Đề cương ôn thi học kì 1 lớp 9 môn toán năm 2020 - 2021

ĐỀ CƯƠNG ÔN TP HK1 TOÁN LP 9
A. L thuyết
Đi s :
1) Tr li 5 câu hi ôn tp chương I v thuc 9 công thc bin đi căn thc SGK trang
19
2) Hc thuc phn tm tt cc kin thc cn nh chương II SGK trang 60
Hnh hc :
1) Hc thuc phn tm tt cc kin thc cn nh chương I SGK trang 92
2) Hc thuc phn tm tt cc kin thc cn nh chương II SGK trang 60
B. Bi tp t lun
Bi 1 : Cho biu thc : A =


vi x0
1) Tnh A khi x = 6 - 4
2) Tnh A khi x l nghim ca phương trnh 
     
3) Tm gi tr ca x đ A =
4) Tm gi tr ca x đ
5) Tm gi tr ca x đ A
2
+ A 0 6) So snh A vi 1
7) So snh A vi biu thc N =

8) Tm xZ đ
9) Tm x đ A Z
10) Tm gi tr nh nht ca P = A
 
11) Tm gi tr nh nht ca R =
12) Tm gi tr nh nht ca Q =


 )
13) Tm gi tr ln nht ca B = 2 - A
14) Tm gi tr ln nht ca C =

15) Tm x tha mn
 
  
  
    
16) Tm m đ phương trnh A = m c nghim
Bi 2 : Cho biu thc : A =







ơ 
a. Tnh gi tr ca B ti x =


b. Rt gn A
c. Tm s nguyên x đ P = A.B l s nguyên
Bi 3 : Cho biu thc M =







a. Rt gn M b. Tnh gi tr ca M khi x = 11 - 6
c. Tm cc gi tr thc ca x đ M = 2 d. Tm cc gi tr thc ca x đ M<1
e. Tm cc gi tr nguyên ca x đ M nguyên
Bài 4: Cho biu thc : A =



v B =


vi x0;x9 v x 
a. Rút gn các biu thc A và B b. Đặt P =
. Hãy so sánh P vi 1
c. Tìm giá tr nh nht ca P.
Bài 5: Cho biu thc : P =


v Q =

Vi x0;x9
a. Rút gn P b. Tm x đ A =

vi A =
c. So sánh A và A
2
Bài 6: Cho đưng thng d : y=(3 2m)x 2m 5 (m là tham s)
a. Vi giá tr nào ca m th đưng thng d ct trc tung ti đim c tung đ bng -3
b. Tm m đ đưng thng d song song vi đưng thng y = 2015 x
c. Tm đim c đnh m đưng thng d luôn luôn đi qua vi mi m
d. Tm phương trnh đưng thng d bit đồ th đi qua I(2:2) v c h s góc bng -2
Bài 7 : Cho hàm s bc nht y=(1-2m)x - 1 c đồ th là (d)
a. Tm m đ đồ th hàm s trên song song vi đồ th hàm s y= 2x + 3
b. V đồ th hàm s vi m vừa tm được câu a.
c. Tm m đ (d) v đưng thng y=-3x + 1 ct nhau ti mt đim c honh đ bng 1
d*. Tm m đ khong cách t gc ta đ đn đưng thng (d) là ln nht
Bài 8 : Cho cc đưng thng (d
1
) : y = 4mx - (m+5) vi m0; (d
2
) : y = (3m + 1)x + (m -
9)
a. Vi giá tr nào ca m thì (d
1
)//(d
2
)
b. Vi giá tro ca m thì (d
1
) ct (d
2
). Tìm ta đ giao đim khi m=2
c. Chng minh rng khi m thay đi th đưng thng (d) luôn đi qua đim c đnh A;
(d2) đi qua đim c đnh B
Bài 9: Cho hàm s y = ax + b
a. Xc đnh hàm s bit đồ th hàm s song song vi y = 2x + 3
b. V đồ th hàm s vừa xc đnh rồi tnh đ ln góc to bởi đưng thng trên và tia
Ox.
c. Tìm to đ giao đim ca đưng thng trên vi đưng thng y = -4x + 3
d. Tìm giá tr ca m đ đưng thng trên song song vi đưng thng y = (2m - 3)x + 2
Bài 10 : Cho hàm s y = (m - 1)x + 2 (m 1) (1)
a. Tm điều kin ca m đ hàm s (1) đồng bin trên R
b. Tìm m bit đồ th hàm s (1) l đưng thng có h s góc bng 2
c. Tìm m bit đ th hàm s (1) đi qua đim A(2;-1)
d. Tìm m bit đồ th hàm s(1)ct hai trc to đ to thành tam giác có din tích bng 4
Bi 11: Cho hm s bc nht y = (m-2)x + 2m - 5 c đồ th l đưng thng d
a. Tm m đ d ct trc tung ti đim c tung đ bng 3
b. V đồ th vi m tm được câu a
c. Tm m bit đưng thng d vuông gc vi d
1
: 2x - y + 3 = 0
d. Chng t rng đương thẳng d luôn đi qua mt đim c đnh.
e. Tm m đ khong cch t M(2;0) đn d l ln nht
Bi 12 : Cho ba đưng thng d
1
: y=3x; d
2
; y=
x ; v d
3
: y= -x + 4
a. V d
1
;d
2
;d
3
trên cung mt phng ta đ
b. Gi A,B ln lượt l giao đim ca d
1
v d
2
. Tm ta đ ca A v B
c. Chng minh tam gic OAB cân. d. Tnh din tch tam gic OAB
Bi 13 : Cho đưng tròn tâm O bán kính R, đương knh AB. Qua đim A k tip tuyn
Ax vi (O). Trên Ax ly đim C sao cho AC>R. T đim C k tip tuyn CM vi
đưng trn (O) (M l tip đim)
a. Chng minh bn đim A,C,O,M cng thuc mt đưng trn.
b. Chng minh MB//OC
c. Gi K l giao đim th hai ca BC vi đưng trn O. Chng minh rng BC.BK=4R
2
d. Chng minh : 

Bi 14 : Cho na đưng trn tâm O đưng knh AB, tip tuyn Bx. Qua C trên na
đưng trn k tip tuyn vi na đưng trn ct Bx M, tia AC ct Bx N.
a. Chng minh rằng : 4 đim O,C,M,B cng thuc mt đưng trn
b. Chng minh OM BC
c. Chng minh M l trung đim BN
d. K CH , AM ct CH I. Chng minh I l trung đim CH
e. Chng minh : AC.NA = NO
2
-

f. Khi C di đng trên (O) th trng tâm G ca tam gic BOC thuc đưng trn c đnh
no ?
Bi 15 : Cho đưng trn (O;5cm), đưng kính AB. Gi E l mt đim trên AB sao cho
BE= 2cm. Qua trung đim H ca AE v dây cung CD 
a. T gic ACED l hnh g ? V sao ?
b. Gi I l giao đim ca DE vi BC.Chng minh I thuc đưng trn (O’) đưng knh
EB
c. Chng minh HI l tip tuyn ca đưng trn (O’)
d. Tnh đ di đon HI
Bài 16 : Cho hai đưng trn (O) v (O’) tip xúc ngoài A. Tip tuyn chung ngoài
ca hai đưng tròn, tip xúc vi đưng tròn O M, tip xúc vi đưng trn O’ ở N.
Qua A k đưng thng vuông góc vi OO’ ct MN I
a.Chng minh AMN vuông
b.󰒮IOO’ l tam giác gì? Vì sao?
c.Chng minh rng đưng thng MN tip xúc vi đưng trn đưng knh OO’
d.Cho bit OA=8cm, OA’= 4,5cm. Tnh đ dài MN
Bài 17: Cho đưng trn đưng kính AB. Dây CD không qua O, vuông góc vi AB ti
H. Dây CA ct đưng trn đưng kính AH ti E v đưng trn đưng kính BH ct dây
CB ti F. Chng minh rng :
a. T giác CEHF là hình ch nht
b. EF là tip tuyn chung ca cc đưng trn đưng knh AH v đưng kính BH

Đề cương ôn thi học kì 1 lớp 9 môn toán năm 2020

Đề cương ôn thi học kì 1 lớp 9 môn toán năm 2020 - 2021 được VnDoc sưu tầm và chia sẻ. Nhằm giúp các bạn học sinh lớp 9 ôn tập lại kiến thức môn Toán, tích lũy thêm cho bản thân mình những kinh nghiệm giải đề hay, đồng thời biết cách phân bổ thời gian làm bài sao cho hợp lý để đạt được điểm số cao cho kì thi học kì 1 lớp 9. Sau đây là đề thi mời các bạn tải về tham khảo

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 9. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Đề cương ôn thi học kì 1 lớp 9 môn toán năm 2020 - 2021 được VnDoc chia sẻ trên đây. Đề thi gồm 23 câu hỏi. Hy vọng đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp các bạn học sinh ôn tập củng cố lại phần kiến thức đã học và kỹ năng giải đề thi, biết cách phân bổ thời gian làm bài. Mời các bạn tham khảo tài liệu trên

.......................................................................

Ngoài Đề cương ôn thi học kì 1 lớp 9 môn toán năm 2020 - 2021. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học học kì 1 lớp 9, đề thi học học kì 2 lớp 9 các môn Toán, Văn, Anh, Hóa, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với đề thi học kì lớp 9 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn thi tốt

Đánh giá bài viết
1 91
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán lớp 9 Xem thêm