Đề dự đoán kỳ thi THPT Quốc gia 2021 môn Hóa Số 7

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected]om | Hotline: 024 2242 6188
ĐỀ THI DỰ ĐOÁN
------------------------
(Đề thi 04 trang)
ĐỀ THI TH THPT QUỐC GIA NĂM 2021
Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Môn thi thành phần: A HỌC
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát
đề
Họ tên học sinh :..................................................... Số báo danh : ...................
Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố:
H = 1; He = 4; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K =
39; Ca = 40; Cr = 52; Mn = 55; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108; Ba = 137.
Câu 41. Trong phân tử chất nào sau đây liên kết ba?
A. Benzen.
B. Etilen.
C. Etan.
D. Axetilen.
Câu 42. Nguyên tố phổ biến th hai v trái đất
A. cacbon.
B. sắt.
C. oxi.
D. silic.
Câu 43. Anilin công thức
đề 007
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected]om | Hotline: 024 2242 6188
A. C
6
H
5
NH
2
.
B. CH
3
NH
2
.
C. CH
3
NH
2
.
D. (CH
3
)
2
NH.
Câu 44. Dung dịch nào sau đây pH < 7?
A. HCl.
B. NaOH.
C. Ba(OH)
2
D. NaCl.
Câu 45. Công thức của triolein
A. (C
17
H
33
COO)
3
C
3
H
5
.
B. (C
17
H
35
COO)
3
C
3
H
5
.
C. (C
17
H
31
COO)
3
C
3
H
5
.
D. (C
15
H
31
COO)
3
C
3
H
5
.
Câu 46. Trong các ion sau, ion tính oxi hóa mạnh nhất
A. Fe
2+
.
B. Ag
+
C. Fe
3+
.
D. Cu
2+
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected]om | Hotline: 024 2242 6188
Câu 47. Chất không thủy phân trong môi trường axit
A. xenlulozơ.
B. saccarozơ.
C. tinh bột.
D. glucozơ.
Câu 48. Kim loại có độ cứng cao nhất
A. Zn.
B. Cr.
C. Cu
D. Fe.
Câu 49. Kim loại nào sau đây tác dụng được với dung dịch CuSO
4
tạo ra Cu?
A. Na.
B. Ag.
C. Fe.
D. Ba.
Câu 50. Đun nóng axit acrylic với ancol etylic mặt H2SO4 đặc làm xúc tác, thu
được este
công cấu tạo
A. CH
3
COOCH=CH
2

Đề thi thử THPT quốc gia năm 2021 môn Hóa 

Đề dự đoán kỳ thi THPT Quốc gia 2021 môn Hóa Số 7 được VnDoc tổng hợp biên soạn có đáp án là đề thi thử THPT quốc gia năm 2021 môn Hóa. Đề thi gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm, được xây dựng dựa trên cấu trúc nội dung đề minh họa của Bộ giáo dục và Đào tạo đưa ra trước đó. Hy vọng có thể giúp các em có thêm tài liệu ôn luyện, kĩ năng giải đề chuẩn bị tốt cho kì thì THPT Quốc gia sắp tới.

Mời các bạn tham khảo một số đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Hóa trên cả nước:

Đề thi nằm trong file TẢI VỀ miễn phí bên dưới.

Đáp án Đề dự đoán kỳ thi THPT Quốc gia 2021 môn Hóa Số 7

41D 42D 43A 44A 45A 46B 47D 48B 49C 50D
51C 52B 53B 54A 55D 56C 57D 58B 59B 60B
61D 62D 63B 64D 65B 66D 67D 68A 69A 70A
71B 72C 73A 74C 75A 76C 77A 78A 79A 80D

..........................

Trên đây VnDoc đã gửi tới bạn đọc tài liệu Đề dự đoán kỳ thi THPT Quốc gia 2021 môn Hóa Số 7 đề thi đảm bảo bám sát cấu trúc nội dung đề minh họa của Bộ Giáo Dục và Đào tạo đã đưa ra trước đó, giúp đánh giá đúng năng lực phân loại. Các bạn có thể các em cùng tham khảo thêm một số đề thi thử các môn tại: Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi THPT Quốc gia môn Vật Lý,....

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu ôn tập THPT Quốc gia miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 12 Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu, đề thi mới nhất.

Đánh giá bài viết
1 1.079
Sắp xếp theo

Môn Hóa học khối A

Xem thêm