, hệ thống kiến thức được học trong chương trình học kì 2 Toán 7, cho các em học sinh tham khảo và luyện tập, chuẩn bị cho bài thi cuối học kì 2 Toán 7 sắp tới đạt kết quả cao.

Để giúp các em học sinh lớp 7 ôn luyện chuẩn bị cho kì thi học kì 2 sắp tới, VnDoc giới thiệu Bộ đề thi học kì 2 lớp 7 với đầy đủ đề thi của các môn học, do VnDoc biên soạn hoặc sưu tầm từ nhiều trường THCS trên cả nước. Đây không chỉ là nguồn tài liệu hay cho các em học sinh ôn luyện trước kỳ thi mà các thầy cô giáo cũng có thể tham khảo lên đề cương và kế hoạch ôn tập cho học sinh.

Đề toán lớp 7 học kì 2 năm 2021 Trường THCS Gia Thụy - Hà Nội (Đề số 1)

Bài 1: (2 điểm)

1) Cho đơn thức A = 5/4.x2.y2.(-8xy2)

a) Thu gọn đơn thức A, xác định hệ số, phần biến và bậc của A

b) Tính giá trị của đơn thức A tại x = 1; y = -1 .

2) Tính giá trị của đa thức B = 15/2.x2 - 5/2.x + 1 tại x = 1/3

Bài 2: (2 điểm) Cho hai đa thức sau:

F(x) = 5x3 - 2x - 2x3 + x2 - 3 + 3x2

G(x) = 2x4 + 6x -4x - 2x4 - 5x3 - 1 + 7x3

a) Thu gọn và sắp xếp các đa thức trên theo luỹ thừa giảm của biến.

b) Tính: f(x) + g(x)

c) Tính: f(x) - g(x)

Bài 3: (2 điểm) Tìm nghiệm của các đa thức sau:

a) A(x) = 3x+8

b) B(x) = 4x2– 36

c) C(x) = x3 +x

Bài 4: (3,5 điểm): Cho tam giác ABC cân tại A, AM là đường phân giác (M thuộc BC).

a) Chứng minh: tam giác ABM = tam giác ACM.

b) Gọi I là trung điểm của cạnh AC, trên tia đối của tia IM lấy điểm E sao cho IE=IM. Chứng minh: AM = EC.

c) Qua M kẻ đường thẳng song song với AC, đường thẳng này cắt tia EC tại K.

Chứng minh: MC là tia phân giác của góc EMK

d) Gọi H là giao điểm của MC và KI, tia EH cắt MK tại F. Biết AM=3cm, chứng minh: chu vi tam giác MIF lớn hơn 6cm.

Bài 5: ( 0,5 điểm)

a) Cho đa thức f(x) thỏa mãn điều kiện: 3f(x) - xf(-x) = x + 12 với mọi x R. Tính f(3).

b) Cho A(x) = (x - 2)2+ 2025 và B(x) = 5 - 5|x - 2|. Tìm Giá trị nhỏ nhất của g(x) = A(x) - B(x)

Đề thi môn Toán lớp 7 học kì 2 năm 2021 THCS Gia Thụy - Hà Nội (Đề số 2)

Bài 1: (2 điểm)

1) Cho đơn thức M = 3/2.x3y.(-10xy2)

a) Thu gọn đơn thức M, xác định hệ số, phần biến và bậc của M

b) Tính giá trị của đơn thức M tại x = -1; y = 1 .

2) Tính giá trị của đa thức N = 4/3.x2 - 2/3.x + 2021 tại x = 1/2

Bài 2: (2 điểm) Cho hai đa thức sau:

A(x) = x3 - 7x2 - 2x3 + 6x - 3 + 3x2

B(x) = 2x3 + 5x - 4x2 - x - 5x3 -1 + 7x3

a) Thu gọn và sắp xếp các đa thức trên theo luỹ thừa giảm của biến.

b) Tính: A(x) + B(x)

c) Tính: A(x) - B(x)

Bài 3: (2 điểm) Tìm nghiệm của các đa thức sau:

a) f(x) = 4x - 14

b) g(x) = 3x2– 48

c) h(x) = x3+4x

Bài 4: (3,5điểm):

Cho tam giác ABC cân tại A, AD là đường phân giác (D thuộc BC).

a) Chứng minh: tam giác ABD = tam giác ACD

b) Gọi F là trung điểm của cạnh AC, trên tia đối của tia FD lấy điểm K sao cho FD=FK. Chứng minh: AD = KC.

c) Qua D kẻ đường thẳng song song với AC, đường thẳng này cắt tia KC tại Q.

Chứng minh: DC là tia phân giác của góc KDQ.

d) Gọi H là giao điểm của DC và QF, tia KH cắt DQ tại E. Biết AD = 2cm, chứng minh: chu vi tam giác DEF lớn hơn 4cm.

Bài 5: ( 0,5 điểm):

a) Cho đa thức f(x) thỏa mãn điều kiện: 4.f(x) - x.f(-x) = x + 8 với mọi x thuộc R. Tính f(4).

b) Cho A(x) = (x - 3)2+ 2024 và B(x) = 3 - 4|x - 3|. Tìm giá trị nhỏ nhất của g(x)= A(x)- B(x).

............................

Trên đây, VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Đề kiểm tra Toán lớp 7 học kì 2 trường THCS Gia Thụy năm học 2020 - 2021. Hy vọng đây là tài liệu hữu ích giúp các em học sinh làm quen với nhiều dạng đề khác nhau, chuẩn bị kiến thức vững chắc để bước vào kì thi sắp tới đạt kết quả cao. Chúc các em học tốt.

Ngoài tài liệu trên, các bạn có thể tham khảo thêm các Đề thi học kì 2 lớp 7 khác như: Đề thi học kì 2 lớp 7 môn Sinh Học, Đề thi học kì 2 lớp 7 môn Vật Lý, Đề thi học kì 2 lớp 7 môn Tiếng Anh, Đề thi học kì 2 lớp 7 môn Văn... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com để có kiến thức tổng hợp các môn.

Đánh giá bài viết
7 1.451
Sắp xếp theo

    Đề thi học kì 2 Toán 7 Kết nối tri thức

    Xem thêm